Kuva: Jonn Leffmann
Kuva: Jonn Leffmann

Älykkäät elävät yleensäkin terveellisemmin.

Nuorista miehistä ne, joilla on alhainen älykkyysosamäärä, juovat alkoholia selvästi enemmän ja varallisemmalla tavalla kuin muut.

Tämä kävi ilmi, kun Karoliinisen instituutin tutkijat analysoivat Ruotsissa asevelvollisista kerättyjä tietoja. He tarkastelivat joukkoa, johon kuului liki 50 000 vuosina 1949–1951 syntynyttä miestä. Kutsuntojen yhteydessä oli testattu heidän älykkyyttään ja lisäksi heille oli tehty yksityiskohtainen kysely juomatavoista, terveydentilasta sekä lapsuuden ja nuoruuden elinoloista.

”Saattaa olla, että korkeampi älykkyysosamäärä johtaa terveellisempiin elämäntapoihin”, sanoo vastaava tutkija Sara Sjölund Alcoholism: Clinical & Experimental Research -lehden tiedotteessa.

Hänen mukaan älykkyysosamäärän ja terveysvaikutusten yhteyttä on selitetty lapsuuden oloilla, jotka voisivat vaikuttaa molempiin. Selitystä on etsitty myös nuoren aikuisen sosiaalisesta ja taloudellisesta asemasta.

Heikko tulos älykkyystesteissä näyttää liittyvän muihin huonoihin asioihin, kuten köyhempään sosiaaliseen taustaan ja tunne-elämän ongelmiin, mikä voi selittää tuhoisan juopottelun, arvelee Karoliinisen instituutin kansanterveystieteen apulaisprofessori Daniel Falkstedt. Hän pitää juuri tätä laajan kohorttitutkimuksen tärkeimpänä sanomana.

”Älykkyys voi antaa jotain etua valittaessa elämäntapoja. On kuitenkin hyvin tärkeä muistaa, että älykkyyserot, jotka ovat olemassa jo lapsuudessa ja nuoruudessa, voivat aiheuttaa ihmisille etua tai haittaa ja tuottaa erilaisia kokemuksia, ja kaikki tämä kertautuu vuosien myötä”, korostaa Falkstedt.

Siksi alhaisella älykkyysosamäärällä varustettujen huonot valinnat saattavat johtua riittämättömyyden ja turhautumisen tunteista. Useat tutkimukset ovat viitanneet siihen, että lapsen tai nuoren heikot tulokset älykkyystesteissä liittyvät kohonneeseen itsemurhan riskiin aikuisena.

Tähän mennessä on saatu ristiriitaisia tuloksia siitä, miten tiedolliset kyvyt ja alkoholiongelmat liittyvät toisiinsa. Sjölund mainitsee kaksi cage-kyselyyn perustuvaa selvitystä, joissa tulos oli päinvastainen kuin hänen tutkimuksessaan. Niissä hyvät tiedonkäsittelyn kyvyt yhdistyivät suurempaan alkoholiongelmien vaaraan. Cage-kysymyksiä käytetään yleensä alkoholiriippuvuuden seulonnassa.

Sjölund varoittaa yleistämästä tutkimuksen tuloksia naisiin. He juovat eri määriä ja eri tavoin kuin miehet.

Tulokset julkaisi Alcoholism: Clinical & Experimental Research nettiversiossaan.

penni
Seuraa 
Viestejä4812
Liittynyt15.4.2011

Heikkoälyiset nuoret miehet ryyppäävät rajuimmin

taucalm 01.03.2015 klo 13:12 Onko koskaan tehty sellaista tutkimusta, että lopetettaisiin alkoholistin viinan käyttö ja lukittaisiin tilaan, jossa on vain kirjoja, kyniä, muistiinpanovälineitä ja valot? Katsottaisiin tilannetta sitten uudelleen 10v päästä? Aika usein noita kokeita tehdään. Vankilat vääränään.
Lue kommentti

what a mess to leave behind

taucalm
Seuraa 
Viestejä7047
Liittynyt3.9.2009

Heikkoälyiset nuoret miehet ryyppäävät rajuimmin

Mielestäni nämä tutkimukset nojaavat liikaa siihen, että nykytilanne alkoholistien kanssa olisi sama kuin aikaisempi tilanne ennen alkoholisoitumista. Jos viinapiru vie jo lapsena mukaansa niin voiko siitä lapsesta koskaan kehittyä mitenkään älykästä, kun sosiaaliset suhteet koostuvat lähinnä toisista viinapirun riivaamista. Ja harrastukset ovat kosteat illat ja satunnainen tuhero. Onko koskaan tehty sellaista tutkimusta, että lopetettaisiin alkoholistin viinan käyttö ja lukittaisiin tilaan,...
Lue kommentti

"Everything is backwards; everything is upside down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information and religions destroy spirituality."

