Miehillä voi olla kovempi paine vaikuttaa pätevältä. Kuva: Akseli Valmunen
Miehillä voi olla kovempi paine vaikuttaa pätevältä. Kuva: Akseli Valmunen

Omien kykyjen epäilyn on uskottu vaivaavan enemmän naisia kuin miehiä, mutta uudet kokeet kertovat muuta.

Huijarisyndrooma on ajatusmalli, jossa henkilö epäilee omaa osaamistaan ja pelkää paljastuvansa ja saavansa potkut, kun joku huomaa, ettei hän oikeasti osaakaan mitään. Hän voi esimerkiksi tuntea saaneensa hyväpalkkaisen työpaikan pelkällä tuurilla.

On arveltu, että jopa 70 prosenttia ihmisistä epäilee silloin tällöin perusteetta omia kykyjään.

Huijarisyndrooman käsitteen kehittivät 1970-luvulla amerikkalaiset psykologit Pauline Rose Clance ja Suzanne Imes.

Clance otti vastaan naisoppilaita, jotka pärjäsivät koulussa todella hyvin, mutta vähättelivät silti itseään jatkuvasti. He saattoivat selittää hyviä koetuloksia sillä, että arvostelija oli vain tehnyt virheen.

”Nämä opiskelijat olivat käyneet parhaat koulut, heidän vanhempansa olivat yleensä korkeasti koulutettuja ja heidän koetuloksensa ja suosituksensa olivat erinomaisia. Silti he pitivät itseään epäonnistujina”, Clance on muistellut.

Huijarisyndroomaa onkin pidetty pitkälti juuri hyvin menestyneitä naisia vaivaavana ongelmana, mutta siitä kärsivät myös miehet.

Yhdysvaltalaiset ja saksalaiset johtamistieteen tutkijat selvittivät nyt huijarisyndrooman vaikutusta miehiin ja naisiin kahdella kokeella, joiden tuloksista he raportoivat Personality and Individual Differences -tiedejulkaisussa.

Sadat opiskelijat vastasivat ensin kysymyksiin, joilla mitattiin huijarisyndroomaan tyypillisesti liittyviä ajatuksia, kuten ”pelkään toisinaan, että muut saavat selville, kuinka vähän todella tiedän ja osaan”.

Sitten 268 opiskelijaa sai eteensä verbaalista ja numeerista osaamista mittaavia kysymyksiä, joita käytetään Yhdysvalloissa korkeakoulujen soveltuvuustesteissä. Ensimmäisen kysymyspatterin jälkeen puolet opiskelijoista laitettiin paineen alle.

Tutkijat väittivät näille opiskelijoille, että he olivat vastanneet kaikkiin viiteen kysymykseen väärin.

Paljon huijaritunteita kokeneet miehet ottivat negatiivisen palautteen raskaammin kuin vastaavat naiset.

Miesopiskelijat ahdistuivat enemmän eivätkä enää yrittäneet seuraavassa kysymyssarjassa niin kovasti. He pärjäsivätkin huonommin kuin toisen ryhmän koehenkilöt, jotka olivat saaneet positiivista palautetta.

Naisopiskelijat puolestaan sisuuntuivat huonosta palautteesta, yrittivät entistä kovemmin ja pärjäsivät jatkossa oikein hyvin.

Toisessa kokeessa oli 250 opiskelijaa täyttämässä samanlaista testiä. Tällä kertaa puolelle opiskelijoista kerrottiin, että heidän professorinsa tulee näkemään heidän koevastauksensa.

Tässäkin kokeessa ne miehet, jotka olivat saaneet korkeammat pisteet huijarisyndrooman piirteitä kartoittavassa testissä, ahdistuivat enemmän eivätkä pärjänneet niin hyvin. Naisten mielialaan tai koetuloksiin tieto opettajan syyniin joutumisesta ei näyttänyt vaikuttavan.

