Keskustelu keksittiin Afrikassa.
Keskustelu keksittiin Afrikassa.

Maailman eri kielten äänteiden analyysi osoittaa, että kieli sai alkunsa Afrikassa. 

Ihminen alkoi käyttää ensi kertaa kieltä Keski- ja Etelä-Afrikassa, mistä puhe levisi ihmisen mukana muualle maailmaan. Tähän viittaa uusiseelantilaisen Quentin Atkinsonin tekemä analyysi runsaan viiden sadan kielen äännekirjosta.

Atkinson laski, että kaikkein eniten äänteitä sisältäviä kieliä puhutaan Afrikassa, missä ihminen on asunut kaikkien pisimpään. Sitä vastoin niukimmin äänteitä on kielissä, joita puhutaan Etelä-Amerikassa ja Tyynenmeren trooppisilla saarilla eli maankolkissa, jotka ihminen asutti viimeiseksi.

Havainto heijastelee aiempaa tietoa, että ihmisen geneettinen moninaisuus vähenee sitä mukaa kuin edetään kauemmas Afrikasta. Geenikirjon köyhtymistä selittävät niin sanotut pullonkaulavaikutukset maan asuttamisen eri vaiheissa. Kun pieni ryhmä alkuperäisestä väestöstä muuttaa uusille asuinsijoille, muuttajien geenit edustavat vain osaa sijoilleen jääneen väestön geenikirjosta.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Kielitieteilijät ovat havainneet, että kielen äänteitä on sitä niukemmin mitä vähemmän puhujia on. Siten on ymmärrettävää, että ihmisen levittäytyessä pienissä muuttajaryhmissä myös äännevarat niukentuivat.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Atkinsonin mukaan kielen äännekirjon vähittäistä suppenemista ei voi selittää esimerkiksi tuoreempi väestöhistoria.

Tutkimuksen julkaisi Science.

Sisältö jatkuu mainoksen alla