Aivojen serotoniinijärjestelmä punaisella. Vertailukohtana aivojen dopamiinijärjestelmä sinisellä.
Aivojen serotoniinijärjestelmä punaisella. Vertailukohtana aivojen dopamiinijärjestelmä sinisellä.

Täsmälääke vähentäisi depression hoidon sivuvaikutuksia.

Michiganin yliopiston tutkijat ovat selvittäneet aiempaa yksityiskohtaisemmin aivojen reseptorin, joka vaikuttaa serotoniinin takaisinoton estäjiksi kutsuttujen masennuslääkkeiden tehoon.

Pnasissa julkaistu tutkimus mahdollistaa depression ja ahdistuksen aiempaa täsmällisemmän hoidon vähemmillä sivuvaikutuksilla.

"Nykyisissä masennuksen hoitomuodoissa on merkittäviä puutteita", tutkimuksen tekijä John Traynor Michiganin yliopistosta. "Hoito vaikuttaa viiveellä, niissä on tarkoittamattomia sivuvaikutuksia eikä ole tavatonta, että depressio-oireet palaavat.

Tutkijat huomasivat, että yksi serotoniinin vaikutusmekanismi, 5HT1a-reseptori liittyy hiirillä masennusta ja ahdistusta vähentävään käyttäytymiseen.

"Sen sijaan, että aktivoisimme kaikki serotoniinireseptorit kuten serotoniinin takaisinoton estäjät tekevät, voimme lisätä viestintää yhdessä tärkeässä serotoniinireseptorissa, joka tutkimuksemme mukaan on tärkeää depressiivisen käytöksen hillitsemiseksi", tutkimukseen osallistunut Richard R. Neubig sanoi.