Älykkyyden taustoja tutkittiin simpanssista ja 35 muusta eläinlajista. Kuva: Evan L. MacLean
Älykkyyden taustoja tutkittiin simpanssista ja 35 muusta eläinlajista. Kuva: Evan L. MacLean

Älykkyyden evoluutiota eläinkunnassa selvitti laaja tutkimus.

Ainakin linnuilla ja nisäkkäillä älykkyys on yhteydessä aivojen kokoon ruumiinkoosta riippumatta. Ja kädellisillä älykkyys on yhteydessä ruokavalion monipuolisuuteen. Tähän päätyi iso kansainvälinen tutkijaryhmä, joka vertasi neljää ehdotusta kognitiivisten kykyjen evoluutiosta 36:lla eri eläinlajilla. Tulokset julkaisi Pnas.

Aiemmin ällin mittariksi on ehdotettu paitsi aivojen absoluuttista kokoa myös niiden kokoa suhteessa ruumiiseen, ja kummallekin on saatu jonkin verran tutkimustukea. Lisäksi on pohdittu, tukeeko älykkyyden kasvua mutkikas sosiaalinen kanssakäyminen vai tietynlainen ruokavalio, ja näistäkin on kummastakin saatu jonkin verran näyttöä. Tähän mennessä asiaa ei kuitenkaan ollut tutkittu laajalti.

Nyt tutkittiin. Mukana oli lähes 60 tutkijaa kymmenestä eri maasta, ja he testasivat älykkyyttä mittaavissa käyttäytymiskokeissa lähes 567:ää eläinyksilöä, jotka edustivat 36:a nisäkäs- tai lintulajia.

Älykkyyden mittarina tutkijat käyttivät itsehillintää: kuinka tehokkaasti eläin tukahdutti houkuttelevan mutta haitallisen tai tehottoman käyttäytymisen ja valitsi sen sijasta hyödyllisen.

Itsehillintää mitattiin kahdessa ruokakokeessa.

Ensimmäisessä kokeessa eläimille ensin näytettiin, miten ruoka kätkettiin paikkaan A. Sitten ne näkivät ruoan siirrettävän sieltä paikkaan B. Katsottiin, pystyivätkö eläimet vastustamaan ensimmäisenä syntynyttä haluaan lähteä paikkaa A kohti.

Toisessa kokeessa eläimille näytettiin ruokaa läpinäkyvän sylinterin sisässä, ja sitten sylinteri vaihdettiin läpinäkymättömään. Katsottiin, alkoivatko eläimet ensin syntyneen impulssin mukaisesti yrittää tavoitella ruokaa sylinterin seinän läpi, vai malttoivatko ne kiertää sylinterin avoimeen päähän.

Kummassakin kokeessa itsehillintä toimi sitä paremmin, mitä suurempi eläimen aivojen absoluuttinen koko oli. Aivojen koko suhteessa ruumiinkokoon ei ratkaissut.

Tutkijat eivät ole varmoja, miksi aivojen absoluuttinen isous on niin keskeistä. Yksi mahdollinen selitys on se, että kun hermosolumäärä aivojen suuretessa kasvaa, solut voivat muodostaa uusia kytkentäryhmiä hoitamaan uusia tehtäviä.

Seuraavaksi tutkijat selvittivät, millaiset ympäristötekijät todennäköisimmin ovat ruokkineet ällin kasvua kädellisillä, joihin kuuluu esimerkiksi ihminen. Menetelmänä käytettiin taas eri lajien pärjäämisestä itsehillintätesteissä.

Lajille tyypillinen ryhmäkoko ei vaikuttanut pärjäämiseen, joten sosiaalisten suhteiden määrä sinällään ei erilaisten kädellisten vertailussa selittänyt älykkyyttä. Sen sijaan ruokavalio selitti. Ne kädellislajit, jotka söivät monipuolisimmin, olivat keskimäärin älykkäämpiä kuin yksipuolisemmin syövät.

Ruokavalion monipuolisuus on antanut aivoille kasvuenergiaa, ja lisäksi moninaisen ruoan etsiminen on kannustanut ällin kasvua, tutkijat päättelevät.

He kuitenkin huomauttavat, että nämä tulokset antavat kognition evoluutiosta vain yleiskuvan ja että tietyn yksittäisen eläinryhmän sisällä voivat vaikuttaa muut tekijät.