Ötökkä meni tästä 500 miljoonaa vuotta sitten. Janan pituus on kaksi senttiä. Kuva: L. Buatois
Ötökkä meni tästä 500 miljoonaa vuotta sitten. Janan pituus on kaksi senttiä. Kuva: L. Buatois

Jokin pieni otus kipitti joen pohjassa jo 540 miljoonaa vuotta sitten.

Kiinasta on löytynyt maailman vanhimmat tunnetut jalanjäljet. Tai oikeammin raajan- tai ulokkeenjäljet.

Jokin pieni otus, todennäköisesti myöhempien niveljalkaisten varhainen esi-isä, on kipittänyt ja kaivautunut joen pohjassa satoja miljoonia vuosia sitten.

Nykyään tuo muinainen joenpohja on kiveä Etelä-Kiinassa. Kivettyneet jäljet löytyivät kahden kivikerroksen välistä. Niistä vanhempi on ajoitettu 551 miljoonan vuoden ikäiseksi ja nuorempi 541 miljoonan vuoden ikäiseksi.

Otus on siis elänyt yli 540 miljoonaa vuotta sitten. Tältä ajalta ei vielä tunneta jalallisia olentoja. Otus on elänyt juuri ennen kambrikautta, jolloin eläinkunta kehittyi räjähdysmäisesti ja uusia lajeja syntyi valtavasti.

Fossiili ajoittuu ediacara-kauden viimeisille vuosimiljoonille. Tuona aikana kehittyivät ensimmäiset monisoluiset ja monimutkaisemmat eläimet.

Valtaosa tuon ajan fossiileista on erilaisia pehmytkudoksisia matoja ja pussimaisia pieneliöitä. Nyt jälkensä jättäneellä otuksella on siis kuitenkin jo tuolloin ollut raajat. Tämä on merkittävää, sillä löydös voi auttaa ymmärtämään eliöiden kehitystä paremmin.

”Eläimet käyttävät ulokkeitaan liikkumiseen, pesänrakennukseen, taisteluun ja syömiseen. On tärkeä tietää, milloin ensimmäiset raajat ilmaantuivat ja mille eläimille, koska sitten ymmärrämme paremmin, miten muinaiset eläimet maapallolla alkoivat muuttua”, selittää geobiologi, professori Shuhai Xiao Virginian teknillisestä yliopistosta The Guardian -lehdessä.

Kivettyneet jäljet ovat niin pieniä, että tutkijat saivat toden teolla tihrustaa kiveä eri kulmissa, jotta auringonvalo olisi osunut pieniin yksityiskohtiin. Jäljet ovat todella hentoja ja vain muutaman millimetrin kokoisia.

Toistaiseksi on mahdotonta sanoa, minkälainen ötökkä jäljet on jättänyt. Asiaa helpottaisi, jos itse otus olisi kuollut ja kivettynyt jälkien läheisyyteen, mutta näin ei ole käynyt

Tutkijat kuitenkin arvelevat, että otus on ollut ehkä sormenpään levyinen ja sillä on mahdollisesti ollut neljä tai viisikin paria jalkoja.

Jäljet ovat kahdessa rivissä, ja fossiilista erottuu myös tunnelia muistuttavia kohoumia. Jälkien perusteella tutkijat ovat hahmotelleet otuksen liikkeet ja ulkonäön.

Tutkijat uumoilevat, että pieni otus on painanut menemään pohjaa pitkin ja välillä kaivautunut pohjahiekkaan, kenties pyydystääkseen mikrobeja ruoakseen tai happea etsien. Voi olla, että tällaisilla pienillä, pohjasedimenttiä sekoittaneilla otuksilla on ollut suurempikin vaikutus muinaisen maapallon geokemiallisiin prosesseihin.Tuolloin yli 540 miljoonaa vuotta sitten maapallon kaikki elämä oli vielä merissä. Ensimmäiset eläimet siirtyivät maalle vasta miljoonia vuosia myöhemmin. Maan päällä ei ollut vielä kasvejakaan.Tutkijat ovat alustavasti sijoittaneet jäljet jättäneen otuksen muinaiseen Lamonte-sukuun, jolle kaivautuminen on ollut muidenkin fossiilien perusteella tyypillistä. Eläintä ei kuitenkaan näillä tiedoilla voida tunnistaa. Otus on kenties ollut sukua joko myöhemmille niveljalkaisille tai nivelmadoille.Tutkimuksen julkaisi Science Advances.

Myös häviävälle puolelle joutuminen ja voimattomuuden tunne lisävät salaliittoteorioiden viehätystä.

Ihmisen kuvitelma omasta osaamisestaan ei aina vastaa todellisuutta. Psykologiassa tunnettu esimerkki tästä on niin sanottu ylivertaisuusvinouma. Se tarkoittaa, että ihminen uskoo tietävänsä aiheesta sitä enemmän, mitä vähemmän hän oikeasti ymmärtää.

Uusi tutkimus osoittaa, että tästä vinoumasta kärsivät ihmiset ovat myös alttiimpia salaliittoteorioille.

