Suomalaiset pitävät ilmastonmuutosta pienempänä peikkona kuin kolme vuotta sitten, osoittaa tuore tiedebarometri.

Uuden tiedebarometrin mukaan 76 prosenttia suomalaisaikuisista pitää ilmastonmuutosta todellisena ja vakavana uhkana. Luku on 11 prosenttia pienempi kuin kolme vuotta sitten – ja nyt mitatuista asennemuutoksista suurin.

Tänään julkistettu Tieteen tiedotuksen teettämä tiedebarometri kartoitti suomalaisten asenteita jo neljännen kerran. Kyselyyn vastasi reilu tuhat 18-74-vuotiasta suomalaista.

Tulokset osoittivat, että enemmistö suomalaisista – 57 prosenttia – seuraa aktiivisesti tiedettä, tutkimusta ja teknologiaa. Kiinnostus tieteeseen on kuitenkin hieman aiempaa vähäisempää. Nuoret seuraavat tiedettä innokkaammin kuin vanhemmat.

Internet on kansalaisille entistä tärkeämpi tieteellisen tiedon lähde.

Enemmän tiedebarometrista Tiede-lehden tänään ilmestyvässä numerossa 11/2010. Koko raportti ja kolme aiempaa ovat luettavissa täällä.