Länsimaisen katsojan onnellinen, inho ja viha vasemmalla, itäaasialaisen oikealla. Lännessä ilmeessä painaa suu, idässä silmät.
Länsimaisen katsojan onnellinen, inho ja viha vasemmalla, itäaasialaisen oikealla. Lännessä ilmeessä painaa suu, idässä silmät.

Tunteet näkyvät kasvoilla eri tavoin.

Kasvonilmeiden on ajateltu ilmentävän kuutta perustunnetilaa – onnellisuutta, yllätystä, pelkoa, inhoa, vihaa ja surua – kaikissa kulttuureissa samalla tavoin. Skottitutkimuksen mukaan idän ja lännen ihmisten ilmeet ovat kuitenkin erilaisia eri puolilla maailmaa.

Rachel Jack Glasgow'n yliopistosta tutki kollegoineen asiaa 3-d-animaatioin. He näyttivät 15 länsimaalaiselle ja 15 itäaasialaiselle 4800 satunnaista kasvonilmettä, jotka oli luokiteltu kuuden perusemootion ja tunteen voimakkuuden mukaan.

Tutkijat myös testasivat, millaisen tunteen kukin ilme katsojassa herätti.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Kävi ilmi, että länsimaalaiset koehenkilöt ilmensivät ja tulkitsivat perusemootioita kuuden eri ilmeen kautta, kun taas aasialaisten kasvonilmekategorioissa esiintyi päällekkäisyyttä. Erityisesti yllätystä, pelkoa, inhoa ja vihaa ilmennettiin samalla tavoin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Idässä onnellisuuden, pelon, inhon ja vihan voima paljastui silmän alueen lihasten liikkeistä, sen sijaan lännessä emootion voimakkuus näkyi muilla kasvojen alueilla.

Otos oli pieni, mutta tutkijoiden mukaan tulos vihjaa, että emootioita viestitään kulttuurikohtaisin kasvonilmein, jotka ovat erilaistuneet sosiaalisen vuorovaikutuksen myötä.

Tutkimuksen julkaisi Pnas.

Sisältö jatkuu mainoksen alla