Sotiminen jää bakteeriyhteisön vähemmistön harteille.
Sotiminen jää bakteeriyhteisön vähemmistön harteille.

Osa bakteeriyhdyskunnasta sotii muidenkin puolesta.

Eläinten ja kasvien tavoin myös bakteerit tekevät yhteistyötä kilpaillessaan elintilasta muiden bakteeripopulaatioiden kanssa.

Tämä selvisi, kun Massachusettsin teknisen yliopiston MIT:n tutkija Otto Cordero ja hänen kollegansa tutkivat valtamerissä elävien Vibrionaceae-suvun bakteerien vuorovaikutusta populaatioiden sisällä ja niiden välillä. Samaiseen sukuun kuuluu muun muassa koleraa aiheuttava mikrobi.

Tutkijat huomasivat, että vain jotkin Vibrio-yhdyskunnan jäsenistä tuottivat antibiootteja ja että kaikki muut populaatioon kuuluvat olivat sille vastustuskykyisiä.

Antibiootit ovat siten julkishyödyke, jota käytetään koko populaation eduksi muita populaatiota vastaan eikä yksilön oman menestyksen vuoksi.

Bakteeriyhdyskunta onkin tutkijoiden mukaan järjestäytyneempi kuin on otaksuttu.

Tutkimuksen julkaisi Science.