On järkevämpää polttaa biomassa voimalassa ja siirtää sähkö auton akkuun kuin tehdä biomassasta etanolia auton tankkiin. Kuva: <span class="photographer">Corbis RF.</span>
On järkevämpää polttaa biomassa voimalassa ja siirtää sähkö auton akkuun kuin tehdä biomassasta etanolia auton tankkiin. Kuva: Corbis RF.

Polttomoottorin tehottomuus heikentää liikenteen biopolttonesteiden käytön energiatehokkuutta.

Biopolttoaineet kuten etanoli voisivat olla dieselin ja bensiinin puhtaampi vaihtoehto autojen voimanlähteenä. Esimerkiksi maissin viljely etanolintuotantoa varten kuitenkin kilpailee ruoantuotannon kanssa, ja sademetsien hävittäminen palmuöljyplantaasien tieltä ennemminkin kiihdyttää ilmastonmuutosta kuin auttaa taistelemaan sitä vastaan.

Miten yhdellä hehtaarilla viljeltyä pinta-alaa tuotetaan mahdollisimman monen kilometrin ajoon riittävä määrä energiaa?

Scienceen kirjoittaneiden tutkijoiden mielestä järkevämpää on polttaa biomassa voimalaitoksessa sähköksi, jolla ladataan sähköauton akkuja kuin jalostaa biomassa etanoliksi auton polttomoottoria varten.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Uusien laskelmien mukaan sama pinta-ala kuljettaisi autoa 80 prosenttia pitemmän matkan, jos energia muutetaan välillä sähköksi kuin jos se poltettaisiin polttomoottorissa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

"Tämä on melko ilmeinen kysymys, kun sen ottaa esille, mutta kukaan ei ollut oikeastaan ottanut sitä aiemmin puheeksi", Carnegie-instituutin johtaja Chris Field sanoi.

"Etanolia on kehitetty autojen polttoaineeksi hieman eri syistä kuin sähköautoja on kehitetty, mutta näille kahdelle asialle on yhteistä pyrkimys tehokkuuden maksimointiin ja ilmastovaikutusten minimointiin."

Elinkaarianalyysissä vertailtiin biosähköön ja etanoliin perustuvia tekniikoita ottaen huomioon paitsi molempien tekniikoiden tuottaman energian, myös kulkuneuvojen ja polttoaineiden tuottamiseen kuluneen energian.

Biosähkö oli selkeä voittaja kilometrejä hehtaarilla -vertailussa riippumatta siitä, tuotettiinko energia maissista vai selluloosapitoisesta luutahirssistä.

"Polttomoottori ei vain ole kovin tehokas, varsinkaan verrattuna sähköautoihin", Kalifornian yliopiston tutkija Elliott Campbell sanoo. "Edes parhaat etanolintuotantotekniikat yhdessä hybridiautojen kanssa eivät riitä kompensoimaan tätä tosiasiaa."

Tutkijat huomasivat, että biosähkö ja etanoli erosivat myös niiden potentiaalissa vaikuttaa ilmastonmuutokseen. "Jotkut lähestymistavat bioenergiaan voivat pahentaa ilmastonmuutosta, kun jotkut lähestymistavat voivat auttaa taistelemaan sitä vastaan", Campbell sanoo.

"Voimme vaikuttaa ilmastonmuutokseen enemmän, jos teemme biomassasta sähköä emmekä etanolia."
Lisäksi voimlaitoksessa on mahdollista käyttää hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin tekniikoita päästöjen vähentämiseksi entisestään. Polttomoottoreissa tämä ei ole mahdollista.

Sisältö jatkuu mainoksen alla