Esimerkiksi ihmisapinoilla älykkyyttä antava aivokuori muodostaa isoimman osan aivoista niillä lajeilla, joilla ryhmäkoko on suurin ja jotka syövät suhteessa eniten hedelmiä.

Sukupuukartta näyttää tutkitut lajit. Kuva: Evan L. MacLean

Yhdysvaltain terveysministeriö jakaa geeliä 400 parille useissa maissa.

Miesten e-pilleriä on yritetty kehittää vuosia. Nyt Yhdysvaltain terveysministeriön tuella alkaa kokeilu, jossa miesten ehkäisyä yritetään geelin avulla.

Käsi- ja olkavarsiin ulkoisesti siveltävä geeli lopettaa lähes kokonaan miehen sperman tuotannon.

Kokeiden on määrä alkaa huhtikuussa. Ne kestävät neljä vuotta. Yli 400 parsikuntaa osallistuu kokeeseen paitsi Yhdysvalloissa myös Britanniassa, Italiassa, Ruotsissa, Chilessä ja Keniassa.

Miehet saavat kokeeseen geelipurkin, josta geeliä voi pumpata ulos ja hieroa sitä kehoon. Mies hieroo noin puoli teelusikallista geeliä käsivarsiin ja olkapäihin joka päivä.

Geeli kuivuu iholla minuuteissa ja siirtää iholta hormoneja verenkiertoon.

”Ehkäisy ei siis vaadi mieheltä paljoa. Sitä pitää vaan muistaa käyttää päivittäin”, sanoo kokeilusta Diana Blithe helmikuun MIT Technology Review-lehdelle. Blithe johtaa ehkäisykokeiluja Yhdysvaltain terveysvirastossa NIH:ssa.

Geeli supistaa sperman tuotantoa noin kolme vuorokautta. Miehellä on siis varaa unohtaa geelin sively päiväksi tai kahdeksi.

Miehet käyttävät geeliä ainakin neljä kuukautta. Kokeen alussa myös naisilla on oma ehkäisynsä.

Tutkijat seuraavat, miten miehen spermantuotanto kehittyy. Siittiöiden pitäisi vähentyä alle yhteen miljoonaan millilitraa kohti, jotta ehkäisy toimisi tehokkaasti, sanoo Blithe. Kun siittiöitä alkaa olla miehellä enää hyvin vähän, lopettavat naiset oman ehkäisynsä.

Pari käyttää sitten geeliä ainoana ehkäisyvälineenä vuoden ajan. Geeli osoitti tehonsa pienemmässä esikokeessa, joka kesti kuusi kuukautta.

Siinä kuitenkin käytettiin kahta eri geeliä, joita täytyi sivellä eri kohtiin vartaloa. Uudessa geelissä nämä kaksi on on yhdistetty.

Tuhannen taalan kysymys on, käyttävätkö miehet tällaista kätevän tuntuista geeliä, jos se tulee yleisesti käyttöön.

Historiallisesti lääkeyhtiöt eivät ole olleet kovinkaan kiinnostuneita miesten ehkäisyn kokeiluista. Kokeet kestävät yleensä vuosia ja ovat hyvin kalliita.

Siksi miesten ehkäisyväline on riski lääkeyhtiölle, varsinkin kun naisille on jo niin monia eri mahdollisuuksia ehkäisyyn.

”Tässä on myös kysymys sukupuolten tasa-arvosta”, pohtii Régine Sitruk-Ware, Yhdysvaltain väestöliiton tutkija: ”Miehet myös ehkä jo haluavat säädellä omaa hedelmällisyyttään.”

Nuoret miehet erityisesti ovat avoimia kokeilemaan ehkäisyä, hän sanoo ja uskoo, että asenteet muuttuvat.

Tutkimus vuodelta 2010 osoitti, että noin neljännes miehistä kautta maailman voisi harkita hormonaalista ehkäisyä.

Geelissä on kaksi keinotekoista hormonia, testosteronia ja progestiinia. Progestiini on keinotekoinen keltarauhashormoni.

Geelin hormonit estävät aivolisäkkeen luteinisoivan hormonin (LH) tuotantoa ja eritystä. Silloin miehen oma testosteronin tuotanto loppuu kiveksissä, joita tuo LH stimuloi.

