Tutkimus tehtiin älypuhelinsovelluksen avulla. Osallistujille lähetettiin kysely viitenä satunnaisena aikana päivästä kolmen päivän ajan. Kuva: Wilhelm Hofmann
Tutkimus tehtiin älypuhelinsovelluksen avulla. Osallistujille lähetettiin kysely viitenä satunnaisena aikana päivästä kolmen päivän ajan. Kuva: Wilhelm Hofmann

Hyvien ja pahojen tekojen vaikutuksia ihmisten arjessa tutkittiin älypuhelinten avulla.

Käsityksiä oikeasta ja väärästä ja niiden vaikutuksia käyttäytymiseen on tutkittu lähinnä laboratoriokokein. Nyt tutkimus tuotiin tavallisen elämän keskelle kyselemällä ihmisten arkitilanteista älypuhelinten kautta. Tulosten mukaan ihmiset kiinnittävät eniten huomiota omiin hyviin tekoihinsa ja muiden pahoihin tekoihin. Omalla hyvällä teolla oikeutetaan myöhempää pahaa tekoa. Toisaalta hyvä teko houkuttelee myös sen kohdetta hyvään tekoon. Saksalaisten, yhdysvaltalaisten ja alankomaalaisten tutkijoiden tulokset julkaisi Science-lehti.

Wilhelm Hofmann Kölnin yliopistosta ja hänen työtoverinsa halusivat selvittää, antaisiko ihmisten normaaliarjessa tehty moraalitutkimus vastaavia tuloksia kuin laboratoriotutkimukset. He värväsivät koehenkilöiksi yli 1 200 18–68-vuotiasta yhdysvaltalaista ja kanadalaista.

Kunkin osanottajan poliittinen kanta ja uskonnollisuus selvitettiin kyselyin. Sitten heille annettiin älypuhelinsovellus, joka kysyi heiltä oikeaan ja väärään liittyvistä päivän tapahtumista.

Sovellus lähetti kullekin koehenkilölle viestin viitenä satunnaisena kellonaikana aamu- ja iltayhdeksän välillä joka päivä, kolmena päivänä peräkkäin.

Sovellus kysyi, oliko edellisen tunnin aikana tapahtunut jotain, joka oli koehenkilön mielestä oikein tai väärin, ja jos oli, pyysi häntä kuvailemaan sellaiset tapahtumat. Tapahtumaksi kävi oma teko, itselle tehty teko, sivusta seurattu teko tai muilta kuultu teko. Lisäksi koehenkilöä pyydettiin pisteyttämään tuntemuksiaan, joita tapahtuma herätti.

Jokin moraaliin liittyvä juuri sattunut tapahtuma oli vastaajien mielessä 29 prosentissa vastauskerroista.

Omalta kohdaltaan vastaajat raportoivat useammin hyviä kuin pahoja tekoja, olivatpa he tekijöinä tai kohteina. Sen sijaan he kertoivat kuulleensa useammin pahoista kuin hyvistä teoista. Tämä sopii aiempiin tuloksiin juoruilun vaikutuksista.

Raportoitujen hyvien ja pahojen tekojen osuuteen ei vaikuttanut olinpaikka eli se, oliko vastaaja julkisessa tilassa, kotonaan vai jonkun muun kotona.

Uskonnollisuus tai sen puute ei vaikuttanut raportoitujen omien tai muiden ihmisten hyvien tai pahojen tekojen määrään. Uskonnollisissa ihmisissä sekä hyvät että pahat teot kuitenkin herättivät voimakkaampia tunteita kuin uskonnottomissa.

Poliittiset käsitykset vaikuttivat siihen, miten tärkeänä piti tietyntyyppistä oikeaksi tai vääräksi katsomaansa käyttäytymistä. Liberaaleille tärkeimpiä olivat oikeudenmukaisuus, vapaus ja rehellisyys, konservatiiveille uskollisuus, kuuliaisuus ja halventamattomuus.

Eniten hetkellistä onnellisuudentunnetta tuotti toisen tekemä itseen kohdistuva hyvä teko. Eniten merkityksellisyydentunnetta elämään tuotti itse tehty hyvä teko.

Hyvän teon kohteena oleminen lisäsi todennäköisyyttä tehdä itse hyvä teko myöhemmin samana päivänä. Itse tehty hyvä teko kuitenkin vähensi todennäköisyyttä tehdä samana päivänä toinen hyvä teko ja lisäsi todennäköisyyttä tehdä paha teko. Toisten hyvät teot siis kannustavat, mutta omia käytetään lipsumisen oikeuttamiseen, tutkijat tulkitsevat.

