Maan ilmakeh
Maan ilmakeh

Kun auringon aktiivisuus on vähimmillään, Atlantin lämpimät länsituulet tekevät tilaa kylmille koillisille ilmavirtauksille.

Auringon vähäisen aktiivisuuden ja Atlantin yllä kulkevan suihkuvirtauksen väliltä löytynyt yhteys antaa odottaa Atlantin koillispuolelle lisää kylmiä talvia, vaikka maapallon ilmasto on lämpenemässä. Auringon aktiivisuus näyttää nimittäin vaikuttavan suihkuvirtauksiin.

"Viime talvi oli Britanniassa 14:nneksi kylmin 160 viime vuoden aikana, vaikka maapallon keskilämpötila oli samaan aikaan viidenneksi korkein samalla ajanjaksolla. Olemme saaneet selville, että tämän kaltainen poikkeama on paljon yleisempi silloin kun auringon aktiivisuus on pieni", sanoo tutkimusraportin ykköskirjoittaja, professori Mike Lockwood brittiläisestä Readingin yliopistosta.

Tutkimuksessa vertailtiin Keski-Englannista mitattuja pitkiä paikallisia lämpötilasarjoja Auringon aktiivisuuden pitkän aikavälin vaihteluihin ja koko pohjoisen pallonpuoliskon lämpötiloihin. Tämän vuoden data sopi hyvin kuvioon, joka olivat nousivat muutenkin näkyviin aineistosta. Pohjois-Euroopan talvilämpötilojen poikkeaminen yleisestä trendistä näytti johtuvan Atlantin suihkuvirtausten hyytymisestä.

Suihkuvirtaukset tuovat meille länsituulta Atlantilta. Parina viime talvena nämä tuulet ovat tyssänneet parin viikon jaksoissa korkeapaineeseen ennen saapumistaan Eurooppaan. Lämpimien länsituulien tilalle on työntynyt Britanniaan asti kylmä koillinen ilmavirtaus.

Tutkijat löysivät vahvan yhteyden auringon vähäisen aktiivisuuden ja länsituulen hyytymisen väliltä. Lockwoodin mukaan hiljainen aurinko ei takaa kylmiä talvia, mutta antaa odottaa niitä tavallista useammin. Kun auringon aktiivisuus viimeksi oli hyvin vähäistä 1600-luvun lopulla, koettiin Britanniassa havaintosarjojemme kaikkein kylmin talvi 1684. Toisaalta heti seuraava talvi oli kolmanneksi lämpimin koko 350-vuotisessa havaintosarjassa.

Lockwoodin ryhmän tulosten mukaan Britanniassa on joka tapauksessa ollut tiheimmin kylmiä talvia silloin, kun auringon aktiivisuus on ollut vähäistä.

Tutkimuksen julkaisi IOP Publishingin open access -julkaisu Environmental Research Letters.