Dieselmoottorin tuottamat typpioksidit voidaan hajottaa typeksi ja vedeksi urealla eli virtsa-aineella, ruotsalainen Ny teknik –lehti kertoo. Menetelmä vaatii autoon pol...

Dieselmoottorin tuottamat typpioksidit voidaan hajottaa typeksi ja vedeksi urealla eli virtsa-aineella, ruotsalainen Ny teknik –lehti kertoo. Menetelmä vaatii autoon polttoaineen rinnalle toisen säiliön, johon lorotetaan 33-prosenttista urean vesiliuosta.

Urealiuosta suihkutetaan katalysaattoriin, missä urea hajoaa ammoniakiksi ja hiilidioksidiksi. Ammoniakki pelkistää typen oksidit, jolloin tuloksena on typpikaasua eli samaa ainetta, josta myös meidän hengittämämme ilma valtaosin koostuu.

Urea on halpaa tavaraa, joten siitä ei juuri lisäkustannuksia koidu. Dieselpolttoaineessa ei kuitenkaan saa olla rikkiä enempää kuin 10 miljoonasosaa. Ruotsissa ja melkein Suomessakin näin jo on, mutta monissa maissa käytetään vielä paljon rikkipitoisempia polttoaineita.