Rainer Weiss, Barry Barish ja Kip Thorne.
Rainer Weiss, Barry Barish ja Kip Thorne.

Äärimmäisen heikot aallot löytyivät laitteella, joka havaitsi atomia pienemmän liikkeen.

Fysiikan Nobel-palkinto myönnettiin gravitaatioaaltojen havaintolaitteen keksineille Rainer Weissille, Barry Barishille ja Kip Thornelle. Palkinto puolitettiin niin, että Weiss sai puolet palkinnosta ja Barish sekä Thorne jakavat toisen puoliskon.

Palkitut ideoivat ja kehittivät Ligo-laitetta, jolla gravitaatioaallot havaittiin ensi kertaa suoraan syksyllä 2015. Albert Einstein ennusti aaltojen olemassaolon jo sata vuotta sitten, mutta vasta Ligon ansiosta ne voitiin havaita.

Gravitaatioaallot ovat avaruuden värähtelyä, jota Einsteinin suhteellisuusteorian mukaan syntyy aina, kun massallisen kappaleen vauhti kiihtyy. Näin käy esimerkiksi silloin, kun taitoluistelija tekee piruetin tai vaikka kaksi toisiaan kiertävää mustaa aukkoa törmää yhteen.

Einstein itse epäili, ettei värähtelyä koskaan pystytä havaitsemaan, koska se on niin vähäistä.

Ligolla se kuitenkin onnistui. Nobelistien kehittämä laite havaitsi kahden keskikokoisen mustan aukon törmäyksen matkaan saattamat gravitaatioaallot. Törmäys pisti avaruuden lainehtimaan vähän kuin veteen heitetty kivi.

Yhteentörmäys sattui 1,3 miljardia vuotta sitten, ja sen valonnopeudella kiitävät laineet tavoittivat maapallon 14. syyskuuta 2015.

Havaintoon vaadittiin hämmästyttävään tarkkuutta. Ligo onkin ehkä maailman herkin ihmisen rakentama mittalaite. Sen havaitsema, gravitaatioaallot paljastanut värähdys oli laajuudeltaan tuhat kertaa atomin ydintä pienempi.

Ideaa Ligosta kehittivät jo vuosikymmeniä sitten MIT-yliopistossa Weiss sekä Glasgow’n yliopistossa toimineet Kip Thorne ja Ronald Drever. Dreverkin on ollut nobelveikkauksissa, mutta hän kuoli keväällä.

Ligo on niin sanottu laserinterferometri. Se koostuu kahdesta L-kirjaimen muotoon rakennetusta, neljä kilometriä pitkästä tunnelihaarasta, joissa lasersäde kulkee tyhjiössä. Tunneleiden päissä ja yhtymäkohdassa on peilit, joiden välillä lasersäde liikkuu edestakaisin.

Peilien välillä kimpoileva lasersäde mittaa tunneleiden pituutta. Kun gravitaatioaalto kulkee maapallon poikki, se vaikuttaa haarakkeisiin eri tavoin. Toinen niistä lyhenee aavistuksen ja toinen pitenee.

Jos mitään ei tapahdu, lasersäteet kohtaavat yhtymäkohdassa ja mitätöivät toinen toisensa. Mutta jos haarakkeiden pituus onkin muuttunut eri tavoin, säteet eivät kohtaakaan. Tämä paljastaa, että gravitaatioaalto on pyyhkinyt ohitse ja venyttänyt toista tunnelia ja kutistanut toista.

Vuonna 1994 Barry Barish ryhtyi johtamaan Ligo-hanketta, ja se kasvoi muutaman kymmenen tukijan ryhmästä yli tuhannen hengen kansainväliseksi hankkeeksi. Barish johti laitteiden rakennusta ja koko tutkimushanketta vuoteen 2006 asti.

Toinen laitteista valmistui Hanfordiin Washingtonin osavaltiossa ja toinen 3 000 kilometrien päähän Louisianan Livingstoneen.

