Kuva: Kenneth Allen/Wikimedia Commons
Kuva: Kenneth Allen/Wikimedia Commons

Lyhyen ja pitkän äänen ero syntyy alahengitysteissä.

Ihmisen äänestä paljastuu hänen pituutensa sangen luotettavasti, osoittavat St Louisissa sijaitsevan Washingtonin yliopiston tutkijoiden kokeet.

Kahdessa koesarjassa psykologian tutkija John Morton työtovereineen kuuntelutti eripituisten puhujien lukemia lauseita koehenkilöillä. Näiden piti ensimmäisessä kokeessa ratkaista kahdesta lukijasta pidempi. Toisessa kokeessa kuulijoiden tuli asettaa viisi kuulemaansa lukijaa pituusjärjestykseen.

Kuulijat osuivat arvioissaan oikeaan yli 62-prosenttisesti, mikä on merkitsevästi paremmin kuin jos arviot olisivat olleet vain sattumankauppaa. Sekä miehet että naiset olivat yhtä hyviä arvioimaan molempien sukupuolten puhujien pituutta.

Pituus vaikuttaa Mortonin mukaan ääniraon alaiseen eli subglottaaliseen resonanssiin alahengitysteissä. Resonanssin taajuus madaltuu sitä mukaa, mitä pidempi henkilö on. Mortonin mukaan resonanssin erot muodostuvat samalla tavoin kuin lasipullossa, josta puhaltaessa kuuluu sitä matalampi ääni, mitä vähemmän siinä on vettä.

Ihmisen kokonaisääni muodostuu paljon muistakin äänistä kuin ääniraon alaisesta resonanssista. Tämän vaikutus on kuitenkin kokeiden perusteella erotettavissa.

Tutkimus esiteltiin kuluneella viikolla Yhdysvaltain akustiikan tutkijoiden kokouksessa San Franciscossa.