Talitiaisissakin on persoonallisuuseroja. Kuva: <span class="photographer">Richard Ubels</span>
Talitiaisissakin on persoonallisuuseroja. Kuva: Richard Ubels

Kun lintupopulaation tiheys kasvaa, arat lisääntyvät enemmän ja rohkeat vähenevät.

Toisin kuin luulisi, arat pärjäävät paremmin kuin uskalikot kovenevassa kilpailussa elintilasta. Näin ainakin käy talitiaisten parissa. Hitaasti ympäristöä tutkivat tintit selviävät paremmin, kun kilpailu lisääntyy populaatioiden kasvaessa.

Tutkiva käyttäytyminen on perinnöllinen piirre Länsi-Euroopan talitiaisyhdyskunnissa, joiden edesottamuksia Max Planck -instituutin ja Groningenin yliopiston tutkijat selvittivät.

Tutkivaiset lintuyksilöt ottavat enemmän riskejä ja kipuavat yleensä korkeammalle yhdyskuntien hierarkiassa. Voisi kuvitella, että nämä yksilöt selviäisivät paremmin tilanteessa, jossa populaation koko kasvaa ja kilpailu lisääntyy. Ne kun ovat tavallista hanakampia puolustamaan asemiaan.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Nelivuotisessa tutkimuksessa, jossa tarkkailtiin 600 pesän eloa, kävikin ilmi, että rohkeiden lintujen määrä väheni ja arkojen talitiaisten määrä lisääntyi, kun populaatiotiheys kasvoi.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkijoiden hypoteesin mukaan uskaliaat linnut olivat tiheissä populaatioissa heikompia ennakoimaan niiden sosiaalisen ympäristön muutoksia ja varautumaan niiden varalta.

Rohkeammat yksilöt pärjäsivät kuitenkin paremmin, kun lintutiheydet olivat pienempiä. Populaatioiden tiheys näyttääkin säästelevän sitä, miten erilaiset lintupersoonallisuudet – arat tai rohkeat – jakaantuvat luonnossa.

Yksilöiden tutkimiskäyttäytymistä tutkijat mittasivat niin sanotussa ”uuden ympäristön tilassa”, jossa he laskivat linnun lentoonpyrähdykset ja hyppelehtimiset parin minuutin aikana. Mitä enemmän tällaista liikettä, sitä tutkivaisempi yksilö.

Tutkimuksen julkaisi Ecology Letters, ja siitä kertoo lintutieteen Max Planck -istituutti verkkosivullaan.

Sisältö jatkuu mainoksen alla