Mielikuva vastapuolen joustavuudesta vauhdittaa sopua - tai torppaa sen syntymisen. 

Uusi tutkimus kertoo, että keskenään kiistelevät ryhmät löytävät helpommin sovun tai kompromissin, jos ne uskovat vastapuolen näkemysten joustavan. Jos taas vastapuoli mielletään täysin peräänantamattomaksi, sopua ei synny.

Aiemmin vastaava ilmiö on havaittu yksilötasolla: jos henkilö ajattelee kiistakumppaninsa olevan mielipiteissään täysin joustamaton, ei hän itsekään ole valmis neuvotteluihin.

Israelilais-amerikkalainen tutkimusryhmä kartoitti 500 Israelin juutalaisen käsityksiä palestiinalaisista. Käsityksellä vastapuolesta eli palestiinalaisista oli selvä korrelaatio haluun päästä heidän kanssaan kompromissiin.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Kolmessa pienempiä ryhmiä koskevissa kokeissa havaittiin lisäksi, että ryhmän mielipiteisiin voi yrittää vaikuttaa, vaikka taustalla olisi pitkittynyt konflikti.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Jos ryhmä saadaan uskomaan, että toinen osapuoli onkin joustava, se on halukkaampi neuvottelupöytään. Yksi ryhmä koostui Israelin juutalaisista, yksi Israelin palestiinalaisista ja yksi Länsirannan palestiinalaisista.

Tutkijoiden mielestä tuloksia voitaisiin soveltaa monenlaisiin konfliktinratkaisutilanteisiin ja rauhanneuvotteluihin. 

Tutkimuksen julkaisi Science.

Sisältö jatkuu mainoksen alla