Psykoterapia voi auttaa ahdistukseen ja masennukseen, mutta voi se olla haitallistakin. Kuvapörssi.
Psykoterapia voi auttaa ahdistukseen ja masennukseen, mutta voi se olla haitallistakin. Kuvapörssi.

Psykoterapian haittavaikutuksia aliarvioidaan, kirjoittavat kaksi brittiasiantuntijaa.

Psykoterapiat ovat Britanniassa puutteellisesti säänneltyjä, ja ne tulisi altistaa samoille näyttövaatimuksille kuin lääkkeet, kirjoittavat tutkijat Michael Sharpe ja David Nutt Journal of Psychopharmacology -lehdessä.

Sharpen ja Nuttin mukaan sääntelyä on tiukennettava puhehoitojen vakavien haittavaikutusten mahdollisuuksien takia. Kirjoittajien mukaan nämä mahdolliset haittavaikutukset ovat huonosti tunnettuja.

Vaikka psykoterapeutin ammattinimike on monissa maissa suojattu lainsäädännöllä kuten lääkärinkin, itse psykoterapioilta ei vaadita samanlaista näyttöä kuin lääkkeiltä. Lääkkeet eivät pääse markkinoille, ennen kuin niiden teho ja mahdolliset haittavaikutukset tunnetaan. Niiden tulee myös olla turvallisia.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

"Huolemme kohdistuu taipumukseen suhtautua psykologisiin hoitoihin vähemmän kriittisesti kuin farmakologisiin. On tärkeää huomata, että molemmilla on paikkansa masennuksen hoidossa ja että molempiin tulee soveltaa samoja valvonnan ja sääntelyn standardeja."

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Nuttin mukaan vain harvat psykoterapioiden vaikuttavuustutkimukset täyttävät samat kriteerit, joita lääketutkimukselta vaaditaan. Vaatimukset täyttävät tutkimukset taas usein osoittavat, ettei psykoterapia tehoa lääkehoitoa paremmin - usein päinvastoin jopa huonommin.

Psykoterapian haittavaikutuksia ovat muun muassa potilaan tilan huonontuminen, terapeuttiin kohdistuvan riippuvuuden syntyminen sekä potilaan ja terapeutin ajanhukka, jos hoito on tehotonta. Lisäksi pieni joukko terapeutteja käyttää herkästi haavoittuvia potilaitaan emotionaalisesti, taloudellisesti ja seksuaalisesti hyväkseen.

Uncritical positive regard -- Issues in the efficacy and safety of psychotherapy on ilmaiseksi luettavissa maaliskuuhun 2008 asti.

Sisältö jatkuu mainoksen alla