Kuvapörssi.
Kuvapörssi.

Tiedejournalismikin kärsii talouskriisistä, ja samalla bloggaavien tutkijoiden vaikutusvalta kasvaa.

Tiedetoimittajat ovat varsinkin Pohjois-Amerikassa yhä ahtaammalla, kävi ilmi tiedelehti Naturen lähes viidellesadalle tiedetoimittajalle tekemästä kyselystä. Muun median tavoin tiedejournalismia uhkaa sekä talouskriisi että internetin ilmaissisältö.

Suuren yleisön ymmärrys tieteestä voi yksipuolistua, jos lehdistöllä ei ole varaa pitää tiedetoimittajia.

Tiedeuutisten tarjonta kuitenkin kasvaa internetin ansiosta. Bloggaavat tutkijat sekä tiedeyhteisön viestintäyksiköt ovat Naturen mukaan entistä vaikutusvaltaisempia ja tavoittavat suuria määriä ihmisiä päivittäin.

Naturen kysely osoitti myös, että perinteiset journalistit käyttävät yhä enemmän blogeja ideoinnin lähteenä.

Fyysikko Syksy Räsäsen blogi Maailmankaikkeutta etsimässä Tiede.fi:ssä.

Annikka Mutanen kyselee Tieteen puudeli -blogissaan, mikä merkitys blogeilla on uutishankinnassa.