Hyvä juttu, jos hajuaisti toimii. Kuva: Forest and Kim Starr
Hyvä juttu, jos hajuaisti toimii. Kuva: Forest and Kim Starr

Tutkimuksessa huono hajuaisti nosti iäkkäiden kuoleman riskiä selvästi

Ihmisen aistit heikkenevät luonnostaan iän myötä, mutta hajuaistin heikentyminen saati katoaminen kokonaan voi enteillä jotain vakavampaa.

Useissa tutkimuksissa on havaittu, että keski-iän ylittäneillä henkilöillä hajuaistin heikkeneminen on tilastollisesti yhteydessä muita suurempaan kuolemanriskiin.

Esimerkiksi Plos One -journaalissa vuonna 2014 julkaistussa, 3 000 yli 57-vuotiasta aikuista kattaneessa tutkimuksessa havaittiin, että hajuaistin katoaminen merkitsi yli kolminkertaista riskiä menehtyä seuraavien viiden vuoden aikana, kun muut vaikuttavat tekijät otettiin huomioon.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tiedetään, että tietyt keskushermoston sairaudet ja hajuaistin heikentyminen kulkevat käsi kädessä. Esimerkiksi Parkinsonin taudissa hajuaisti heikkenee jopa 90 prosentilla tautiin sairastuneista.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

On kuitenkin epäselvää, miksi muutokset hajuaistissa näyttävät tilastollisesti ennakoivan suurempaa riskiä menehtyä ennenaikaisesti.

Arvostetussa Annals of Internal Medicine -lehdessä julkaistu uusi tutkimus täyttää palapelistä taas muutaman palan.

Amerikkalais-ruotsalainen tutkijaryhmä seurasi 2 300:a ikäihmistä kolmentoista vuoden ajan ja havaitsi, että heikko hajuaisti ennakoi tässä ryhmässä 50 prosenttia korkeampaa riskiä kuolla kymmenen vuoden aikana, kun muut mahdollisesti vaikuttavat tekijät pyrittiin huomioimaan.

Tärkein löydös lienee, että pelkästään keskushermoston sairaudet kuten Parkinsonin tauti tai Alzheimer eivät riitä selittämään hajuaistin vaikutusta kuolleisuuteen. Lisääntyneestä riskistä vain viidennes selittyi nyt näillä sairauksilla.

Michiganin yliopiston epidemiologian ja biostatistiikan professori Honglei Chen tarkasteli 71–82-vuotiaita amerikkalaisia, jotka oli värvätty vanhuuden vaikutuksia kartoittavaan terveystutkimukseen vuosina 1997–1998.

Osana tuota projektia henkilöt olivat tehneet hajuaistia mittaavan testin. Siinä mitattiin, miten hyvin he aistivat ja tunnistivat tyypillisiä hajuja, kuten mansikoiden, sitruunoiden tai bensiinin hajua.

Ryhmää seurattiin sitten 13 vuoden ajan. Chen ryhmineen pääsi purkamaan tilastollisesti, mitkä tekijät mahdollisesti lisäsivät ennenaikaisen kuoleman riskiä. Iäkkäät ihmiset kuolevat toki ennen pitkää joka tapauksessa, mutta tämä otettiin tietysti huomioon.

Hajutestissä suoriutumisella oli vahva yhteys siihen, kuinka todennäköisesti henkilö menehtyi seuraavien kymmenen vuoden aikana, riippumatta iästä tai muista vaikuttavista tekijöistä kuten tupakoinnista, sukupuolesta tai etnisestä taustasta.

Heikko hajuaisti ennakoi 50 prosenttia suurempaa eli puolitoistakertaista riskiä menehtyä verrattuna niihin , joiden hajuaisti arvioitiin testissä normaaliksi. Korkeampi riski kohtasi kuitenkin vain niitä, jotka olivat kokeen alussa arvioineet terveydentilansa hyväksi tai erinomaiseksi. Jo ennestään huonokuntoisilla hajuaistin taso ei näyttänyt vaikuttavan kuoleman riskiin.

