Enn
Enn

LHC törmäytti onnistuneesti vastakkaisilla radoilla kiertävät 3,5 teraelektronivoltin protonisuihkut toisiinsa.

Toinen kerta toden sanoi: klo 14.06 Cernin hiukkaskiihdyttimen tutkimuskoeasemat havaitsivat ensimmäiset vastakkaisilla radoilla kiertävien protonisuihkujen 7 TeV:n törmäykset. Aiemmin aamulla yritetty törmäytys epäonnistui teknisten ongelmien takia.

Onnistuneessa törmäytyksessä syntyi kolme kertaa enemmän energiaa kuin aiemmassa ennätyksessä.

Uuden energia-alueen protoni-protoni-törmäyksissä syntyy useita uusia
alkeishiukkasia, ja niiden jättämistä jäljistä LHC:n neljä suurta koeasemaa
ALICE, ATLAS, CMS ja LHCb ottavat eräänlaisia digitaalisia kuvia.

Uuden hiukkasen tai ilmiön havaitseminen vaatii näiden törmäysten jälkien
analysoimisen valtavalla määrällä tietokoneita.

Cern hajauttaa laskennan
raakadataa ja esikäsiteltyä dataa 11 eri maassa sijaitsevaan tietokeskukseen, josta data hajautetaan edelleen muihin keskuksiin.

LHC:n massiiviset kokeet tuottavat yhteensä yli 15 petatavua dataa
vuodessa. Jos tämä tieto tallennettaisiin CD-levyille, levyistä rakennettu
torni olisi noin 20 kilometrin korkuinen.

Jotta uutta dataa saadaan riittävästi,
LHC-laitteisto aiotaan pitää käynnissä yhtäjaksoisesti 18-24 kuukautta.

Lue lisää historiallisista LHC-tunnelmista Cernin sekä Fysiikan tutkimuslaitoksen sivulta.