Hehkulampun volframilanka säteilee valtaosan energiastaan näkymättömänä infrapunasäteilynä, joka vain lämmittää ympäristöään mutta ei paranna valaistusta. Tämä epäkohta on korjattavissa, ainakin periaatteessa, sähkötekniikkaan erikoistunut

Hehkulampun volframilanka säteilee valtaosan energiastaan näkymättömänä infrapunasäteilynä, joka vain lämmittää ympäristöään mutta ei paranna valaistusta. Tämä epäkohta on korjattavissa, ainakin periaatteessa, sähkötekniikkaan erikoistunut EE Times -lehti kertoo.

Kun volframia seostetaan mikropiirien valmistuksesta tutuilla syövytys- ja kerrostusmenetelmillä, metallin rakenne saadaan sellaiseksi, etteivät infrapunan taajuudella tapahtuvat elektronien värähtelyt ole enää mahdollisia. Silloin metalli ei voi lähettää infrapunasäteilyä. Siitä puolestaan seuraa, että pois säteilevästä energiasta entistä suurempi osa siirtyy näkyvän valon alueelle.

Volframin seostamista tutkineet yhdysvaltalaisen Sandia-laboratorioiden tutkijat arvelevat, että tällä tavalla hehkulampun hyötysuhde voitaisiin nostaa nykyisestä 5 prosentista 60 prosenttiin. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, olisiko tällainen lanka riittävän halpa ja kestävä.