Hyvä johtaminen pitää lääkärin loitolla. Kuva: Kuvapörssi.
Hyvä johtaminen pitää lääkärin loitolla. Kuva: Kuvapörssi.

Tutkimusnäyttö vahvistaa, että hyvä johtajuus edistää työntekijöiden terveyttä ja hyvinvointia.

Hyvä johtajuus näkyy muun muassa sairauspoissaolojen vähentymisenä, vahvistaa Journal of Occupational and Environmental Medicinessä julkaistu suomalaistutkimus.

Jaana Kuoppalan johtama ryhmä etsi tutkimuksia, joissa oli selvitetty johtajuuden vaikutuksia henkilöstön terveyden ja hyvinvoinnin tärkeimpiin indikaattoreihin.

Hyvä johtajuus tarkoitti muun muassa työntekijöiden kohtelemista kohteliaasti, sosiaalisen tuen tarjoamista, motivoimista ja älyllisten haasteiden antamista.

Analyysi perustui 27 laadukkaaseen tutkimukseen. Tulos osoitti, että hyvin johdetut työntekijät olivat 40 prosenttia muita todennäköisemmin korkeimmassa työhyvinvoinnin luokassa, eli heillä oli vähiten ahdistuksen, masennuksen ja työstressin oireita.

Kohtuullista näyttöä löytyi myös sille, että hyvä johtajuus vähensi sairauslomapäiviä ja työkyvyttömyyttä.

Sen sijaan näyttöä hyvän johtajuuden ja työssä suoriutumisen välillä ei löytynyt.