Turkkilovanhempien tehtävät muistuttavat punarintojen ja monien muiden lintujen hoitorutiineja. Vanhemmat muun muassa ruokkivat poikasiaan oksentamalla niille sopivaksi sulanutta ruokaa.
Turkkilovanhempien tehtävät muistuttavat punarintojen ja monien muiden lintujen hoitorutiineja. Vanhemmat muun muassa ruokkivat poikasiaan oksentamalla niille sopivaksi sulanutta ruokaa.

Iäkkäät turkkilokoiraat hoitavat jälkeläisiä hyvin, vaikka epäilisivät isyyttään.

Turkkilot eli haudankaivajat ovat raatokuoriaisia, jotka perustavat pesän maahan hautaamaansa raatoon. Sekä naaras että koiras osallistuvat jälkeläisten hoitoon, miessukupuoli tosin vaihtelevalla innostuksella. Nyt brittitutkijat kertovat päässeensä jyvälle, miksi toiset turkkilot ovat parempia isiä kuin toiset.

Tutkijoiden mukaan turkkilokoiraiden motivaatio poikastenhoitoon on sitä suurempi, mitä todennäköisemmin poikue on jäämässä niiden viimeiseksi. Tämän takia vanhemmat turkkilot häärivät jälkikasvunsa kimpussa ahkerammin kuin nuoremmat.

Kypsässä iässä olevat haudankaivajat hoitavat poikasia tunnollisesti silloinkin, kun niillä on syytä epäillä, että puoliso on käynyt vieraissa. Tätä tutkijat testasivat varmistamalla, että kuoriaisten paritellessa ympäristössä leijui kilpailevien koiraiden tuoksuja. Näin koiras ei voinut olla varma isyydestään. Nuoriin koiraisiin tämä epävarmuus vaikutti voimakkaimmin, ja isyyttään epäilevät nuorukaiset osoittautuivatkin tutkimuksessa kaikkein huonoimmiksi isiksi.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Jälkikasvun pärjäämiseen koiraan aktiivisuus ei tutkimuksen mukaan vaikuta, sillä passiivisten koiraiden naaraat hoitavat poikasiaan kahden edestä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkimus vahvistaa olettamusta, jonka mukaan poikasistaan huolehtivien urosten on tasapainoteltava nykyisten ja mahdollisesti tulevien jälkeläisten edun välillä, jotta ne pystyvät siittämään eläessään maksimaalisen määrän jälkeläisiä. Näiden lajien naaraiden kannattaisi täten suosia vanhempia koiraita, sillä ne näkevät poikueen eteen enemmän vaivaa ja katsovat syrjähyppyjä läpi sormien.

Tutkimuksen julkaisi Proceedings of the Royal Society of London – B.

Sisältö jatkuu mainoksen alla