Amerikkalaisen Lehighin yliopiston psykologian tutkijat Joseph Vitriol ja Jessecae Marsh selvittivät, miten ihmisten poliittiset tiedot ja taipumus uskoa salaliittoihin korreloivat Yhdysvaltain presidentinvaalien aikana.

Viime vaalien myllerryksessä julkisuuteen tunki mitä oudoimpia valeuutisia ja hämäriä salaliittoteorioita, joista häiriintynein oli ehkä väite demokraattipoliitikkojen pyörittämästä lapsipornoluolasta pizzaravintolan kellarissa.

”Hallitukseen ja yhteiskunnan instituutioihin kohdistuvia salaliittoteorioita esiintyy läpi poliittisen kentän. Näissä uskomuksissa annetaan ylenpalttista vaikutusvaltaa jollekin näkymättömälle toimijalle tai salamyhkäiselle taholle”, Vitriol kuvailee.

”Salaliittoteoriat usein perustuvat jo kumottuihin harhaluuloihin, ja niihin uskova pyrkii niiden avulla torjumaan omaa maailmankuvaansa uhkaavan tiedon, joten niitä on hankala oikaista”, Vitriol sanoo PsyPost-verkkolehdessä.

Vitriolin ja Marshin tutkimuksessa 394 amerikkalaista sai vastata politiikkaa koskeviin kysymyksiin ennen ja jälkeen vuoden 2016 presidentinvaalien.

Heidän piti ensin arvioida, miten hyvin he tuntevat hallituksen politiikkaa. Sitten heitä pyydettiin kertomaan mahdollisimman tarkasti, mistä missäkin linjauksessa ja hankkeessa on oikeasti kyse ja miten ne vaikuttavat.

Löytyi kiinnostava yhteys: mitä kauempana ihmisen käsitys omista tiedoistaan oli todellisesta osaamisesta, sitä todennäköisemmin hän myös uskoi johonkin salaliittoteoriaan, kuten että aids on Yhdysvaltain hallituksen luoma sairaus tai että prinsessa Dianan kuolema oli salamurha.

Kiintoisaa oli sekin, että ilmiö näytti vaikuttavan voimakkaammin Hillary Clintonin kannattajiin sen jälkeen, kun Clinton oli hävinnyt vaalit Donald Trumpille. Toisin sanoen hävinnyt puoli halusi entistä herkemmin uskoa, että maailmassa on meneillään jotain hämärää.

Sama on havaittu aiemmassakin tutkimuksessa. Kun Barack Obama voitti Mitt Romneyn vuoden 2012 presidentinvaaleissa, tuolloin alakynteen jääneet republikaanit epäilivät todennäköisemmin, että vaalituloksissa tai maailmassa yleensä oli jotain vilunkia meneillään.

Salaliittoteoriat ovat siis tavallaan häviäjien harrastus.

”Kun ihmiset kokevat olevansa voimattomia ja heidän kannattamansa puolue häviää, salaliittoteorioista tulee houkuttelevia. Ihmiset tuntevat itsensä uhatuiksi eivätkä koe pystyvänsä hallitsemaan tärkeitä tapahtumia ja asioita”, Vitriol selittää.

Tutkimuksen julkaisi European Journal of Social Psychology.

Vitriol oli hiljattain tekemässä myös toista tutkimusta, joka julkaistiin samassa lehdessä. Tämä 3 500 ihmistä kattanut kyselytutkimus osoitti salaliittoteorioihin uskomisen olevan kytköksissä siihen, että ihminen uskoo yhteiskunnan perusarvojen olevan uhattuina.

Yhdysvalloissa ja epäilemättä muissakin maissa oikeiston ja vasemmiston salaliittoteoriat poikkeavat toisistaan. Esimerkiksi Amerikan laitaoikeisto esitti pitkään väitteitä siitä, että presidentti Obama olisi syntynyt Keniassa.

Tässä kelkassa oli myös Trump ennen valintaansa presidentiksi. Obaman on myös väitetty olevan muslimi.

Demokraattien kannattajien ja vasemmiston parissa taas on yleisempää uskoa, että WTC:n tornien romahdukseen johti jonkinlainen Yhdysvaltain sisäinen salaliitto. Uskomukset kohdistuvat siis tyypillisesti vastakkaiseen poliittiseen siipeen.

Myös kummankin laidan tieteenvastaisia näkemyksiä on tutkittu, ja ne näyttävät menevän melko tasan.

Republikaanien kannattajille on huomattavasti tyypillisempää vastustaa evoluutioteoriaa ja kiistää ilmastonmuutos kuin demokraateille. Vasemmisto taas suhtautuu epäluuloisemmin geenimuunteluun ja rokotteisiin.

Karkeasti voi sanoa, että vasemmistolle on tyypillisempää epäillä suuryrityksiä, kun oikeistolainen taas epäilee hallitusta.

Ylipäänsä näyttää siltä, että ihminen valitsee sellaiset uskomukset, jotka sopivat hänen maailmankuvaansa, olivat ne totta tai eivät.