Asuinkumppanin geeneillä on merkitystä terveydellekin, tutkija epäilevät. Kuva: Tatu Hiltunen
Asuinkumppanin geeneillä on merkitystä terveydellekin, tutkija epäilevät. Kuva: Tatu Hiltunen

Näin ainakin hiirillä, ja tutkijat uskovat, että sama pätee yhdessä asuviin ihmisiin.

Kanssamme elävien ihmisten perimällä voi olla vaikutusta siihen, millaisia meistä tulee ja mihin esimerkiksi sairastumme. Näin esittävät hiirikokeita tehneet tutkijat.

Eurooppalaisen bioinformatiikan instituutin Amelie Baudin johtamassa tutkimuksessa hiiret asutettiin häkkeihin pareittain.

Joissain häkeissä kämppäkaverukset kuuluivat keskenään samaan sisäsiittoiseen sukulinjaan eli ne olivat geneettisesti hyvin samankaltaisia. Toisissa häkeissä hiiret taas edustivat kahta mahdollisimman erilaista sukulinjaa.

Jos toverin perimällä on vaikutusta, pitäisi sukulaisen kanssa asuvan hiiren terveydessä ja muissa ominaisuuksissa näkyä toisenlaisia muutoksia kuin hiirillä, jotka kämppistelevät perimältään hyvin erilaisen hiiren kanssa.

Kuusi viikkoa kestänyt koe vahvisti, että näin todella kävi.

Asuinkumppanin geenit vaikuttivat hiiren painoon, sen haavojen paranemiseen, immuunijärjestelmän toimintaan ja ahdistuneisuuteen.

Tämä niin kutsuttu sosiaalinen geneettinen vaikutus selitti 29 prosenttia hiiriyksilöiden välisistä eroista näiden piirteiden osalta.

Kaikkiaan tutkijat mittasivat hiiristä kokeen aikana yli sataa erilaista käyttäytymispiirrettä ja muuta ominaisuutta, jotka ovat jossain määrin perimän ohjaamia.

Joissain tapauksissa asuinkumppanin geenit vaikuttivat hiiren ominaisuuksiin jopa enemmän kuin sen oma perimä.

Tutkimusryhmä pitää tulosta merkkinä siitä, että perimän ja sairauksien tutkimuksessa pitäisi kiinnittää ihmisilläkin huomiota paitsi tutkittavaan itseensä myös hänen mahdollisiin asuinkumppaneihinsa.

Esimerkkinä Baud mainitsee ihmisen luontaisen unirytmin, joka on osittain perimän ohjaama.

Jos aamuvirkun puoliso onkin yökukkuja, voi hän uupua, jos nukkumaanmeno toistuvasti venyy lähemmäs puoltayötä. Kun aamuvirkku sitten pyytää lääkäriltä apua väsymykseensä ja muihin oireisiin, ei tämä välttämättä tunnista tilannetta.

”Mutta jos tutkimus osoittaisi, että sairauden ja kumppanin unirytmiä säätävien geenien välillä on yhteys, lääkäri voisi paremmin tutkia elämäntapojasi ja antaa hyödyllisiä neuvoja”, hän esittää tiedotteessa.

Näin kumppanukset voisivat tehdä tarvittavat elämänmuutokset yhdessä ja mitätöidä haitallisen vaikutuksen, joka yökukkujan geeneillä asuinkumppaniin oli ollut.

Näiden ajatusten todentaminen vaatii kuitenkin lisää tutkimusta, hiirten lisäksi myös ihmisillä.

Tutkimuksen julkaisi Plos Genetics.

