Kuva: Paolo Neo / Wikimedia Commons
Kuva: Paolo Neo / Wikimedia Commons

Tiedonkäsittelyn nopeus kertoo elimistön tilasta.

Hidas reaktioaika lisää riskiä kuolla 15 vuoden sisällä. Tämä kävi ilmi, kun Lontoon University Collegen ja Edinburgin yliopiston tutkijat kävivät läpi 5000 hengen väestöaineiston.

1990-luvulla kaikilta koehenkilöiltä mitattiin reaktioaika yksinkertaisella testillä: heidän piti painaa nopeasti nappia, kun he näkivät hahmon ilmestyvän tietokoneen ruudulle. Aineiston henkilöt olivat tuolloin  iältään 20–59-vuotiaita. 15 vuoden kuluttua joukosta oli kuollut 7 prosenttia.

Hidas reaktioaika lisäsi kuoleman todennäköisyyttä 25 prosenttia verrattuna niihin, joiden nopeus oli keskiverto.

Tutkimuksen johtajan Gareth Hagger-Johnsonin mukaan reaktioaika ilmentää sitä, kuinka hyvin keskushermosto ja muut ruumiin järjestelmät toimivat. Tiedonkäsittelyn hitaus voi olla merkki terveysongelmista. Se voi myös itsessään johtaa ongelmiin.

Hagger-Johnson sanoo tuloksen osoittavan, että reaktiotesti ennustaa tulevaa elinikää riippumatta iästä, sukupuolesta, etnisestä ryhmästä ja sosioekonomisesta asemasta.

 Tutkimuksen julkaisi PlosOne

Voit testata omaa reaktioaikaasi BBC:n lammastestillä.