Uusi tutkimus haastaa aiemmat näytöt.

Useat tutkimukset ovat viitanneet siihen, että veren korkealla D-vitamiinipitoisuudella olisi käänteinen yhteys ylempien hengitysteiden tulehduksiin. D-vitamiinilisä voi siis ehkäistä flunssaa.

Tuore tutkimus haastaa aiemmat tulokset. Uudessa-Seelannissa tehdyssä tutkimuksessa D-vitamiinilisällä ei havaittu yhteyttä sen enempää flunssan esiintymiseen kuin oireiden voimakkuuteenkaan.

Lähes kaksi vuotta kestäneessä tutkimuksessa oli mukana 322 tervettä aikuista. Osallistujien keskimääräinen veren D-vitamiinipitoisuus oli tutkimuksen alussa 29 ng/ml.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Heistä puolet sai D-vitamiinia suun kautta, puolet sai vitamiinin tilalla lumeannoksen. Vitamiini annosteltiin suurina annoksina kuukauden välein siten, että sitä saaneilla pitoisuus nousi ja pysyi koko tutkimuksen ajan keskimäärin rajan 48 ng/ml yläpuolella.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Seurannan aikana vitamiinilisää saaneet sairastivat yhteensä 593 flunssaa ja lumevitamiinia saaneet 611 flunssaa. Tutkijoiden mukaan flunssien lukumäärällä ei ole tilastollisesti merkittävää eroa.

Ryhmien välillä tilastollisesti merkittävää eroa ei ollut myöskään flunssan kestossa, oireiden vakavuudessa eikä sen aiheuttamien sairauslomapäivien määrässä.

"Ainakaan jättimäisenä annoksena kerran kuussa saatu D-vitamiinilisä ei näytä auttavan flunssaan", tutkijat toteavat. "On silti liian varhaista sanoa, päteekö sama eri populaatioilla ja erilaisilla annostustavoilla."

Tutkimuksen julkaisi JAMA.

Lue lisää D-vitamiinista Tiede-lehdestä 12/2009.

Sisältö jatkuu mainoksen alla