EU:n alueella klorpyrifossia (CAS 2921-88-2) sisältäneet valmisteet piti poistaa markkinoilta 22.8.2008 mennessä.
EU:n alueella klorpyrifossia (CAS 2921-88-2) sisältäneet valmisteet piti poistaa markkinoilta 22.8.2008 mennessä.

Kolmen tuoreen tutkimuksen mukaan torjunta-aineet saattavat häiritä sikiön aivojen kehitystä.

Altistuminen organofosfaateille  kohdussa yhdistyy matalaan älykkyysosamäärään seitsenvuotiaana, osoittivat yhdysvaltalaistutkijat Environmental Health Perspectives –julkaisussa.

Yli 300 kalifornialaislapsen seurantatutkimus paljasti, että äidin virtsasta raskauden aikana mitattu organofosfaattien kymmenkertaistuminen nivoutui 5,5 pisteen pudotukseen lapsen ÄÖ-kokeessa seitsenvuotiaana. Lapset, joiden torjunta-ainealtistus kohdussa oli voimakkain, saivat keskimäärin seitsemän pistettä vähemmän kuin lapset, joiden altistus oli vähäisin.

"Tulos on huomattava, etenkin jos tätä tarkastellaan väestötasolla", tutkimusta johtanut Brenda Eskenazi Kalifornian Berkeleyn yliopistosta toteaa.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Torjunta-aineiden ja lapsen ÄO:n välisen yhteyden vahvisti myös kaksi muuta tutkimusta. Mount Sinai –tutkimuskeskuksen ja Columbian yliopistojen tutkimuksissa tarkasteltiin New York Cityn asukkaita, kun taas Berkeleyn tutkimus luotasi maaseutuväestöä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Mt Sinain tutkijat kartoittivat torjunta-aineiden kohtualtistusta yli 400 odottavan äidin virtsanäytteestä, Columbian yliopiston tutkijat puolestaan mittasivat hyönteismyrkkynä käytetyn klorpyrifossin määrää vauvojen napaverinäytteistä. Kuten Kaliforniassa, myrkkyjen yhteys lapsen älyyn näkyi seurantatutkimuksissa.

Kun Mt Sinain tutkijat testasivat lasten taitoja ja älykkyyttä 6-9-vuotiaana, kävi ilmi, että organofosfaateilla oli kielteinen vaikutus päättelykykyyn.

Columbian yliopiston tutkijat puolestan totesivat klorpyrifossin kytkeytyvän seitsenvuotiaiden heikompiin ÄÖ-pisteisiin ja heikentyneeseen työmuistiin.

Kohdunaikainen organofosfaattialtistus korreloi merkittävästi lapsuuden älykkyysosamäärän kanssa, syntymän jälkeinen torjunta-ainealtistus sen sijaan ei samalla tavoin. Tutkijoiden mukaan tämä viittaa siihen, että torjunta-aineet vaikuttavat erityisesti sikiön aivojen kehitykseen.

EU:n alueella klorpyrifossin käyttö hyönteisten torjuntaan kiellettiin Komission päätöksellä (2007/565/EC).

Sisältö jatkuu mainoksen alla