Kaikki nämä tulokset sopivat siihen, mitä ihmisten moraalikäyttäytymisestä on laboratorioissakin havaittu. Tuli siis näytetyksi, että moraalitutkijoiden laboratoriotulokset pätevät myös ihmisten arkimaailmassa.

Hofmannin ja kollegoiden mukaan tämä rohkaisee hyödyntämään varsinkin hyvien tekojen tarttumistulosta käytännössä. Kannattaisi myös tutkia, voisiko jotenkin hillitä taipumusta oikeuttaa omia pahoja tekoja aiemmilla hyvillä, he huomauttavat.

Yhdysvaltain terveysministeriö jakaa geeliä 400 parille useissa maissa.

Miesten e-pilleriä on yritetty kehittää vuosia. Nyt Yhdysvaltain terveysministeriön tuella alkaa kokeilu, jossa miesten ehkäisyä yritetään geelin avulla.

Käsi- ja olkavarsiin ulkoisesti siveltävä geeli lopettaa lähes kokonaan miehen sperman tuotannon.

Kokeiden on määrä alkaa huhtikuussa. Ne kestävät neljä vuotta. Yli 400 parsikuntaa osallistuu kokeeseen paitsi Yhdysvalloissa myös Britanniassa, Italiassa, Ruotsissa, Chilessä ja Keniassa.

Miehet saavat kokeeseen geelipurkin, josta geeliä voi pumpata ulos ja hieroa sitä kehoon. Mies hieroo noin puoli teelusikallista geeliä käsivarsiin ja olkapäihin joka päivä.

Geeli kuivuu iholla minuuteissa ja siirtää iholta hormoneja verenkiertoon.

”Ehkäisy ei siis vaadi mieheltä paljoa. Sitä pitää vaan muistaa käyttää päivittäin”, sanoo kokeilusta Diana Blithe helmikuun MIT Technology Review-lehdelle. Blithe johtaa ehkäisykokeiluja Yhdysvaltain terveysvirastossa NIH:ssa.

Geeli supistaa sperman tuotantoa noin kolme vuorokautta. Miehellä on siis varaa unohtaa geelin sively päiväksi tai kahdeksi.

Miehet käyttävät geeliä ainakin neljä kuukautta. Kokeen alussa myös naisilla on oma ehkäisynsä.

Tutkijat seuraavat, miten miehen spermantuotanto kehittyy. Siittiöiden pitäisi vähentyä alle yhteen miljoonaan millilitraa kohti, jotta ehkäisy toimisi tehokkaasti, sanoo Blithe. Kun siittiöitä alkaa olla miehellä enää hyvin vähän, lopettavat naiset oman ehkäisynsä.

Pari käyttää sitten geeliä ainoana ehkäisyvälineenä vuoden ajan. Geeli osoitti tehonsa pienemmässä esikokeessa, joka kesti kuusi kuukautta.

Siinä kuitenkin käytettiin kahta eri geeliä, joita täytyi sivellä eri kohtiin vartaloa. Uudessa geelissä nämä kaksi on on yhdistetty.

Tuhannen taalan kysymys on, käyttävätkö miehet tällaista kätevän tuntuista geeliä, jos se tulee yleisesti käyttöön.

Historiallisesti lääkeyhtiöt eivät ole olleet kovinkaan kiinnostuneita miesten ehkäisyn kokeiluista. Kokeet kestävät yleensä vuosia ja ovat hyvin kalliita.

Siksi miesten ehkäisyväline on riski lääkeyhtiölle, varsinkin kun naisille on jo niin monia eri mahdollisuuksia ehkäisyyn.

”Tässä on myös kysymys sukupuolten tasa-arvosta”, pohtii Régine Sitruk-Ware, Yhdysvaltain väestöliiton tutkija: ”Miehet myös ehkä jo haluavat säädellä omaa hedelmällisyyttään.”

Nuoret miehet erityisesti ovat avoimia kokeilemaan ehkäisyä, hän sanoo ja uskoo, että asenteet muuttuvat.

Tutkimus vuodelta 2010 osoitti, että noin neljännes miehistä kautta maailman voisi harkita hormonaalista ehkäisyä.

Geelissä on kaksi keinotekoista hormonia, testosteronia ja progestiinia. Progestiini on keinotekoinen keltarauhashormoni.

