Aivoalueiden tilavuus on yksilöllistä, kuten näistä aikuisten naisten ja miesten aivoista näkyy. Keltainen kuvaa pientä tilavuutta, vihreä suurta. Kuva: <span class="photographer">Zohar Berman & Daphna Joel</span>
Aivoalueiden tilavuus on yksilöllistä, kuten näistä aikuisten naisten ja miesten aivoista näkyy. Keltainen kuvaa pientä tilavuutta, vihreä suurta. Kuva: Zohar Berman & Daphna Joel

Lähes kaikkien aivot ovat mosaiikki ”miestä” ja ”naista”.

Miehillä on miehen aivot, naisilla naisen aivot, eikö? Ei, vastaavat neurotieteilijät.

”Aivoissa on sukupuolieroja, mutta aivoilla ei ole sukupuolta”, kiteyttää professori Daphna Joel Tel Avivin yliopistosta tuoreet tuloksensa.

Joel kävi läpi israelilaisten, saksalaisten ja sveitsiläisten kollegojensa kanssa yli 1 400 miehen ja naisen aivokuvat. Ne olivat peräisin neljästä eri tutkimushankkeesta eri puolilta maailmaa – mukana oli myös aivoja Oulusta. Aineisto oli hankittu monella eri magneettikuvausmenetelmällä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Kuvista ilmeni joitakin keskimääräisiä eroja sukupuolten välillä. Tietyissä kohdin hermosolukko oli esimerkiksi yleensä paksumpi naisilla, toisissa miehillä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkijat keskittyivät niihin aivoalueisiin, jotka erosivat miehillä ja naisilla eniten toisistaan. Osoittautui, että otoksesta riippuen 23–53 prosentilla koehenkilöistä oli aivoissaan vähintään yksi vastakkaiselle sukupuolelle tyypillisempi rakenne.Toisaalta tietylle sukupuolelle ominaisempia hermosoluryppäitä kasautui harvoin paljon yksiin aivoihin. Vain 0–8 prosentin aivot olivat järjestelmällisesti ”miesmäiset” tai ”naismaiset”.

”En sanoisi, että ”naispää” tai ”miespää” olisi poikkeavuus, mutta harvinainen se on”, Joel huomauttaa. Valtaosan aivot ovat mosaiikki sekä miehille että naisille tavanomaisia piirteitä.

Aineisto analysoitiin usealla eri tavalla. Tulokset pätivät menetelmästä, otoksesta, koehenkilöiden iästä ja magneettikuvaustavasta riippumatta.

Havainnot sopivat tutkijaryhmän toiseen kartoitukseen, jossa ruodittiin 5 500 miehen ja naisen persoonallisuuspiirteitä, asenteita, kiinnostuksen kohteita ja käyttäytymistä. Paljastui, että ani harva oli kaikkien tutkittujen ominaisuuksien suhteen ”tyypillinen nainen” tai ”tyypillinen mies”. Valtaosa oli yhdistelmä kumpaakin.

Se, millaisia me olemme ja mitä me teemme, muovaa aivojamme. Heijastaako tutkimuksenne tulos tätä?

”Voi olla, mutta emme ole tarkastelleet aivojen rakenteen ja toiminnan yhteyttä”, Joel vastaa.

Tutkimuksen julkaisi Pnas.

Sisältö jatkuu mainoksen alla