Vihersisilisko hyötyy vitamiinista.
Vihersisilisko hyötyy vitamiinista.

Liskokoiraat todistavat E-vitamiinilla lisääntymiskelpoisuutensa. 

Liskokoiraiden kyky siirtää E-vitamiinia reviirin merkitsemiseen tarkoitettuun eritteeseensä viestii naaraille siitä, kuinka hyviä lisääntymiskumppaneita ne ovat. Tähän viittaa Helsingin yliopiston tutkija Gábor Herczegin ja kansainvälisten kollegoiden PLoS Onessa julkaisema tutkimus.

Liskokoirailla on reisiensä sisäpinnoilla erityiset femoraalirauhaset, joiden avulla ne tuottavat ja levittävät naaraita houkuttavia eritteitä. Tähän asti on kuitenkin tiedetty vähän siitä, mikä rauhasten eritteessä vetää naaraita puoleensa, tai mikä takaa hajumerkkien luotettavuuden.

Uuden, eurooppalaisilla vihersisiliskoilla (Lacerta viridis) tehdyn tutkimuksen mukaan juuri femoraalirauhasten eritteen E-vitamiinipitoisuus on liskonaaraita miellyttävä signaali. Tutkitut naaraat suosivat voimakkaasti niitä koiraita, joiden eritteissä oli runsaasti E-vitamiinia.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Herczeg kollegoineen lisäsi vihersisiliskojen ruokavalioon E-vitamiinia. Mittaukset osoittivat, että ravinnelisä nosti tehokkaasti E-vitamiinipitoisuuksia femoraalirauhasissa. Tutkitut liskot jaettiin samankokoisiin pareihin, joista osa nautti ravinnossaan E-vitamiinilisää, osa ei.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Naaraat tunsivat hieman enemmän vetoa lisäravinteita nauttineiden koiraiden eritteisiin. Ero ei kuitenkaan ollut selkeä kaikkien parien välillä. Syyksi yllättävän pieneen eroon osoittautui se, että kaikilla koirailla lisäravinteena saatu E-vitamiini ei siirtynyt tehokkaasti femoraalirauhasten eritteeseen.

Tutkijat arvelevat, että juuri koiraiden kyky siirtää E-vitamiinia femoraalirauhasiinsa kertoo niiden laadukkuudesta lisääntymiskumppaneina. Vaikuttaa siltä, että tämä mekanismi takaa vihersisiliskon suosiman hajumerkkimekanismin luotettavuuden seksuaalisena signaalina.

Havaittu mekanismi saattaa olla yleinen, sillä aiempien tutkimuksien mukaan D-vitamiinilla on vastaava rooli espanjalaisen sisiliskolajin (Lacerta monticola) parinvalintarituaaleissa. 

Sisältö jatkuu mainoksen alla