Raspu
Seuraa 
Viestejä13878
Liittynyt12.7.2010

Asuinkumppanisi geenit vaikuttavat omaankin terveyteesi

Keijona kirjoitti: Mites sellainen asia että ihmisen fyysiset ominaisuudet vaikuttaa arvomaailman. Totta vai tarua ?Onko näkövammaisen(silmälaseja tarvitsevan) näkemys todennäköisemmin virheellisempi kuin terveen ? Sitten ihmetellään mksi ihmisten maailmankuvat ja mielipiteet poikkeavat niin paljon toisistaan, vaikka enemmistön näkemykset on viallisten aistien tuottamia. Kaikki vaikuttaa. Ylipaino, alipaino, harrastuneisuus, ruma, kaunis jne.
Lue kommentti

You have to die few times before you really can live.
- Charles Bukowski

Luonnonolojen synnyttämät kulttuurikuplat eriyttivät Suomen murteet, ehdottaa tutkimusryhmä.

Maamme murrejako on syntynyt osaksi luonnonolojen vaikutuksesta, ehdottaa ryhmä kielitieteen ja biologian tutkijoita Turun ja Tampereen yliopistoista.

Varhaiset suomalaiset ovat kehittäneet toistaan eroavia tapoja sopeutua paikallisiin oloihin ja hankkia niistä elantonsa. Tutkijoiden hypoteesin mukaan esimerkiksi erilaiset tavat viljellä maata ovat johtaneet yhteisöjen eriytymiseen, niin että myös niiden kielet erkaantuvat.

Tämä tuottaa murteita ja myöhemmin jopa kokonaisia uusia kieliä.

”Mekanismi voisi olla se, että jos ympäristön erot ovat suuria, ihmiset eivät ole niin paljon tekemisissä kuin, jos he elävät samanlaisissa ympäristöoloissa. Myös muuttoliike on voinut muotoutua luonnonolojen mukaan ”, selittää evoluutiobiologian tutkija Terhi Honkola Turun yliopistosta Helsingin Sanomien jutussa.

Ryhmien väliset kontaktit ja kommunikaatio saattavat ylläpitää yhteisöjen samankaltaisuutta ja pienentää murre-eroja.

Voisi helposti luulla, että maantieteellinen läheisyys lähentää puheenparsia.

Yllättävä havainto ryhmän tutkimuksessa kuitenkin oli, että koko Suomen murrejaossa maantieteellisellä etäisyydellä ei ole juuri mitään tekemistä sen kanssa, miten erilaisia murteet ovat.

Vierekkäisiin murrealueisiin kuuluvat voivat puhua hyvin erilaista murretta. Toisaalta samanlaista murretta voivat puhua ihmiset, jotka elävät eri puolilla maata.

Jyrkkä murreraja kulkee esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan murteen ja niin sanotun savolaiskiilan välissä, vaikka puhujat elävät vieretysten.

Tilaisuuden levittäytymiseen antoi se, että savolaisten harjoittama kaskiviljely mahdollisti siirtymisen uusille asuinalueille helpommin kuin lännessä harjoitettu peltoviljely. Kaskiviljelijät raivasivat ja lannoittivat pellon polttamalla metsän.

”Ihmisten kulttuuri on vaikuttanut siihen, millaisille alueille he ovat olleet valmiita siirtymään”, selittää suomen kielen yliopistonlehtori Unni-Päivä Leino Tampereen yliopistosta.

Kaskenpoltto on tutkijoiden mukaan yksi mahdollinen tekijä, joka selittää ajan oloon kehittynyttä jakoa itä- ja länsimurteisiin.

Kaskeamista harjoitettiin niin lännessä kuin idässä. Kuitenkin lännessä lähinnä raivattiin peltoja lehtimetsistä ja siirryttiin pian pysyvien peltojen viljelyyn.

Itä-Suomessa sen sijaan kaskenpoltto jatkui kauemmin. Läntiset viljelytekniikat eivät välttämättä sopineet sikäläisiin oloihin. Viljelty kaskiruis ja kaskeamisen menetelmät tuotiin idästä, sillä ne soveltuivat paremmin Itä-Suomen vaikeampaan maastoon.