Kun mittalaitteet oli uudistettu vuonna 2015, niiden tarkkuus oli kasvanut entisestään. Heti tärppäsi. Ensin gravitaatioaalto näkyi Livingstonen laitteessa ja sitten seitsemän sekunnin tuhannesosaa myöhemmin Hanfordissa.

Luonnonolojen synnyttämät kulttuurikuplat eriyttivät Suomen murteet, ehdottaa tutkimusryhmä.

Maamme murrejako on syntynyt osaksi luonnonolojen vaikutuksesta, ehdottaa ryhmä kielitieteen ja biologian tutkijoita Turun ja Tampereen yliopistoista.

Varhaiset suomalaiset ovat kehittäneet toistaan eroavia tapoja sopeutua paikallisiin oloihin ja hankkia niistä elantonsa. Tutkijoiden hypoteesin mukaan esimerkiksi erilaiset tavat viljellä maata ovat johtaneet yhteisöjen eriytymiseen, niin että myös niiden kielet erkaantuvat.

Tämä tuottaa murteita ja myöhemmin jopa kokonaisia uusia kieliä.

”Mekanismi voisi olla se, että jos ympäristön erot ovat suuria, ihmiset eivät ole niin paljon tekemisissä kuin, jos he elävät samanlaisissa ympäristöoloissa. Myös muuttoliike on voinut muotoutua luonnonolojen mukaan ”, selittää evoluutiobiologian tutkija Terhi Honkola Turun yliopistosta Helsingin Sanomien jutussa.

Ryhmien väliset kontaktit ja kommunikaatio saattavat ylläpitää yhteisöjen samankaltaisuutta ja pienentää murre-eroja.

Voisi helposti luulla, että maantieteellinen läheisyys lähentää puheenparsia.

Yllättävä havainto ryhmän tutkimuksessa kuitenkin oli, että koko Suomen murrejaossa maantieteellisellä etäisyydellä ei ole juuri mitään tekemistä sen kanssa, miten erilaisia murteet ovat.

Vierekkäisiin murrealueisiin kuuluvat voivat puhua hyvin erilaista murretta. Toisaalta samanlaista murretta voivat puhua ihmiset, jotka elävät eri puolilla maata.

Jyrkkä murreraja kulkee esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan murteen ja niin sanotun savolaiskiilan välissä, vaikka puhujat elävät vieretysten.

Tilaisuuden levittäytymiseen antoi se, että savolaisten harjoittama kaskiviljely mahdollisti siirtymisen uusille asuinalueille helpommin kuin lännessä harjoitettu peltoviljely. Kaskiviljelijät raivasivat ja lannoittivat pellon polttamalla metsän.

”Ihmisten kulttuuri on vaikuttanut siihen, millaisille alueille he ovat olleet valmiita siirtymään”, selittää suomen kielen yliopistonlehtori Unni-Päivä Leino Tampereen yliopistosta.

Kaskenpoltto on tutkijoiden mukaan yksi mahdollinen tekijä, joka selittää ajan oloon kehittynyttä jakoa itä- ja länsimurteisiin.

Kaskeamista harjoitettiin niin lännessä kuin idässä. Kuitenkin lännessä lähinnä raivattiin peltoja lehtimetsistä ja siirryttiin pian pysyvien peltojen viljelyyn.

Itä-Suomessa sen sijaan kaskenpoltto jatkui kauemmin. Läntiset viljelytekniikat eivät välttämättä sopineet sikäläisiin oloihin. Viljelty kaskiruis ja kaskeamisen menetelmät tuotiin idästä, sillä ne soveltuivat paremmin Itä-Suomen vaikeampaan maastoon.

Itä- ja länsimurteiden lisäksi kolmas suuri kupla löytyy pohjoisesta. Myös pohjoiset murteet on saattanut erottaa omaksi ryhmäkseen elinkeinojen erilaisuus. Karjatalous, metsästys ja kalastus soveltuivat Pohjois-Suomen oloihin paremmin kuin peltoviljely.

