Kuva: <span class="photographer">Wikimedia Commons</span>
Kuva: Wikimedia Commons

Suomalaistutkimus osoitti, että alttius impulsiiviseen väkivaltaan alkoholin käytön yhteydessä piilee geeneissä.

Monoamiinioksidaasi A (MAOA) –geeni tuottaa entsyymiä, joka hajottaa aivojen serotoniinia, noradrenaliinia ja dopamiinia. Sillä tiedetään olevan yhteys aggressiivisuuteen.

Nyt HYKS:ssa työskentelevä psykiatrian erikoislääkäri Roope Tikkanen kollegoineen osoitti, että MAOA- geenin korkea-aktiivinen muoto alkoholin käyttöön yhdistettynä ennustaa impulsiivista väkivaltaa. Suomessa suurin osa henkirikoksista tehdään humalassa.

”Alkoholi voi rentouttaa ja tehdä tavallista puheliaammaksi, mutta jotkut, erityisesti selvin päin sulkeutuneet ihmiset se tekee väkivaltaisiksi. Geeneillä näyttäisi olevan tässä aika vahva osuus", Tikkanen sanoo.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tutkijat selvittivät 174 suomalaisen väkivaltarikokseen syyllistyneen miehen MAOA-geenimuodon ja alkoholin käytön yhteyttä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Yliaktiivisen geenimuodon kantajilla alkoholin kulutus lisäsi väkivallan uusimisriskiä. Muilla tutkituilla juominen ei vaikuttanut riskiin.

Rähinäviinalle altistavan geenimuodon kantajien käytös kuitenkin tasaantui ikävuosien karttuessa. Tämä voi johtua aivojen serotoniinitason korjaantumisesta. Iän vaikutus näkyy selvästi rikostilastoissa: suurimman osan impulsiivisista väkivaltarikoksista tekevät nuoret ja keski-ikäiset.

Yli puolet suomalaisista kantaa MAOA-geenin korkea-aktiivista muotoa. Tutkimuksessa mukana olleet joivat kuitenkin huomattavasti enemmän kuin suomalaiset keskimäärin ja heillä oli monia muitakin väkivallalle altistavia tekijöitä.

Tutkijoiden mukaan päihdetyön resurssien kohdentaminen nuoriin yliaktiivisen geenimuodon kantajiin saattaisi vähentää suomalaista väkivaltaa merkittävästi.

Tutkimuksen julkaisi Alcoholism: Clinical & Experimental research.

Nuorten henkirikoksista lisää Tiede-lehden 9/2008 artikkelissa Miksi nuori surmaa?

Sisältö jatkuu mainoksen alla