Kuva: <span class="photographer">Wikimedia Commons</span>
Kuva: Wikimedia Commons

Meriveden lämpeneminen ja happamoituminen ihmisen hiilidioksidipäästöjen seurauksena uhkaa merten ravintoketjuja.

Tällaiseen tulokseen viittaa ensimmäinen asiaa koko maapallon laajuudessa tarkastellut tutkimus.

Siinä yhdisteltiin tietoja aiemmista tutkimuksista, joissa oli tarkasteltu happamoitumisen ja lämpenemisen vaikutuksia eri merialueilla ja eri eliölajeihin.

Hiilidioksidipäästöt lisäävät tutkimuksen mukaan kasviplanktonin määrää merissä, koska niiden tuottavuus kasvaa happamoitumisen ja lämpenemisen myötä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Kasviplanktonin menestys ei kuitenkaan siirry ravintoketjun seuraaviin portaisiin, joita ovat kasviplanktonia syövä eläinplankton ja sitä popsivat pikkukalat. Niiden tuottavuus todennäköisesti laskee veden lämmetessä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Merten lajikirjo köyhtyy, ja monet ihmisenkin saalistamat kalat vähenevät, tutkijat päättelevät.

Happamoituminen vähentää tutkimuksen mukaan kasviplanktonin tuottaman dimetyylisulfidikaasun määrää ilmakehässä. Tämä voi nostaa maapallon lämpötilaa, sillä kyseinen kaasu helpottaa pilvien muodostumista.

Kasviplanktonin lisäksi hiilidioksidipäästöistä hyötyvät tutkimuksen mukaan merten mikrobit.

Tutkimuksen julkaisi PNAS.

Sisältö jatkuu mainoksen alla