Hua Hua on toinen kloonatuista apinoista. Kuva: Qiang Sun and Mu-ming Poo / Chinese Academy of Sciences
Hua Hua on toinen kloonatuista apinoista. Kuva: Qiang Sun and Mu-ming Poo / Chinese Academy of Sciences

Aiemmin kädellisten kloonaukset eivät ole onnistuneet.

Kiinalaistutkijat tekivät suuren harppauksen, kun he kloonasivat kaksi jaavanmakakia. Kädellisiä eläimiä ei ole aiemmin onnistuttu kloonaamaan.

Kloonaus tehtiin samalla menetelmällä, jolla kuuluisa Dolly-lammas luotiin vuonna 1996. Tekniikkaa sanotaan somaattisen solun tumansiirroksi. Siinä kloonattavalta eläimen kudoksesta otetaan solu, josta irrotetaan tuma. Tuma sisältää solun perimäaineksen eli dna:n.

Toiselta eläimeltä otetaan munasolu, josta myös poistetaan soluydin. Kloonattavan eläimen tuma siirretään tähän tyhjennettyyn munasoluun ja solu saadaan jakautumaan sähkön avulla.

Tämä kloonialkio siirretään sijaissynnyttäjänä toimivaan eläimeen. Jos kaikki menee hyvin, se kehittyy kuin tavallisessa raskaudessa. Syntyvä eläin on täydellinen geneettinen kopio siitä eläimestä, jolta tuma on otettu – siis klooni.

Dolly-lammas sai alkunsa Finn-Dorset -lampaan maitorauhasesta. Siitä raapaistiin se solu, jonka tuman geenit toimivat kloonatun lampaan rakennusohjeena. Maailman ensimmäinen kloonattu koira Snuppy puolestaan aloitti elämänsä aikuisen afgaaninvinttikoiran korvan soluna.

Dolly-lampaan jälkeen on kloonattu parikymmentä eri eläinlajia, ja tie on ollut kivinen. Dolly oli ainoa onnistunut klooni 277 alkiosta, ja nyt kloonatut makakit, Hua Hua ja Zhong Zhong olivat kaksi kaikkiaan 79:stä alkiosta, jotka siirrettiin 21 sijaisemoon. Kuusi yritystä päätyi raskauteen. Ainoastaan nämä kaksi apinaa syntyivät elävinä, raportoivat tutkijat Cell-lehdessä.

Iso haaste on se, että aikuisen eläimen jo erikoistunutta solua on vaikea palauttaa sellaiseen alkutilaan, että se voisi rakentaa uutta elämää ikään kuin puhtaalta pöydältä.

Kädellisillä ja erityisesti ihmisillä tämä on todellinen haaste. Nyt kloonattujen apinoiden alkusolua ei onnistuttu saamaan aikuisesta apinasta, vaan kloonauksessa käytetyt solut otettiin apinan sikiöstä.

”Kädellisillä eläimillä ja meillä ihmisillä on parisataa kappaletta niin sanottuja leimattuja geenejä, joista osa tulee isän puolelta ja osa äidin puolelta. Ne vaikuttavat siihen, miten sikiö kasvaa ja miten istukka muodostuu. Juuri näiden leimattujen geenien takia on vaikea kuvitella, että ihmisen kloonaus voisi onnistua”, selittää kehitysbiologian professori Hannu Sariola Helsingin yliopistosta.

Sariola ei kuitenkaan ole yllättynyt siitä, että makakien kloonaus onnistui.

”Lähes kaikki eläinlajit, joita on yritetty kloonata, on onnistuneesti saatu kloonattua. Minusta tärkeintä tässä on, että kloonaus tapahtui Kiinassa. Se osoittaa, miten hyvin Kiina on ottanut länsimaat kiinni tieteessä.”

Luonnonolojen synnyttämät kulttuurikuplat eriyttivät Suomen murteet, ehdottaa tutkimusryhmä.

Maamme murrejako on syntynyt osaksi luonnonolojen vaikutuksesta, ehdottaa ryhmä kielitieteen ja biologian tutkijoita Turun ja Tampereen yliopistoista.

Varhaiset suomalaiset ovat kehittäneet toistaan eroavia tapoja sopeutua paikallisiin oloihin ja hankkia niistä elantonsa. Tutkijoiden hypoteesin mukaan esimerkiksi erilaiset tavat viljellä maata ovat johtaneet yhteisöjen eriytymiseen, niin että myös niiden kielet erkaantuvat.

Tämä tuottaa murteita ja myöhemmin jopa kokonaisia uusia kieliä.

”Mekanismi voisi olla se, että jos ympäristön erot ovat suuria, ihmiset eivät ole niin paljon tekemisissä kuin, jos he elävät samanlaisissa ympäristöoloissa. Myös muuttoliike on voinut muotoutua luonnonolojen mukaan ”, selittää evoluutiobiologian tutkija Terhi Honkola Turun yliopistosta Helsingin Sanomien jutussa.

Ryhmien väliset kontaktit ja kommunikaatio saattavat ylläpitää yhteisöjen samankaltaisuutta ja pienentää murre-eroja.

Voisi helposti luulla, että maantieteellinen läheisyys lähentää puheenparsia.

Yllättävä havainto ryhmän tutkimuksessa kuitenkin oli, että koko Suomen murrejaossa maantieteellisellä etäisyydellä ei ole juuri mitään tekemistä sen kanssa, miten erilaisia murteet ovat.

Vierekkäisiin murrealueisiin kuuluvat voivat puhua hyvin erilaista murretta. Toisaalta samanlaista murretta voivat puhua ihmiset, jotka elävät eri puolilla maata.