”Jos ajatellaan perinteisten sukupuolinormien pätevän, niin huijarisyndroomasta kärsivät miesopiskelijat saattoivat ottaa palautteen rankemmin, koska kenties he ajattelevat yhteiskunnan arvostavan erittäin päteviä miehiä, mutta eivät itse usko saavuttavansa tätä rimaa”, tutkijat kirjoittavat.

Voi olla, että huonoa palautetta saaneet miehet eivät jaksaneet enää yrittää niin kovasti, jotta saisivat syyn perustella huonoa suoriutumistaan sillä, etteivät he antaneetkaan kaikkeaan.

Tutkijat hakevat perinteisistä sukupuolinormeista selitystä myös naisten hyvälle suoritukselle paineen alla.

Naiset eivät ehkä kokeneet itseensä kohdistuvia odotuksia niin rankkoina. Amerikkalaisessa yhteiskunnassa miehille on asetettu kovemmat paineet pärjätä, ja naisilla on ollut tässä mielessä vapaammat kädet parantaa suoritustaan odotuksista piittaamatta.

Huijarisyndrooma on tyypillisesti hyvin menestyvien ja aidosti kyvykkäiden ihmisten mielenvaiva. Sen eräänlainen vastakohta on Dunning-Kruger-efekti eli ylivertaisuusvinouma. Siinä henkilö ei tiedosta omaa epäpätevyyttään tai tietojensa puutetta vaan pitää itseään sitä pätevämpänä, mitä vähemmän hän asioista tietää.

Ötökkä meni tästä 500 miljoonaa vuotta sitten. Janan pituus on kaksi senttiä. Kuva: L. Buatois
Ötökkä meni tästä 500 miljoonaa vuotta sitten. Janan pituus on kaksi senttiä. Kuva: L. Buatois

Jokin pieni otus kipitti joen pohjassa jo 540 miljoonaa vuotta sitten.

Kiinasta on löytynyt maailman vanhimmat tunnetut jalanjäljet. Tai oikeammin raajan- tai ulokkeenjäljet.

Jokin pieni otus, todennäköisesti myöhempien niveljalkaisten varhainen esi-isä, on kipittänyt ja kaivautunut joen pohjassa satoja miljoonia vuosia sitten.

Nykyään tuo muinainen joenpohja on kiveä Etelä-Kiinassa. Kivettyneet jäljet löytyivät kahden kivikerroksen välistä. Niistä vanhempi on ajoitettu 551 miljoonan vuoden ikäiseksi ja nuorempi 541 miljoonan vuoden ikäiseksi.

Otus on siis elänyt yli 540 miljoonaa vuotta sitten. Tältä ajalta ei vielä tunneta jalallisia olentoja. Otus on elänyt juuri ennen kambrikautta, jolloin eläinkunta kehittyi räjähdysmäisesti ja uusia lajeja syntyi valtavasti.

Fossiili ajoittuu ediacara-kauden viimeisille vuosimiljoonille. Tuona aikana kehittyivät ensimmäiset monisoluiset ja monimutkaisemmat eläimet.

Valtaosa tuon ajan fossiileista on erilaisia pehmytkudoksisia matoja ja pussimaisia pieneliöitä. Nyt jälkensä jättäneellä otuksella on siis kuitenkin jo tuolloin ollut raajat. Tämä on merkittävää, sillä löydös voi auttaa ymmärtämään eliöiden kehitystä paremmin.

”Eläimet käyttävät ulokkeitaan liikkumiseen, pesänrakennukseen, taisteluun ja syömiseen. On tärkeä tietää, milloin ensimmäiset raajat ilmaantuivat ja mille eläimille, koska sitten ymmärrämme paremmin, miten muinaiset eläimet maapallolla alkoivat muuttua”, selittää geobiologi, professori Shuhai Xiao Virginian teknillisestä yliopistosta The Guardian -lehdessä.