Testosteronin pitoisuus kiveksissä laskee niin alas, ettei se riitä enää tukemaan siittiöntuotantoa. Se siis vähenee ja voi loppua kokonaan.

Muualla elimistössä tarvitaan vähemmän testosteronia kuin kiveksissä. Tätä tarkoitusta varten oma testosteroni korvautuu geelin testosteronilla, selittää ulkopuolisena kokeilua fysiologian professori Jorma Toppari Turun yliopistosta. Hän on myös lastenendokrinologian erikoislääkäri Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

Geelissä on siis korvaavaa testosteronia, joka on vastavoima kehon hormonien epätasapainolle, jonka progestiini kehossa aiheuttaa. Korvaava testosteroni ei kuitenkaan tuota spermaa.

Eurooppalaisiin miehiin kokeiltiin ehkäisevää hormonia 2008–2112. Kokeessa miehet saivat hormoneja injektiona kahden kuukauden välein. Se esti sperman tuotannon.

Miehet kertoivat kuitenkin, että hormonit aiheuttivat sivuoireita. Mieliala vaihteli hormonien takia ja niistä tuli muita sivuvaikutuksia.

”Tämäkin hormonaalinen ehkäisy varmasti aiheuttaa samanlaisia sivuvaikutuksia kuin aiemmat: aknea, punasolujen määrät kasvavat ja mieliala vaihtelee”, sanoo Toppari kokeilusta.

”Ehkä hyöty on kuitenkin niin suuri, että miehet sietävät nuo sivuvaikutukset.”

Ilman sikiön liikkeitä solut eivät tietäisi, pitääkö niiden kasvaa luuksi vai rustoksi. Liikkumattomuus altistaa hauraille luille ja nivelvioille.

Vain äidit tietävät, miltä tuntuu vastaanottaa potkuja ja nyrkiniskuja mahan sisältä päin. Vauvan liikehdinnällä on tärkeä tehtävä, selittävät asiaa tutkineet asiantuntijat.

Alkion pitää sätkiä kohdussa, jotta sen vielä erilaistumattomat solut saavat oikeanlaisia signaaleja. Ne ohjaavat soluja asettumaan oikeille paikoilleen ja erilaistumaan tilanteen mukaan joko luuksi tai luiden nivelkohtia suojaavaksi rustoksi.

Kehoa kannattelevien luiden pitää kasvaa lujiksi ja joustaviksi, kun taas niiden päitä yhdistävien rustojen tulee olla riittävän kimmoisia.

Kun alkion liikkeet aiemmissa kokeissa estettiin hiiren ja kanan alkioilta, luut ja rustot kasvoivat väärin: pahimmillaan luiden päät saattoivat nivelten kohdalla kasvaa jopa yhteen.

Tutkijoita vaivasi, miksi näin tapahtuu. Uusissa kokeissaan he onnistuivat hahmottamaan mekanismin, jolla liikkeet ohjaavat luiden ja rustojen kasvua.

”Uudet löytömme näyttävät, että alkion liikkeiden puuttuessa solut, joiden nivelrustoa pitäisi muodostaa, saavat vääränlaisia molekylaarisia signaaleja, jolloin yhdenlainen viesti hukkuu ja toinen vääränlainen signaali aktivoituu sen sijaan”, selittää tiedotteessa tutkimusryhmää johtanut Trinity Collegen zoologian professori Paula Murphy.

”Lyhyesti sanottuna, solut saavat signaalin ’tee luuta’, kun niiden pitäisi saada signaali, joka sanoo ’tee rustoa’.”

Seuraavaksi tutkijat yrittävät soveltaa saamaansa tietoa ja rakentaa nivelrustoa itse. Heidän on löydettävä oikea yhdistelmä biologisia ja biofysikaalisia signaaleja, jotka muodostavat lujan ja terveen nivelen.

Tutkimusryhmä toivoo, että havainto voisi pitkällä tähtäimellä hyödyttää niveltauteja sairastavia.

Jos uutta rustoa osattaisiin kasvattaa kantasoluista samaan tapaan kuin alkio kasvattaa rustot niveliensä suojaksi, voitaisiin nivelrikkoon ja -kulumiin löytää tekoniveliä pitkäikäisempiä ratkaisuja.

Rustotutkimuksen julkaisi tiedelehti Development.