Kuva: Simon Carey / Wikimedia Commons
Kuva: Simon Carey / Wikimedia Commons

Vähäosaisella asuinalueella sosiaalinen luottamus karisee alle tunnissa.

Lyhytkin vierailu huono-osaisten asuttamalle ja rikollistilastoissa loistavalle asuinalueelle karistaa kävijästä luottamusta muihin ja lisää hänen epäluuloisuuttaan.

Brittitutkijat paneutuivat kahteen saman kaupungin asuinalueeseen, jotka sijaitsivat muutaman kilometrin päässä toisistaan. Toisen asukkaat olivat pienituloisia ja rikollisuutta oli melko paljon. Toinen alue oli varakas ja rikoksia vähän. Kyselytutkimuksessa selvisi että köyhemmän alueen asukkaat olivat epäluuloisempia ja luottivat vähemmän ihmisiin ja yhteiskuntaan.

Tämän jälkeen tutkijat kuljettivat busseilla 50 muualla asuvaa opiskelijaa näihin kahteen kaupunginosaan. He eivät tienneet tutkimuksen tarkoitusta, mutta heidän piti viettää 45 minuuttia kaduilla kävellen ja viedä kirjekuoria taloihin.

Sen jälkeen näille koehenkilöille tehtiin kysely, jossa mitattiin heidän epäluuloisuuttaan ja sosiaalista luottamustaan. Kävi ilmi, että vähäosaisella alueella kävelleet tunsivat selvästi vähemmän luottamusta ja enemmän epäluuloa kuin varakkaalla alueella vierailleet opiskelijat. Näinkin lyhyessä ajassa ympäristö vaikutti voimakkaasti vierailijoiden asenteisiin.

Tutkijat hämmästyivät itsekin tulosta, joka kertoo kuinka vahvasti sosiaalinen ympäristö tehoaa ihmiseen.

- Kaupunkiympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden parantaminen ei ole vain kosmeettista yleillisyyttä, vaan sillä voisi olla perustavia vaikutuksia asukkaiden sosiaalisiin suhteisiin ja mielenterveyteen, sanoo tutkimuksen johtaja Daniel Nettle Newcastlen yliopistosta.

Tutkimuksen julkaisi PeerJ-lehti.