Kivettyneet jäljet ovat niin pieniä, että tutkijat saivat toden teolla tihrustaa kiveä eri kulmissa, jotta auringonvalo olisi osunut pieniin yksityiskohtiin. Jäljet ovat todella hentoja ja vain muutaman millimetrin kokoisia.

Toistaiseksi on mahdotonta sanoa, minkälainen ötökkä jäljet on jättänyt. Asiaa helpottaisi, jos itse otus olisi kuollut ja kivettynyt jälkien läheisyyteen, mutta näin ei ole käynyt

Tutkijat kuitenkin arvelevat, että otus on ollut ehkä sormenpään levyinen ja sillä on mahdollisesti ollut neljä tai viisikin paria jalkoja.

Jäljet ovat kahdessa rivissä, ja fossiilista erottuu myös tunnelia muistuttavia kohoumia. Jälkien perusteella tutkijat ovat hahmotelleet otuksen liikkeet ja ulkonäön.

Tutkijat uumoilevat, että pieni otus on painanut menemään pohjaa pitkin ja välillä kaivautunut pohjahiekkaan, kenties pyydystääkseen mikrobeja ruoakseen tai happea etsien. Voi olla, että tällaisilla pienillä, pohjasedimenttiä sekoittaneilla otuksilla on ollut suurempikin vaikutus muinaisen maapallon geokemiallisiin prosesseihin.Tuolloin yli 540 miljoonaa vuotta sitten maapallon kaikki elämä oli vielä merissä. Ensimmäiset eläimet siirtyivät maalle vasta miljoonia vuosia myöhemmin. Maan päällä ei ollut vielä kasvejakaan.Tutkijat ovat alustavasti sijoittaneet jäljet jättäneen otuksen muinaiseen Lamonte-sukuun, jolle kaivautuminen on ollut muidenkin fossiilien perusteella tyypillistä. Eläintä ei kuitenkaan näillä tiedoilla voida tunnistaa. Otus on kenties ollut sukua joko myöhemmille niveljalkaisille tai nivelmadoille.Tutkimuksen julkaisi Science Advances.

Myös häviävälle puolelle joutuminen ja voimattomuuden tunne lisävät salaliittoteorioiden viehätystä.

Ihmisen kuvitelma omasta osaamisestaan ei aina vastaa todellisuutta. Psykologiassa tunnettu esimerkki tästä on niin sanottu ylivertaisuusvinouma. Se tarkoittaa, että ihminen uskoo tietävänsä aiheesta sitä enemmän, mitä vähemmän hän oikeasti ymmärtää.

Uusi tutkimus osoittaa, että tästä vinoumasta kärsivät ihmiset ovat myös alttiimpia salaliittoteorioille.

Amerikkalaisen Lehighin yliopiston psykologian tutkijat Joseph Vitriol ja Jessecae Marsh selvittivät, miten ihmisten poliittiset tiedot ja taipumus uskoa salaliittoihin korreloivat Yhdysvaltain presidentinvaalien aikana.

Viime vaalien myllerryksessä julkisuuteen tunki mitä oudoimpia valeuutisia ja hämäriä salaliittoteorioita, joista häiriintynein oli ehkä väite demokraattipoliitikkojen pyörittämästä lapsipornoluolasta pizzaravintolan kellarissa.

”Hallitukseen ja yhteiskunnan instituutioihin kohdistuvia salaliittoteorioita esiintyy läpi poliittisen kentän. Näissä uskomuksissa annetaan ylenpalttista vaikutusvaltaa jollekin näkymättömälle toimijalle tai salamyhkäiselle taholle”, Vitriol kuvailee.

”Salaliittoteoriat usein perustuvat jo kumottuihin harhaluuloihin, ja niihin uskova pyrkii niiden avulla torjumaan omaa maailmankuvaansa uhkaavan tiedon, joten niitä on hankala oikaista”, Vitriol sanoo PsyPost-verkkolehdessä.

