Kuva: Jonn Leffmann
Kuva: Jonn Leffmann

Älykkäät elävät yleensäkin terveellisemmin.

Nuorista miehistä ne, joilla on alhainen älykkyysosamäärä, juovat alkoholia selvästi enemmän ja varallisemmalla tavalla kuin muut.

Tämä kävi ilmi, kun Karoliinisen instituutin tutkijat analysoivat Ruotsissa asevelvollisista kerättyjä tietoja. He tarkastelivat joukkoa, johon kuului liki 50 000 vuosina 1949–1951 syntynyttä miestä. Kutsuntojen yhteydessä oli testattu heidän älykkyyttään ja lisäksi heille oli tehty yksityiskohtainen kysely juomatavoista, terveydentilasta sekä lapsuuden ja nuoruuden elinoloista.

”Saattaa olla, että korkeampi älykkyysosamäärä johtaa terveellisempiin elämäntapoihin”, sanoo vastaava tutkija Sara Sjölund Alcoholism: Clinical & Experimental Research -lehden tiedotteessa.

Hänen mukaan älykkyysosamäärän ja terveysvaikutusten yhteyttä on selitetty lapsuuden oloilla, jotka voisivat vaikuttaa molempiin. Selitystä on etsitty myös nuoren aikuisen sosiaalisesta ja taloudellisesta asemasta.

Heikko tulos älykkyystesteissä näyttää liittyvän muihin huonoihin asioihin, kuten köyhempään sosiaaliseen taustaan ja tunne-elämän ongelmiin, mikä voi selittää tuhoisan juopottelun, arvelee Karoliinisen instituutin kansanterveystieteen apulaisprofessori Daniel Falkstedt. Hän pitää juuri tätä laajan kohorttitutkimuksen tärkeimpänä sanomana.

”Älykkyys voi antaa jotain etua valittaessa elämäntapoja. On kuitenkin hyvin tärkeä muistaa, että älykkyyserot, jotka ovat olemassa jo lapsuudessa ja nuoruudessa, voivat aiheuttaa ihmisille etua tai haittaa ja tuottaa erilaisia kokemuksia, ja kaikki tämä kertautuu vuosien myötä”, korostaa Falkstedt.

Siksi alhaisella älykkyysosamäärällä varustettujen huonot valinnat saattavat johtua riittämättömyyden ja turhautumisen tunteista. Useat tutkimukset ovat viitanneet siihen, että lapsen tai nuoren heikot tulokset älykkyystesteissä liittyvät kohonneeseen itsemurhan riskiin aikuisena.

Tähän mennessä on saatu ristiriitaisia tuloksia siitä, miten tiedolliset kyvyt ja alkoholiongelmat liittyvät toisiinsa. Sjölund mainitsee kaksi cage-kyselyyn perustuvaa selvitystä, joissa tulos oli päinvastainen kuin hänen tutkimuksessaan. Niissä hyvät tiedonkäsittelyn kyvyt yhdistyivät suurempaan alkoholiongelmien vaaraan. Cage-kysymyksiä käytetään yleensä alkoholiriippuvuuden seulonnassa.

Sjölund varoittaa yleistämästä tutkimuksen tuloksia naisiin. He juovat eri määriä ja eri tavoin kuin miehet.

Tulokset julkaisi Alcoholism: Clinical & Experimental Research nettiversiossaan.

penni
Seuraa 
Viestejä4975
Liittynyt15.4.2011

Heikkoälyiset nuoret miehet ryyppäävät rajuimmin

taucalm 01.03.2015 klo 13:12 Onko koskaan tehty sellaista tutkimusta, että lopetettaisiin alkoholistin viinan käyttö ja lukittaisiin tilaan, jossa on vain kirjoja, kyniä, muistiinpanovälineitä ja valot? Katsottaisiin tilannetta sitten uudelleen 10v päästä? Aika usein noita kokeita tehdään. Vankilat vääränään.
Lue kommentti

what a mess to leave behind

taucalm
Seuraa 
Viestejä7047
Liittynyt3.9.2009

Heikkoälyiset nuoret miehet ryyppäävät rajuimmin

Mielestäni nämä tutkimukset nojaavat liikaa siihen, että nykytilanne alkoholistien kanssa olisi sama kuin aikaisempi tilanne ennen alkoholisoitumista. Jos viinapiru vie jo lapsena mukaansa niin voiko siitä lapsesta koskaan kehittyä mitenkään älykästä, kun sosiaaliset suhteet koostuvat lähinnä toisista viinapirun riivaamista. Ja harrastukset ovat kosteat illat ja satunnainen tuhero. Onko koskaan tehty sellaista tutkimusta, että lopetettaisiin alkoholistin viinan käyttö ja lukittaisiin tilaan,...
Lue kommentti

"Everything is backwards; everything is upside down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information and religions destroy spirituality."