Tutkijat ovat kehittäneet menetelmän, jonka avulla rikospaikalle jääneen verijäljen avulla voi arvioida luotettavasti tekijän tai kadonneen henkilön iän.

Uusi iänarviointimenetelmä on periaatteessa mahdollista ottaa poliisityössä heti käyttöön, sanovat tutkijat kehittämästään tekniikasta Current Biology -lehdessä.

"Osoitamme, että ihmisen ikä voidaan määrittää verestä yksinkertaisella, luotettavalla ja herkällä testillä", tutkija Manfred Kayser Erasmus-yliopistosta Rotterdamista sanoi.

"Menetelmäämme voi soveltaa tilanteissa, joissa käytettävissä on vain verijälkiä, mikä pätee suureen osaan rikostapauksista."

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Menetelmä on erityisen hyödyllinen tutkinnoissa, joissa ikätietoa tarvitaan johtolangaksi tuntemattomien ihmisten löytämiseksi, Kayser jatkoi.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Nykyiset iänarviointimenetelmät ovat rikospaikkatutkinnan kannalta rajoittuneita, koska ne edellyttävät hampaita, luita tai muita tunnistettavia kehon osia, joiden perusteella iänmääritys on mahdollista perinteisin menetelmin.

Muut esitetyt geneettiset tai biokemialliset menetelmät iän arvioimiseksi verinäytteestä ovat kärsineet huonosta tarkkuudesta ja teknisistä ongelmista, Kayser sanoi.

Uusi menetelmä hyödyntää immuunijärjestelmään kuuluvien T-solujen tiettyä perustavaa piirrettä.

T-solut tunnistavat elimistölle vieraat bakteerit, virukset ja loiset niiden pintamolekyylien eli antigeenien avulla. Kullekin antigeenille on T-solussa omanlaisiaan reseptoreja. Näiden reseptorien monimuotoisuuden taustalla on T-solujen dna:n tietyn tyyppinen uudelleenjärjestyminen, jonka sivutuotteena syntyy pieniä, rengasmaisia dna-molekyylejä. Näiden dna-molekyylien määrä vähenee tasaista tahtia iän mukana.

Lähestymistapa mahdollistaa iän arvioimisen yhdeksän vuoden tarkkuudella suuntaan tai toiseen, eli tuntemattomat henkilöt voi hyvin suurella tarkkuudella sijoittaa 20 vuoden ikäkategorioihin.

Kayserin mukaan testi mittaa tarkemmin ulkoista piirrettä kuin mikään tähän asti rikostutkinnassa käytetty testi. Se on tarkempi kuin testi, joka ennustaa, onko henkilöllä siniset vai ruskeat silmät. Tällaista testiä käytetään jo rikostutkinnassa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla