Raha on tunneasia.
Raha on tunneasia.

Oikeudentunto asuu aivojen mantelitumakkeessa, huomasivat ruotsalaistutkijat.

Karoliinisen instituutin ja Tukholman kauppakorkeakoulun tutkijat paikansivat ihmisen epäoikeudenmukaisuuden kokemuksen aivojen mantelitumakkeeseen. Kun he vaimensivat tumakkeen toimintaa lääkkeellä, tuohtumus epäreiluudesta lieveni.

Tutkimuksessa koehenkilöiden aivotoimintaa tarkkailtiin toiminnallisella magneettikuvauksella samalla, kun he pelasivat rahanjakopeliä, joka herättää reiluuden ja epäreiluuden tuntemukset. Kahden henkilön pelissä toinen saa tehtäväksi jakaa tietyn rahasumman pelaajien kesken, ja jos toinen hyväksyy jakosuhteen, molemmat saavat sen mukaisen rahasumman. Jos hän ei hyväksy jakoa, kumpikaan ei saa mitään.

Henkilön kannattaisi hyväksyä nekin jaot, jossa hän saa paljon pienemmän summan kuin kumppani. Saahan hän silloin edes jotakin, kun hän tarjouksen hylätessään ei saa mitään. Suuri osa ihmisistä ei kuitenkaan hyväksy epäreiluja jakoja, vaikka tästä ratkaisusta on heille haittaa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

"Jos jaettava summa on 100 kruunua ja jakoehdotus on 50 molemmille, kaikki hyväksyvät sen, koska pitävät sitä reiluna", selittää tutkija Katarina Gospic. "Jos taas ehdotus on, että sinä saat 20 ja minä otan 80, sitä pidetään epäreiluna. Noin puolessa tapauksista pienemmän osuuden saava pelaaja hylkää ehdotuksen, vaikka hän häviääkin 20 kruunua."

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Aiemmat tutkimukset ovat paikantaneet rahaan liittyvät ratkaisut aivoissa otsalohkon etuosaan ja aivosaarekkeeseen. Mutta toiminnallinen magneettikuvaus paljasti nyt, että nopeat rahapäätökset paikantuvatkin mantelitumakkeeseen, joka säätelee vihan ja pelon tunteita.

Tutkimusta jatkettiin niin, että osalle koehenkilöistä annettiin pelin ajaksi rauhoittavaa Oxazepam-lääkettä ja osalle lumelääkettä. Rauhoittavaa saaneilla mantelitumakkeen toiminta vaimeni, ja he olivat myös valmiimpia hyväksymään epäreilut jaot. Edelleen he kuitenkin pitivät jakoja epäreiluina.

Lumetta saaneilla verrokeilla epäreilut jaot vilkastuttivat selvästi mantelitumaketta. Lisäksi miehet reagoivat naisia voimakkaammin epäreiluihin jakoihin, ja ero näkyi mantelitumakkeen vilkkaudessa. Oxazepam-ryhmässä sukupuolten välistä eroa ei havaittu.

Tutkimuksen julkaisi PLos Biology.

Sisältö jatkuu mainoksen alla