Itä- ja länsimurteiden lisäksi kolmas suuri kupla löytyy pohjoisesta. Myös pohjoiset murteet on saattanut erottaa omaksi ryhmäkseen elinkeinojen erilaisuus. Karjatalous, metsästys ja kalastus soveltuivat Pohjois-Suomen oloihin paremmin kuin peltoviljely.

Murrerajan pohjoispuolella Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan murteet ovat sanastoltaan lähellä Kainuun murretta.

”Vaikka Kainuun alkujaan asuttivat savolaiset, kontakteja rannikolle on ollut turkis- ja tervakaupan vuoksi niin paljon, että ne ovat lähentäneet näitä murteita toisiinsa”, Leino sanoo.

Kysely

Puhutko itäistä, läntistä vai pohjoista murretta?

Soikea ja litteä Dickinsonia katsotaan nyt kuuluvaksi eläinkuntaan. Kuva: Ilja Bobrovski/Australian National University
Soikea ja litteä Dickinsonia katsotaan nyt kuuluvaksi eläinkuntaan. Kuva: Ilja Bobrovski/Australian National University

Vienanmeren rannalta löytyneestä fossiilista paljastui eläimellisiä piirteitä.

Maailman varhaisin tunnettu eläin on nyt soikea ja litteä otus. Sen fossiilista paljastui kolesterolin ja muiden rasvojen jäänteitä, ja rasva on eläimen tunnusmerkki, tutkijat toteavat tiedotteessa.

Dickinsonia eli noin 558 miljoonaa vuotta sitten. Otus oli ensimmäisiä monisoluisia eliöitä.

Nämä muinaiset eliöt ovat olleet paleontologian suuria arvoituksia. Ediacarakauden oliot ovat Science-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan ylipäätään niin merkillisiä, että niitä voisi pitää toiselta planeetalta tulleina.

Australialaisen Australian National Universityn video näyttää, miten fossiili löytyi ja miltä Dickinsonia ehkä näytti meressä uidessaan.

Dickinsoniat on luokiteltu vuosikymmenien aikana tutkijasta riippuen jäkäliksi, sieniksi, alkueläimiksi tai jopa jonkinlaiseksi kasvien ja eläinten välivaiheeksi. Tai evoluution umpikujaksi.

Nyt ne nousivat eläinkuntaan, kun tutkijat tarkastelivat luoteiselta Venäjältä Vienanmeren rannikolta löytynyttä fossiilia.

Siitä löytyi runsaasti kolesterolimolekyylejä, hyvin paljon enemmän kuin kerrostumista fossiilin ympärillä. Fossiili koostui suureksi osaksi rasvan jäänteistä.

Otus tarvitsi kolesterolia solukalvoihin, australialainen tutkija John Brocks kertoo New Scientistist -lehdessä. Dickinsonialla ei ole havaittu tukirankaa, joten sen keho oli ilmeisesti pehmeä.

Dickinsoniat kasvoivat jopa 1,4-metrisiksi, joskin löydettyjen yksilöiden koko on vaihdellut suuresti. Nyt voidaan sanoa, että suuria eläimiä eli runsaasti jo miljoonia vuosia aikaisemmin kuin on tähän asti arvioitu.

Ediacarakauden jälkeen kambrikaudella eläinkunta monipuolistui suorastaan räjähdyksenomaisesti.

Dickinsonian fossiileja löytyi ensi kerran Australiassa runsaat 70 vuotta sitten. Se paljastui eläimeksi vasta nyt, kun tutkija Ilja Bobrovski tutki hiekkakivestä löytyneen fossiilin ainesosia eikä rakenteita.

Australiasta löytyneet Dickinsoniat ovat kärsineet kovasta kuumuudesta ja eroosiosta. Tarvittiin fossiileja, joissa elollisen jäännökset olisivat säilyneet paremmin.

Bobrovski lensi helikopterilla Vienanmeren rannalle ”karhujen ja hyttysten maille”. Hän kuvailee roikkuneensa jyrkänteellä kymmenien metrien korkeudessa ja hakanneensa hiekkakivestä kappaleita löytääkseen haluamansa fossiilit.