Raha on tunneasia.
Raha on tunneasia.

Oikeudentunto asuu aivojen mantelitumakkeessa, huomasivat ruotsalaistutkijat.

Karoliinisen instituutin ja Tukholman kauppakorkeakoulun tutkijat paikansivat ihmisen epäoikeudenmukaisuuden kokemuksen aivojen mantelitumakkeeseen. Kun he vaimensivat tumakkeen toimintaa lääkkeellä, tuohtumus epäreiluudesta lieveni.

Tutkimuksessa koehenkilöiden aivotoimintaa tarkkailtiin toiminnallisella magneettikuvauksella samalla, kun he pelasivat rahanjakopeliä, joka herättää reiluuden ja epäreiluuden tuntemukset. Kahden henkilön pelissä toinen saa tehtäväksi jakaa tietyn rahasumman pelaajien kesken, ja jos toinen hyväksyy jakosuhteen, molemmat saavat sen mukaisen rahasumman. Jos hän ei hyväksy jakoa, kumpikaan ei saa mitään.

Henkilön kannattaisi hyväksyä nekin jaot, jossa hän saa paljon pienemmän summan kuin kumppani. Saahan hän silloin edes jotakin, kun hän tarjouksen hylätessään ei saa mitään. Suuri osa ihmisistä ei kuitenkaan hyväksy epäreiluja jakoja, vaikka tästä ratkaisusta on heille haittaa.

"Jos jaettava summa on 100 kruunua ja jakoehdotus on 50 molemmille, kaikki hyväksyvät sen, koska pitävät sitä reiluna", selittää tutkija Katarina Gospic. "Jos taas ehdotus on, että sinä saat 20 ja minä otan 80, sitä pidetään epäreiluna. Noin puolessa tapauksista pienemmän osuuden saava pelaaja hylkää ehdotuksen, vaikka hän häviääkin 20 kruunua."

Aiemmat tutkimukset ovat paikantaneet rahaan liittyvät ratkaisut aivoissa otsalohkon etuosaan ja aivosaarekkeeseen. Mutta toiminnallinen magneettikuvaus paljasti nyt, että nopeat rahapäätökset paikantuvatkin mantelitumakkeeseen, joka säätelee vihan ja pelon tunteita.

Tutkimusta jatkettiin niin, että osalle koehenkilöistä annettiin pelin ajaksi rauhoittavaa Oxazepam-lääkettä ja osalle lumelääkettä. Rauhoittavaa saaneilla mantelitumakkeen toiminta vaimeni, ja he olivat myös valmiimpia hyväksymään epäreilut jaot. Edelleen he kuitenkin pitivät jakoja epäreiluina.

Lumetta saaneilla verrokeilla epäreilut jaot vilkastuttivat selvästi mantelitumaketta. Lisäksi miehet reagoivat naisia voimakkaammin epäreiluihin jakoihin, ja ero näkyi mantelitumakkeen vilkkaudessa. Oxazepam-ryhmässä sukupuolten välistä eroa ei havaittu.

Tutkimuksen julkaisi PLos Biology.

Tutkijat esittävät, että nykyihminen vaelsi ulos Afrikasta useaan otteeseen. Ensimmäisen seurueen lähdöstä on noin 120 000 vuotta.

Nykyihminen Homo sapiens kehittyi Afrikassa, mistä noin 60 000 vuotta sitten levittäytyi Aasian ja Euroopan puolelle joukko, josta kaikki nykyiset ei-afrikkalaiset polveutuivat.

Näin ihmislajin tarinaa on kerrottu koulukirjoissa ja tiedeuutisissa vuosien ajan. Nyt siihen on aika tehdä päivitys, toteavat alan asiantuntijat Science-lehdessä .

Arvostetun Max Planck -instituutin ja Hawaijin yliopiston tutkijat kokosivat analyysissaan yhteen joukon löytöjä, jotka on tehty Aasiassa aivan viime vuosina. Niistä saadut tutkimustulokset eivät sovi yhteen vanhan kertomuksen kanssa.

Esimerkiksi Keski- ja Etelä-Kiinasta on löydetty nykyihmisen jäänteitä, jotka on ajoitettu 70 000–120 000 vuotta vanhoiksi.