Mistä tämä sitten johtuu? Tutkijat eivät vielä tiedä. Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti ja laihtuminen seurannan aikana selittivät noin kolmanneksen lisääntyneestä riskistä, mutta:

”Emme tiedä, mistä loput 70 prosenttia riskinlisäyksestä muodostuu. Meidän pitää selvittää, mitä näille ihmisille tapahtui”, Chen sanoo tiedotteessa.

Chenin mukaan hajuaistin heikentyminen voi olla hyvin varhainen merkki jostain piilevästä tai kehittymässä olevasta sairaudesta, joka myöhemmin johtaa kuolemaan. Tulevaisuudessa iäkkäämpien ihmisten lääkärintarkastuksissa kannattaisi ehkä testata myös hajuaisti.

Ihmisen terveys on monimutkainen asia. Hajuaistin katoaminen syystä tai toisesta voi esimerkiksi heikentää ruokahalua vanhemmiten, jos ateriat eivät enää maistu juuri miltään. Tämä taas voi johtaa painon putoamiseen ja sitä kautta terveyden heikentymiseen.

Kannattaa kuitenkin huomata, että tutkimusta tarvitaan vielä lisää. Useissa tutkimuksissa on siis havaittu hajuaistin yhteys kuolemanriskiin, mutta tämänkaltaiset kohorttitutkimukset eivät voi osoittaa syy-seuraussuhdetta.

Tilastollisessa tutkimuksessa voi myös aina olla taustalla jotain sellaisia piileviä tekijöitä, joita tutkijat eivät kykene ottamaan huomioon.

Tämän tutkimuksen rajoite oli, että hajuaisti mitattiin henkilöiltä vain kertaalleen, seurannan alussa. Tässä ei päästy siis tarkastelemaan, oliko hajuaisti muuttunut myöhemmin johonkin suuntaan ja miten se mahdollisesti olisi vaikuttanut kuolleisuuteen.

Hajuaistilla ei nähty yhteyttä syövästä tai hengitysteiden sairauksista johtuviin kuolemiin. On mahdollista, että hajuaistin heikentyminen ennustaa joitakin sairauksia, joiden ei vielä tunneta olevan yhteydessä hajuaistiin. Siksikin tutkimusta tarvitaan lisää.

Aiheen parissa työskennellyt professori Jayant Pinto Chicagon yliopistosta kommentoi Chenin tutkimusta The Guardian -sanomalehdessä. Hän ei osallistunut tutkimukseen.

”Vaikkemme vielä tiedä, mistä hajuaistin heikkeneminen kertoo, näyttää selvältä, että se on varoitusmerkki Alzheimerista ja Parkinsonin taudista, mutta myös sydänsairauksista”, Pinto sanoo.

MooM
Seuraa 
Viestejä12401

Raspu kirjoitti:
Olisko yliammuttua sanoa että huono näkö ennakoi suurempaa kuolemanriskiä tai että seisomaan nousutesti ennakoi kuolemanriskiä mitä huonommin siinä pärjää tai hidas kävely. Sanotaan nyt vielä että ummetuskin jne. jne...

Rapistuva ruumis ennakoi kuolemaa. Se nyt vaan on luonnonlaki.

Noinhan se on. Mutta esimerkiksi terveydenhuoltoon tarvitaan sopivia mittareita löytämään riskissä olevat tai seuraamaan (esim. vanhuksen) tilannetta käynnistä toiseen. Mutu kunnnon rapistumisesta on paljon epämääräisempi ja mittaajasta kiiinni oleva juttu kuin vaikka näkö tai puristusvoima. 

"MooM": Luultavasti entinen "Mummo", vahvimpien arvelujen mukaan entinen päätoimittaja, jota kolleega hesarista kuvasi "Kovan luokan feministi ja käheä äänikin". https://www.tiede.fi/keskustelu/4000675/ketju/hyvastit_ja_arvioita_nimim...

Vierailija

Olisko yliammuttua sanoa että huono näkö ennakoi suurempaa kuolemanriskiä tai että seisomaan nousutesti ennakoi kuolemanriskiä mitä huonommin siinä pärjää tai hidas kävely. Sanotaan nyt vielä että ummetuskin jne. jne...

Rapistuva ruumis ennakoi kuolemaa. Se nyt vaan on luonnonlaki.

Sisältö jatkuu mainoksen alla