Murrerajan pohjoispuolella Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan murteet ovat sanastoltaan lähellä Kainuun murretta.

”Vaikka Kainuun alkujaan asuttivat savolaiset, kontakteja rannikolle on ollut turkis- ja tervakaupan vuoksi niin paljon, että ne ovat lähentäneet näitä murteita toisiinsa”, Leino sanoo.

Kysely

Puhutko itäistä, läntistä vai pohjoista murretta?

Soikea ja litteä Dickinsonia katsotaan nyt kuuluvaksi eläinkuntaan. Kuva: Ilja Bobrovski/Australian National University
Soikea ja litteä Dickinsonia katsotaan nyt kuuluvaksi eläinkuntaan. Kuva: Ilja Bobrovski/Australian National University

Vienanmeren rannalta löytyneestä fossiilista paljastui eläimellisiä piirteitä.

Maailman varhaisin tunnettu eläin on nyt soikea ja litteä otus. Sen fossiilista paljastui kolesterolin ja muiden rasvojen jäänteitä, ja rasva on eläimen tunnusmerkki, tutkijat toteavat tiedotteessa.

Dickinsonia eli noin 558 miljoonaa vuotta sitten. Otus oli ensimmäisiä monisoluisia eliöitä.

Nämä muinaiset eliöt ovat olleet paleontologian suuria arvoituksia. Ediacarakauden oliot ovat Science-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan ylipäätään niin merkillisiä, että niitä voisi pitää toiselta planeetalta tulleina.

Australialaisen Australian National Universityn video näyttää, miten fossiili löytyi ja miltä Dickinsonia ehkä näytti meressä uidessaan.

Dickinsoniat on luokiteltu vuosikymmenien aikana tutkijasta riippuen jäkäliksi, sieniksi, alkueläimiksi tai jopa jonkinlaiseksi kasvien ja eläinten välivaiheeksi. Tai evoluution umpikujaksi.

Nyt ne nousivat eläinkuntaan, kun tutkijat tarkastelivat luoteiselta Venäjältä Vienanmeren rannikolta löytynyttä fossiilia.

Siitä löytyi runsaasti kolesterolimolekyylejä, hyvin paljon enemmän kuin kerrostumista fossiilin ympärillä. Fossiili koostui suureksi osaksi rasvan jäänteistä.

Otus tarvitsi kolesterolia solukalvoihin, australialainen tutkija John Brocks kertoo New Scientistist -lehdessä. Dickinsonialla ei ole havaittu tukirankaa, joten sen keho oli ilmeisesti pehmeä.

Dickinsoniat kasvoivat jopa 1,4-metrisiksi, joskin löydettyjen yksilöiden koko on vaihdellut suuresti. Nyt voidaan sanoa, että suuria eläimiä eli runsaasti jo miljoonia vuosia aikaisemmin kuin on tähän asti arvioitu.

Ediacarakauden jälkeen kambrikaudella eläinkunta monipuolistui suorastaan räjähdyksenomaisesti.

Dickinsonian fossiileja löytyi ensi kerran Australiassa runsaat 70 vuotta sitten. Se paljastui eläimeksi vasta nyt, kun tutkija Ilja Bobrovski tutki hiekkakivestä löytyneen fossiilin ainesosia eikä rakenteita.

Australiasta löytyneet Dickinsoniat ovat kärsineet kovasta kuumuudesta ja eroosiosta. Tarvittiin fossiileja, joissa elollisen jäännökset olisivat säilyneet paremmin.

Bobrovski lensi helikopterilla Vienanmeren rannalle ”karhujen ja hyttysten maille”. Hän kuvailee roikkuneensa jyrkänteellä kymmenien metrien korkeudessa ja hakanneensa hiekkakivestä kappaleita löytääkseen haluamansa fossiilit.