Geelin hormonit estävät aivolisäkkeen luteinisoivan hormonin (LH) tuotantoa ja eritystä. Silloin miehen oma testosteronin tuotanto loppuu kiveksissä, joita tuo LH stimuloi.

Testosteronin pitoisuus kiveksissä laskee niin alas, ettei se riitä enää tukemaan siittiöntuotantoa. Se siis vähenee ja voi loppua kokonaan.

Muualla elimistössä tarvitaan vähemmän testosteronia kuin kiveksissä. Tätä tarkoitusta varten oma testosteroni korvautuu geelin testosteronilla, selittää ulkopuolisena kokeilua fysiologian professori Jorma Toppari Turun yliopistosta. Hän on myös lastenendokrinologian erikoislääkäri Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

Geelissä on siis korvaavaa testosteronia, joka on vastavoima kehon hormonien epätasapainolle, jonka progestiini kehossa aiheuttaa. Korvaava testosteroni ei kuitenkaan tuota spermaa.

Eurooppalaisiin miehiin kokeiltiin ehkäisevää hormonia 2008–2112. Kokeessa miehet saivat hormoneja injektiona kahden kuukauden välein. Se esti sperman tuotannon.

Miehet kertoivat kuitenkin, että hormonit aiheuttivat sivuoireita. Mieliala vaihteli hormonien takia ja niistä tuli muita sivuvaikutuksia.

”Tämäkin hormonaalinen ehkäisy varmasti aiheuttaa samanlaisia sivuvaikutuksia kuin aiemmat: aknea, punasolujen määrät kasvavat ja mieliala vaihtelee”, sanoo Toppari kokeilusta.

”Ehkä hyöty on kuitenkin niin suuri, että miehet sietävät nuo sivuvaikutukset.”

Ilman sikiön liikkeitä solut eivät tietäisi, pitääkö niiden kasvaa luuksi vai rustoksi. Liikkumattomuus altistaa hauraille luille ja nivelvioille.

Vain äidit tietävät, miltä tuntuu vastaanottaa potkuja ja nyrkiniskuja mahan sisältä päin. Vauvan liikehdinnällä on tärkeä tehtävä, selittävät asiaa tutkineet asiantuntijat.

Alkion pitää sätkiä kohdussa, jotta sen vielä erilaistumattomat solut saavat oikeanlaisia signaaleja. Ne ohjaavat soluja asettumaan oikeille paikoilleen ja erilaistumaan tilanteen mukaan joko luuksi tai luiden nivelkohtia suojaavaksi rustoksi.

Kehoa kannattelevien luiden pitää kasvaa lujiksi ja joustaviksi, kun taas niiden päitä yhdistävien rustojen tulee olla riittävän kimmoisia.

Kun alkion liikkeet aiemmissa kokeissa estettiin hiiren ja kanan alkioilta, luut ja rustot kasvoivat väärin: pahimmillaan luiden päät saattoivat nivelten kohdalla kasvaa jopa yhteen.

Tutkijoita vaivasi, miksi näin tapahtuu. Uusissa kokeissaan he onnistuivat hahmottamaan mekanismin, jolla liikkeet ohjaavat luiden ja rustojen kasvua.

”Uudet löytömme näyttävät, että alkion liikkeiden puuttuessa solut, joiden nivelrustoa pitäisi muodostaa, saavat vääränlaisia molekylaarisia signaaleja, jolloin yhdenlainen viesti hukkuu ja toinen vääränlainen signaali aktivoituu sen sijaan”, selittää tiedotteessa tutkimusryhmää johtanut Trinity Collegen zoologian professori Paula Murphy.

”Lyhyesti sanottuna, solut saavat signaalin ’tee luuta’, kun niiden pitäisi saada signaali, joka sanoo ’tee rustoa’.”

Seuraavaksi tutkijat yrittävät soveltaa saamaansa tietoa ja rakentaa nivelrustoa itse. Heidän on löydettävä oikea yhdistelmä biologisia ja biofysikaalisia signaaleja, jotka muodostavat lujan ja terveen nivelen.

Tutkimusryhmä toivoo, että havainto voisi pitkällä tähtäimellä hyödyttää niveltauteja sairastavia.

Jos uutta rustoa osattaisiin kasvattaa kantasoluista samaan tapaan kuin alkio kasvattaa rustot niveliensä suojaksi, voitaisiin nivelrikkoon ja -kulumiin löytää tekoniveliä pitkäikäisempiä ratkaisuja.

Rustotutkimuksen julkaisi tiedelehti Development.