Kuva: Corbis RF.
Kuva: Corbis RF.

Ihmisen sosiaalisella asemalla on yhteys dopamiinireseptorien tiheyteen.

Mielihyvähormonina tunnetusta dopamiinista löytyi yllättäen yhteys ihmisen sosiaaliseen asemaan ja suosioon, raportoivat yhdysvaltalaistutkijat Biological Psychiatry -julkaisussa.

Asia paljastui, kun Diana Martinez Columbian yliopistosta New Yorkista kollegoineen PET-kuvansi koehenkilöiden aivoja.

Kun he vertailivat aivokuvia koehenkilöiden sosiaaliseen statukseen, ilmeni, että arvostetun aseman haltijoilla oli keskimäärin enemmän dopamiinireseptoreja aivojuovion alueella kuin vähemmän kunnioitetuilla.

Tutkijoiden mukaan tämä viittaa siihen, että korkean statuksen saavuttavat ihmiset mieltävät todennäköisesti elämänsä palkitsevaksi ja stimuloivaksi, koska dopamiini vaikuttaa heidän aivoihinsa tehokkaammin kuin muiden.

"Osoitimme, että dopamiinireseptorien vähyys liittyy matalaan sosiaaliseen asemaan, niiden runsaus taas korkeaan. Vastaava kytkös paljastui myös siitä, kuinka paljon koehenkilö tunsi saavansa tukea ystäviltään, perheeltään tai muilta läheisiltä."

Dopamiinireseptorien niukkuus on aiemmin yhdistetty myös jännityshakuisuuteen, riskinottoon sekä päihderiippuvuuksiin.