Kuva: Rosa Rugani, University of Padova]
Kuva: Rosa Rugani, University of Padova]

Hahmotustapa ei siis ole kulttuurin tuote, toisin kuin on luultu.

Samoin kuin ihminen myös kananpojat mieltävät lukumäärien suurenevan vasemmalta oikealle. Uudet kokeet tukevat oletusta, että hahmotustapa on synnynnäinen eikä opittu ja se on kehittynyt evoluutiossa miljoonia vuosia sitten.

Italialaisen Padovan yliopiston Rosa Rugani ja hänen työtoverinsa totuttivat kolmen päivän ikäiset kananpojat ensin lukuun viisi käyttämällä viisitäpläistä pystylevyä. Sen takaa tiput löysivät ruokaa.

Seuraavaksi tutkijat näyttivät linnuille kahta eri levyä, joissa oli vain kaksi täplää kummassakin. Toinen sijaitsi vasemmalla, toinen oikealla. Suurin osa kanoista tepasteli etsimään ruokaa vasemman levyn takaa.

Toisin kävi, kun kanoille esitettiin samanlaiset kaksi pystylevyä, joissa oli kahdeksan täplää. Silloin enemmistö haki syötävää oikean puoleisen takaa. Toisin sanoen ne mielisivät viittä suuremman lukumäärän oikealle ja viittä pienemmän vasemmalle.

Sama koe toistettiin suuremmilla luvuilla. Nyt linnut totutettiin aluksi pystylevyihin, joissa oli 20 täplää. Kun untuvikot sitten pistettiin kahden kahdeksantäpläisen paneelin eteen, ne suuntasivat taas vasemmalle. Kun täpliä oli 32, eläimet painelivat oikealle.

Aiemmissa tutkimuksissa monilta eläimiltä on löytynyt samantapainen synnynnäinen lukumäärän taju kuin ihmisellä on. Vain tapaa hahmottaa suuruutta vasemmalta oikealle on pidetty ihmiselle ominaisena. Niin kuitenkin näyttävät tekevän myös eläimet, mikä viittaa siihen, että kyvyllä on biologinen perusta.

Tutkijat arvelevat, että varhain evoluutiossa kehittynyt aivopuoliskojen epäsymmetria on voinut vaikuttaa lukujen mieltämiseen vasen-oikea-akselilla. Visuaalisen ja lukumääriä kokevan tiedon käsittely on painottunut oikeaan aivopuoliskoon.

Tutkimuksen julkaisi Science.

Tiput etsivät vasemmalta, kun täpliä on viittä vähemmän, ja oikealta, kun enemmän. Video: Rosa Rugani, University of Padova.