Riskinhallinnan välineitä.
Riskinhallinnan välineitä.

Päästökauppaa tehdään aivan liian halvalla.

Ilmastonmuutoksen ennakoinnin epävarmuuden takia lämpenemisen hillintätoimia pitäisi kiihdyttää eikä hidastaa. Näin päätteli VTT:n tutkija Tommi Ekholm tuoreessa väitöskirjassaan, jossa hän on mallintanut ilmastonmuutoksen torjunnan kustannuksia.

Ekholmin laskelmien mukaan ilmastonmuutoksen hillitseminen kahteen asteeseen vaatisi maailmanlaajuista päästökauppaa ja noin 20 euron hintaa yhtä hiilidioksiditonnia kohti vuonna 2020. Nykyiset päästökauppajärjestelmät ovat alueellisia, ja päästöoikeuksista maksetaan liian vähän. Esimerkiksi Euroopan unionin päästökaupassa hinta oli alimmillaan neljästä viiteen euroa tonnilta.

Aalto-yliopistossa väitelleen Ekholmin mukaan vuosisadan lopulla päästökaupan hintojen pitäisi nousta reippaasti yli sadan euron hiilidioksiditonnilta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Väittelijän mukaan kyse on riskien hallinnasta. Torjuntatoimet tulevat todennäköisesti halvemmaksi, jos ne aloitetaan heti. Jos ilmastonmuutos osoittautuu konsensusennustetta pienemmäksi, toimia voidaan loiventaa. Mutta jos muutos osoittautuu arvioitua suuremmaksi, välttämättömien päästövähennysten hinta voi nousta lyhyellä aikavälillä sietämättömän suureksi.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

”Pahimmassa tapauksessa hiilidioksiditonnin hinta voisi nousta jopa tuhanteen euroon. Tämän skenaarion todennäköisyys on muutamien prosenttien luokkaa. Se ei ole suuri riski, mutta ei myöskään marginaalinen,” Ekholm kertoo VTT:n tiedotteessa.

Ekholmin mukaan edullisimmat päästövähennykset saadaan sähköntuotannossa, esimerkiksi korvaamalla hiilivoimaa tuulivoimalla. Toiseksi tehokkainta on päästöjen vähentäminen teollisuudessa, polttoaineita vaihtamalla ja energiatehokkuutta parantamalla.

Liikenteessä tai maataloudessa vähennyskeinot ovat vasta kehitteillä. Tämän takia niiden aiheuttamat kustannukset ovat selvästi suuremmat kuin sähköntuotannossa tai teollisuudessa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla