Suun hyvä hoito voi suojata hampaiden lisäksi aivoja. Kuva: Getty Images
Suun hyvä hoito voi suojata hampaiden lisäksi aivoja. Kuva: Getty Images

Kroonista ientulehdusta aiheuttava bakteeri voi mennä aivoihin ja vaurioittaa hermostoa.

Alzheimerin taudin perimmäinen syy on pysynyt arvoituksena. Yhä vahvempi näyttö kuitenkin viittaa siihen, että tämän kaikkien yleisimmän dementoivan aivosairauden aiheuttaja voi olla yleinen suun bakteeri.

Kroonista ientulehdusta ja hampaan kiinnityskudoksen tulehdusta parodontiittia aiheuttava bakteeri Porphyromonsa gingivalis on hyvin yleinen. Suomalaisista aikuisista sitä on suussaan 35 prosentilla.

Bakteeri pystyy kulkeutumaan aivoihin ja erittämään siellä aivosoluja vaurioittavaa myrkkyä. Bakteerin tuottama haitta-aine on nimeltään gingipaiini.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tällaiseen tautimekanismiin viittaa uusi tutkimus, jossa yhdistettiin sekä ihmis- että eläintutkimuksia. Lisäksi yhdysvaltalaisen Cortexyme-yrityksen tutkijat työtovereineen osoittivat, että he pystyvät myös estämään taudin syntyä ja etenemistä kehittämällään lääkkeellä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Alzheimerin taudissa aivojen toiminnalle kaksi tärkeää proteiinia beeta-amyloidi ja tau muuttuvat. Viestiyhteyksille tärkeä beeta-amyloidi laskostuu väärin ja kerääntyy plakeiksi kudokseen. Rakenneproteiini tau puolestaan takkuuntuu.

Mikä sitten on suun tulehduksia aiheuttavan bakteerin osuus tässä kuviossa?

Ensinnäkin suun tulehdukset ja etenkin parodontiitti on jo aiemmin yhdistetty Alzheimerin tautiin. Tämän totesivat esimerkiksi suomalaiset ja ruotsalaiset tutkijat viime syksynä julkaisemassaan tutkimuksessa.

Syysuhde on jäänyt vielä epäselväksi. Ei ole tiedetty, aiheuttaako tulehdusbakteeri aivosairautta vai altistaako Alzheimer suun tulehduksille.

Bakteerin ensisijaisuuteen viittaavat viimeaikaiset eläinkokeet. Ientulehdusta ja parodontiittia aiheuttava Porphyromonas gingivalis lisää terveiden hiirten aivoissa beeta-amyloidioplakin muodostumista ja aivokudoksen tulehdusta.

Uusi Cortexymen tutkijoiden johdolla tehty monivaiheinen tutkimus vahvistaa näitä aiempia havaintoja, että Alzheimer aiheutuu bakteeritulehduksesta.

Ensinnäkin tutkijat löysivät nyt näitä bakteereja suoraan Alzheimer-potilaiden aivoista. Bakteerien lisäksi potilaiden aivosoluissa oli niiden erittämää myrkyllistä gingipaiinia.

Molempia oli New Scientistin mukaan eniten niillä potilailla, joiden henkiset toiminnot olivat pisimmälle rapistuneet ja joiden aivoissa oli eniten amyloidi- ja tau-kertymiä.

Kun tutkijat aiheuttivat hiirille tulehduksen Porphyromonas gingivalis -bakteereilla, he huomasivat eläinten aivoista Alzheimerin tutut merkit: beeta-amyloidien ja tautakkujen lisääntymisen.

Tauvaurioita aiheutti nimenomaan bakteerin erittämä gingipaiinientsyymi.

Gingipaiiniin tähtäävät myös Cortexymen kehittämät lääkeaineet. Niiden tarkoitus on estää entsyymin toimintaa.

Yksi niistä osoittautui lupaavimmaksi. Se torjui taudin etenemistä hiirillä, joiden aivoihin Porphyromonas gingivalis -bakteerit olivat jo levinneet.

Lääkkeen seurauksena beeta-amyloidi tuotanto vähentyi ja hermokudoksen tulehdus vaimeni. Lääke myös suojeli soluja hiirten hippokampuksessa. Tämä muistille tärkeä aivojen osa usein kutistuu Alzheimerin tautia potevilla ihmisillä.

Viime syksynä Cortexyme julkaisi ensimmäisiä tuloksia kokeista, joissa he olivat testanneet lääkettä terveillä ja Alzheimeria sairastavilla vanhuksilla.

Lääke osoittautui kokeissa turvalliseksi. Cortexymin tiedotteen mukaan Alzheimer-potilaiden kognitiivisissa testeissä näkyi myönteistä kehitystä.

Helsingin yliopiston suu- ja leukasairauksien dosentti Pirkko Pussinen pitää uutta tutkimusta hienona.

”Se vahvistaa ja tarkentaa aiempia viitteitä siitä, että suun bakteereilla voi olla merkitystä Alzheimerin taudissa”, Pussinen kertoo.

Hän oli itse tekemässä mainittua suomalais-ruotsalaista tutkimusta, jossa löytyi yhteys parodontiitin ja Alzheimerin väliltä.

Pussisen mukaan uuden tutkimuksen löydökset ovat vielä kaukana soveltamisesta ja siirtämisestä ihmisiin. Hiirikokeissa käytetty parodontiitin kaltainen tulehdustila ei hänen mukaansa vastaa ihmisten parodontiittisairautta, joka kehittyy hitaasti suun koko mikrobitasapainon muuttuessa.

Jos Alzheimer-lääkkeeseen on vielä matkaa, voimme pienentää sairastumisen riskiä vaikuttamalla oman suumme bakteereihin ja tulehduksiin.

Kannattaa ensinnäkin hoitaa hampaita niin kuin hammaslääkärit kehottavat, selviää New Scientistin neuvoista. Eli pese hampaat kaksi kertaa päivässä ja käytä päivittäin hammaslankaa.

Harjaa kuitenkin pehmeällä harjalla ja maltillisesti, sillä kova hankaaminen voi saada suun bakteerit karkaamaan verenkiertoon.

Tupakointi pahentaa ientulehduksia, joten sitä kannattaa välttää. Hyvä ruokavalio ja liikunta taas vahvistavat yleisterveyttä ja siten myös suun hyvinvointia.

Tutkimuksen Porphyromonas gingivalis -bakteerin yhteydestä Alzheimeriin julkaisi tiedelehti Science Advances.

Sisältö jatkuu mainoksen alla