Vitriolin ja Marshin tutkimuksessa 394 amerikkalaista sai vastata politiikkaa koskeviin kysymyksiin ennen ja jälkeen vuoden 2016 presidentinvaalien.

Heidän piti ensin arvioida, miten hyvin he tuntevat hallituksen politiikkaa. Sitten heitä pyydettiin kertomaan mahdollisimman tarkasti, mistä missäkin linjauksessa ja hankkeessa on oikeasti kyse ja miten ne vaikuttavat.

Löytyi kiinnostava yhteys: mitä kauempana ihmisen käsitys omista tiedoistaan oli todellisesta osaamisesta, sitä todennäköisemmin hän myös uskoi johonkin salaliittoteoriaan, kuten että aids on Yhdysvaltain hallituksen luoma sairaus tai että prinsessa Dianan kuolema oli salamurha.

Kiintoisaa oli sekin, että ilmiö näytti vaikuttavan voimakkaammin Hillary Clintonin kannattajiin sen jälkeen, kun Clinton oli hävinnyt vaalit Donald Trumpille. Toisin sanoen hävinnyt puoli halusi entistä herkemmin uskoa, että maailmassa on meneillään jotain hämärää.

Sama on havaittu aiemmassakin tutkimuksessa. Kun Barack Obama voitti Mitt Romneyn vuoden 2012 presidentinvaaleissa, tuolloin alakynteen jääneet republikaanit epäilivät todennäköisemmin, että vaalituloksissa tai maailmassa yleensä oli jotain vilunkia meneillään.

Salaliittoteoriat ovat siis tavallaan häviäjien harrastus.

”Kun ihmiset kokevat olevansa voimattomia ja heidän kannattamansa puolue häviää, salaliittoteorioista tulee houkuttelevia. Ihmiset tuntevat itsensä uhatuiksi eivätkä koe pystyvänsä hallitsemaan tärkeitä tapahtumia ja asioita”, Vitriol selittää.

Tutkimuksen julkaisi European Journal of Social Psychology.

Vitriol oli hiljattain tekemässä myös toista tutkimusta, joka julkaistiin samassa lehdessä. Tämä 3 500 ihmistä kattanut kyselytutkimus osoitti salaliittoteorioihin uskomisen olevan kytköksissä siihen, että ihminen uskoo yhteiskunnan perusarvojen olevan uhattuina.

Yhdysvalloissa ja epäilemättä muissakin maissa oikeiston ja vasemmiston salaliittoteoriat poikkeavat toisistaan. Esimerkiksi Amerikan laitaoikeisto esitti pitkään väitteitä siitä, että presidentti Obama olisi syntynyt Keniassa.

Tässä kelkassa oli myös Trump ennen valintaansa presidentiksi. Obaman on myös väitetty olevan muslimi.

Demokraattien kannattajien ja vasemmiston parissa taas on yleisempää uskoa, että WTC:n tornien romahdukseen johti jonkinlainen Yhdysvaltain sisäinen salaliitto. Uskomukset kohdistuvat siis tyypillisesti vastakkaiseen poliittiseen siipeen.

Myös kummankin laidan tieteenvastaisia näkemyksiä on tutkittu, ja ne näyttävät menevän melko tasan.

Republikaanien kannattajille on huomattavasti tyypillisempää vastustaa evoluutioteoriaa ja kiistää ilmastonmuutos kuin demokraateille. Vasemmisto taas suhtautuu epäluuloisemmin geenimuunteluun ja rokotteisiin.

Karkeasti voi sanoa, että vasemmistolle on tyypillisempää epäillä suuryrityksiä, kun oikeistolainen taas epäilee hallitusta.

Ylipäänsä näyttää siltä, että ihminen valitsee sellaiset uskomukset, jotka sopivat hänen maailmankuvaansa, olivat ne totta tai eivät.