Löydöt Kaakkois-Aasiasta ja Australiasta viittaavat siihen, että nykyihminen ehti häärätä sielläkin jo ennen kuin lajimme vanhan teorian mukaan oli edes astunut jalallaan Afrikan ulkopuolelle.

Tutkijat esittävät, että nykyihminen vaelsi ulos Afrikasta useaan otteeseen. Ensimmäisen seurueen lähdöstä on noin 120 000 vuotta, siis kaksi kertaa pidempi aika kuin mitä ennen otaksuttiin.

Heidän jälkeensä muuttajia on ollut useita, kunnes suurin Afrikasta muutto nähtiin 60 000 vuotta sitten.

Jokin vanhassa tarinassa sentään pitää kutinsa: kaikki kansat Afrikan ulkopuolella polveutuvat tuosta viimeksi mainitusta joukkiosta. Syystä tai toisesta aiemmin lähteneiden ihmisten suvut ovat sammuneet.

”Varhemmin kuin 60 000 vuotta sitten Afrikasta levittäytyneet ihmiset olivat todennäköisesti pieniä metsästäjä-kerääjien ryhmiä. Ainakin jotkin näistä varhaisista levittäytyjistä jättivät vähäisiä geneettisiä jälkiä nykyisiin ihmispopulaatioihin”, selittää tutkimustiedotteessa professori Michael Petraglia Ihmisen historian Max Planck -instituutista.

Analyysissaan tutkijat liittävät tarinaan myös viimeaikaisissa geenitutkimuksissa saadut tiedot siitä, että nykyihminen pariutui sukulaislajiensa kanssa Afrikasta lähdettyään.

Nykyihmisiltä on tunnistettu niin neandertalien kuin denisovanihmisten geenejä sekä näiden lisäksi vielä tunnistamattoman ihmislajin perimää.

Tutkijoiden mukaan risteytyminen tapahtui Aasiassa, missä lajeillamme oli mahdollisuus kohdata oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

Alaisiaan kuunteleva ja vaatimattomasti käyttäytyvä pomo parantaa alaisten luovuutta, osoitti kiinalaisyrityksissä tehty tutkimus.

Esimiehen kannattaa rohkeasti myöntää omat virheensä ja olla vaatimaton suhteessa alaisiinsa, osoittaa uusi yhdysvaltalais-kiinalainen tutkimus.

Ohion osavaltionyliopiston liiketalouden apulaisprofessori Jasmine Hun johtamassa tutkimuksessa tarkasteltiin johtajan käytöksen vaikutusta alaisten luovuuteen kiinalaisissa it-alan yrityksissä ja nii.

Esimiehen kuunteleva ja vaatimaton käytös lisäsi tiimin luovuutta tilanteissa, joissa valtaetäisyys on pieni eli johtaja osallistuu läheisesti alaisten työhön ilman, että välissä on suurta hierarkiakuilua.

”Tällaiset johtajat helpottivat tiedon jakamista tiimin jäsenten välillä, mikä taas johti uudenlaisten ratkaisujen rohkeampaan etsimiseen”, tutkija Hu sanoo Ohion yliopiston tiedotteessa.

Kun valtaetäisyys on suuri eli johtajat ovat hyvin erillään työntekijöistä, esimiesten nöyrä käytös saatetaan nähdä jopa heikkouden merkkinä. Tässä tapauksessa nöyrä käytös alaisia kohtaan saattoi horjuttaa tiimin vakauden tunnetta. Tiimi on kenties tottunut siihen, että esimies on hallitseva ja linjaa asiat jämäkästi.

Tutkimuksessa työntekijät saivat itse arvioida johtajansa nöyryyttä tai vaatimattomuutta kuusiportaisella asteikolla. Heiltä kysyttiin muun muassa, kuinka avoin pomo heidän mielestään on palautteelle.

Valtaetäisyyttä taas mitattiin muun muassa kysymällä työntekijöiltä, uskaltavatko he ottaa esimiehen kanssa puheeksi sen, että esimerkiksi tiimin suoritus ei vastaa tavoitteissa määriteltyä. Jos tällainen vuorovaikutus on vaikeaa, tutkijat määrittelivät valtaetäisyyden suuremmaksi.

Tutkimuksen julkaisi Journal of Applied Psychology.

Kysely

Onko sinulla hyvä esimies?