Ihmisiä viihdyttävät delfiinit eivät ehkä itse viihdy viihdyttäjän roolissaan.

"Monilla nykyajan delfiineillä on merkittävästi suuremmat aivot kuin meillä, ja suhteutettuna kehon kokoon delfiinien aivot ovat suuremmat kuin millään eläimellä ihmistä lukuunottamatta" yhdysvaltalainen aivotutkija Lori Marino sanoo.

Delfiinien ja valaiden neuroanatomian johtaviin tutkijoihin lukeutuva Marino puhuu Yhdysvaltain tiedeviikolla delfiinien aivoihin liittyvistä eettisistä ongelmista.

Delfiinien aivot ovat poimuuntuneempia kuin omamme, ja niissä on erittäin erikoistuneita alueita.
"Delfiinit ovat hienostuneita, itsestään tietoisia, hyvin älykkäitä eläimiä, joilla on yksilöllinen persoonallisuus, autonomia ja sisäinen elämä. Ne ovat alttiita kärsimykselle ja psykologisille traumoille", Marino sanoi.

Delfiinien pyydystetään yhä enemmän delfinaarioihin esittämään temppuja ja uimaan turistien kanssa. Marinon mukaan tämä on asetettava kyseenalaiseksi.

"Nykykäsityksemme delfiinien aivojen mutkikkuudesta ja delfiinien älykkyydestä viittaa siihen, että nämä käytännöt ovat potentiaalisesti psykologisesti haitallisia delfiineille ja ne antavat vääristyneen kuvan delfiinien luonnollisista älyllisistä kyvyistä", Marino sanoi.

Marino työskenteli ryhmässä, joka vuonna 2001 osoitti että delfiinit voivat tunnistaa itsensä peilistä. Tämä viittaa siihen, että delfiineillä on samanlainen itsetietoisuus kuin kehittyneimmillä kädellisillä ja norsuilla.