Aboriginaalien keskuudessa on puhuttu satoja eri kieliä, joista noin 150 on edelleen arkikäytössä.
Aboriginaalien keskuudessa on puhuttu satoja eri kieliä, joista noin 150 on edelleen arkikäytössä.

Aboriginaalikylän lasten suussa kolme kieltä sulautui yhdeksi uudeksi.

Pohjois-Australian syrjäisestä kylästä on löytynyt uusi kieli, joka on saanut nimekseen kevyt warlpiri. Kieltä puhutaan Tanamin aavikolla sijaitsevassa aboriginaalikylässä, jossa on jo pitkän aikaa käytetty rinnakkain alkuperäiskieli warlpiria, englantia ja kriolia. Krioli on Pohjois-Australian alkuperäisasukkaiden puhuma kreolikieli eli usean kielen sulauma, jolla on paljon englannista lainattua sanastoa mutta omanlaisensa kielioppi.

Nyt löydetty kevyt warlpiri on niin ikään kreolikieli. Se syntyi 1970- ja 1980-luvulla, kun kylän lapset kasvoivat puhumaan äidinkielenään kolmen kielen yhdistelmää sen sijaan, että he olisivat oppineet ensin jonkin alkuperäisistä kielistä. Aikuistuttuaan he opettivat kielen omille lapsilleen. Tällä hetkellä kevyt warlpiri on yhteisössä lasten ja nuorten aikuisten pääkieli.

Kevyen warlpirin verbirakenne noudattaa englannin ja kriolin kielioppia, mutta substantiivit ovat sekoitus kaikkia kolmea kieltä ja silti erilaisia kuin lähdekielissä. Näin ollen kevyt warlpiri katsotaan murteen sijaan omaksi kielekseen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Kreolikieliä on vähän, ja vielä vähemmän on sellaisia kreoleja, jotka yhdistelevät enemmän kuin kahta kieltä. Harvinainen on myös kevyen warlpirin tapa ottaa verbirakenne toisesta ja substantiivirakenne toisesta kielestä. Uuden kielen ominaisuuksia käsittelevän tutkimuksen julkaisi The Linquistic Society of America.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Kreolikieliä on syntynyt tyypillisesti siirtomaihin, kun siirtomaaisännät ja paikalliset asukkaat ovat kommunikoineet keskenään yhdistelemällä elementtejä kumpienkien äidinkielestä. Niin kauan kuin kukaan ei puhu tällaista kieltä äidinkielenään, sitä kutsutaan pidgin-kieleksi. Kreolikieleksi se muuttuu, kun pidginin puhujien jälkeläiset alkavat puhua sitä äidinkielenään.

Sisältö jatkuu mainoksen alla