Autistin lelut ovat siistissä järjestyksessä.
Autistin lelut ovat siistissä järjestyksessä.

Autismia on selitetty häiriöillä peilineuronijärjestelmässä, mutta hypoteesi ei saanut tukea magneettikuvauksesta.

Yhdysvaltalaistutkijat ovat huomanneet, että autistien peilisolut toimivatkin normaalisti. Peilisoluilla on keskeinen asema sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Neuron-lehdessä julkaistu tulos on ristiriidassa aiemman käsityksen kanssa. On luultu, että juuri peilisolujen häiriöt aiheuttavat autistien vaikeudet ymmärtää toisia ihmisiä.

Peilineuronien järjestelmä aktivoituu sekä silloin, kun liikutamme esimerkiksiä käsiämme, että silloin, kun passiivisesti havainnomme toisten tekevän näitä samoja liikkeitä. Jo kauan on tiedetty näiden solujen rooli liikkeiden säätelyssä, mutta vasta äskettäin on havaittu, että nämä alueet ovat aktiivisia myös silloin, kun passiivisesti tarkkailemme muita. On esitetty, että tämä aktiivisuus olisi eräänlaista liikkeiden simulaatiota, joka auttaa meitä ymmärtämään muiden ihmisten tekojen merkityksiä ja päämääriä.

Jotta simulointi toimisi kunnolla, meidän pitäisi simuloida täsmälleen samaa liikettä jota tarkkailemmekin. Pelisolujen pitäisi siis tunnistaa jokainen liike ja reagoida niihin täsmälleen tuolle liikkeelle ominaisella tavalla.

Vaikka autisteilla on havaittu peilisolujärjestelmän heikkouksia, aiemmissa tutkimuksissa ei ole tarkasteltu sitä, kuinka täsmällisesti peilineuronit reagoivat kuhunkin liikkeeseen.

Uudessa tutkimuksessa käytettiin toiminnallista magneettikuvausta (fMRI). Tutkijat havaitsivat, että autistien peilijärjestelmä reagoi jopa voimakkaammin kuin terveiden verrokkien, ja eri liikkeitä terveiden verrokkien tapaan erotellen.

Tutkijat päättelevät, että heidän havaintonsa puhuvat voimakkaasti autismin peilineuroniteoriaa vastaan. Heidän mukaansa autismitutkimusta olisi ohjattava lupaavampiin suuntiin.