Jyrkkä murreraja kulkee esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan murteen ja niin sanotun savolaiskiilan välissä, vaikka puhujat elävät vieretysten.

Tilaisuuden levittäytymiseen antoi se, että savolaisten harjoittama kaskiviljely mahdollisti siirtymisen uusille asuinalueille helpommin kuin lännessä harjoitettu peltoviljely. Kaskiviljelijät raivasivat ja lannoittivat pellon polttamalla metsän.

”Ihmisten kulttuuri on vaikuttanut siihen, millaisille alueille he ovat olleet valmiita siirtymään”, selittää suomen kielen yliopistonlehtori Unni-Päivä Leino Tampereen yliopistosta.

Kaskenpoltto on tutkijoiden mukaan yksi mahdollinen tekijä, joka selittää ajan oloon kehittynyttä jakoa itä- ja länsimurteisiin.

Kaskeamista harjoitettiin niin lännessä kuin idässä. Kuitenkin lännessä lähinnä raivattiin peltoja lehtimetsistä ja siirryttiin pian pysyvien peltojen viljelyyn.

Itä-Suomessa sen sijaan kaskenpoltto jatkui kauemmin. Läntiset viljelytekniikat eivät välttämättä sopineet sikäläisiin oloihin. Viljelty kaskiruis ja kaskeamisen menetelmät tuotiin idästä, sillä ne soveltuivat paremmin Itä-Suomen vaikeampaan maastoon.

Itä- ja länsimurteiden lisäksi kolmas suuri kupla löytyy pohjoisesta. Myös pohjoiset murteet on saattanut erottaa omaksi ryhmäkseen elinkeinojen erilaisuus. Karjatalous, metsästys ja kalastus soveltuivat Pohjois-Suomen oloihin paremmin kuin peltoviljely.

Murrerajan pohjoispuolella Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan murteet ovat sanastoltaan lähellä Kainuun murretta.

”Vaikka Kainuun alkujaan asuttivat savolaiset, kontakteja rannikolle on ollut turkis- ja tervakaupan vuoksi niin paljon, että ne ovat lähentäneet näitä murteita toisiinsa”, Leino sanoo.

Kysely

Puhutko itäistä, läntistä vai pohjoista murretta?

Soikea ja litteä Dickinsonia katsotaan nyt kuuluvaksi eläinkuntaan. Kuva: Ilja Bobrovski/Australian National University
Soikea ja litteä Dickinsonia katsotaan nyt kuuluvaksi eläinkuntaan. Kuva: Ilja Bobrovski/Australian National University

Vienanmeren rannalta löytyneestä fossiilista paljastui eläimellisiä piirteitä.

Maailman varhaisin tunnettu eläin on nyt soikea ja litteä otus. Sen fossiilista paljastui kolesterolin ja muiden rasvojen jäänteitä, ja rasva on eläimen tunnusmerkki, tutkijat toteavat tiedotteessa.

Dickinsonia eli noin 558 miljoonaa vuotta sitten. Otus oli ensimmäisiä monisoluisia eliöitä.

Nämä muinaiset eliöt ovat olleet paleontologian suuria arvoituksia. Ediacarakauden oliot ovat Science-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan ylipäätään niin merkillisiä, että niitä voisi pitää toiselta planeetalta tulleina.

Australialaisen Australian National Universityn video näyttää, miten fossiili löytyi ja miltä Dickinsonia ehkä näytti meressä uidessaan.

Dickinsoniat on luokiteltu vuosikymmenien aikana tutkijasta riippuen jäkäliksi, sieniksi, alkueläimiksi tai jopa jonkinlaiseksi kasvien ja eläinten välivaiheeksi. Tai evoluution umpikujaksi.

Nyt ne nousivat eläinkuntaan, kun tutkijat tarkastelivat luoteiselta Venäjältä Vienanmeren rannikolta löytynyttä fossiilia.

Siitä löytyi runsaasti kolesterolimolekyylejä, hyvin paljon enemmän kuin kerrostumista fossiilin ympärillä. Fossiili koostui suureksi osaksi rasvan jäänteistä.

Otus tarvitsi kolesterolia solukalvoihin, australialainen tutkija John Brocks kertoo New Scientistist -lehdessä. Dickinsonialla ei ole havaittu tukirankaa, joten sen keho oli ilmeisesti pehmeä.

Dickinsoniat kasvoivat jopa 1,4-metrisiksi, joskin löydettyjen yksilöiden koko on vaihdellut suuresti. Nyt voidaan sanoa, että suuria eläimiä eli runsaasti jo miljoonia vuosia aikaisemmin kuin on tähän asti arvioitu.

Ediacarakauden jälkeen kambrikaudella eläinkunta monipuolistui suorastaan räjähdyksenomaisesti.

Dickinsonian fossiileja löytyi ensi kerran Australiassa runsaat 70 vuotta sitten. Se paljastui eläimeksi vasta nyt, kun tutkija Ilja Bobrovski tutki hiekkakivestä löytyneen fossiilin ainesosia eikä rakenteita.

Australiasta löytyneet Dickinsoniat ovat kärsineet kovasta kuumuudesta ja eroosiosta. Tarvittiin fossiileja, joissa elollisen jäännökset olisivat säilyneet paremmin.

Bobrovski lensi helikopterilla Vienanmeren rannalle ”karhujen ja hyttysten maille”. Hän kuvailee roikkuneensa jyrkänteellä kymmenien metrien korkeudessa ja hakanneensa hiekkakivestä kappaleita löytääkseen haluamansa fossiilit.