Imetysflashmob järjestettiin Helsingin rautatieasemalla 2012. Kuva: Kalle Kervinen
Imetysflashmob järjestettiin Helsingin rautatieasemalla 2012. Kuva: Kalle Kervinen

Uusi tutkimus kumoaa aiempaa näyttöä rintaruokinnan kognitiivisista hyödyistä.

Imetyksen tiedetään edistävän monin tavoin vauvan ja äidinkin terveyttä, mutta älykkäämmäksi se ei ilmeisesti lasta tee. Aiemmissa tutkimuksissa on löydetty älyllisiä etuja, mutta ne saattavat johtuvat muista syistä kuin imetyksestä. Tähän viittaa uusi Irlannissa tehty tutkimus.

Tutkimukseen osallistui yli 8000 lasta, joista toisia imetettiin ja toiset saivat äidinmaidonkorviketta. Äitejä ei etukäteen jaettu ryhmiin, vaan he olivat itse vapaasti päättäneet, imettävätkö he ja kuinka paljon.

Tiedetään, että imettäjissä ja ei-imettäjissä on eroja. Imettäjät ovat esimerkiksi yleensä varakkaampia ja koulutetumpia kuin ne äidit, jotka turvautuvat äidinmaidonkorvikkeeseen. Nämä seikat voivat niin ikään vaikuttaa vauvan älylliseen kehitykseen.

Tutkijat poistivat kuitenkin tilastollisin menetelmin esimerkiksi sosiaalisen taustan vaikutuksen ja fokusoivat siten nimenomaan imetyksen osuuteen lasten älyllisessä kehityksessä.

Imettäjät jaettiin eri ryhmiin sen mukaan, kuinka pitkään he olivat antaneet rintaruokintaa. Enemmistöllä aika jäi alle kuukaudeksi. Seuraavaksi suurin ryhmä oli se, joka imetti kuukaudesta puoleen vuotta. Vain viitisen prosenttia jatkoi imetystä yli puoli vuotta.

Lasten yliaktiivisuutta, käyttäytymishäiriöitä, kielellisiä kykyjä ja päättelyä testattiin kaksi kertaa, ensin kolmevuotiaana ja sitten viisivuotiaana. Lasten tekemien testien lisäksi arvioinnissa käytettiin vanhemmilta saatuja tietoja.

Melkein kaikilla mittareilla imetetyt lapset pärjäsivät paremmin kuin imettämättömät. Mutta sen jälkeen kun tutkijat eliminoivat muiden tekijöiden osuuden, imetyksen edut kutistuivat pois.

Vain lasten yliaktiivisuus kolmevuotiaana väheni, jos lapsia oli imetetty yli puoli vuotta. Mitään muita hyötyjä tutkimuksessa ei tullut esiin. Viisivuotiaana imetyksen vaikutus ei näkynyt enää millään mittarilla.

Tutkimuksen julkaisseen Pediatrics-lehden kommenttikirjoituksessa kiinnitettään huomiota aiemmin saatuihin vastakkaisiin tuloksiin. Esimerkiksi kahden vuoden takaisen meta-analyysin mukaan imetys nostaisi tulosta älykkyystestissä 1,76 pistettä. Tämä viittasi siihen, että pientä älyllistä etua imetyksestä kuitenkin koituisi.

Luonnonolojen synnyttämät kulttuurikuplat eriyttivät Suomen murteet, ehdottaa tutkimusryhmä.

Maamme murrejako on syntynyt osaksi luonnonolojen vaikutuksesta, ehdottaa ryhmä kielitieteen ja biologian tutkijoita Turun ja Tampereen yliopistoista.

Varhaiset suomalaiset ovat kehittäneet toistaan eroavia tapoja sopeutua paikallisiin oloihin ja hankkia niistä elantonsa. Tutkijoiden hypoteesin mukaan esimerkiksi erilaiset tavat viljellä maata ovat johtaneet yhteisöjen eriytymiseen, niin että myös niiden kielet erkaantuvat.

Tämä tuottaa murteita ja myöhemmin jopa kokonaisia uusia kieliä.

”Mekanismi voisi olla se, että jos ympäristön erot ovat suuria, ihmiset eivät ole niin paljon tekemisissä kuin, jos he elävät samanlaisissa ympäristöoloissa. Myös muuttoliike on voinut muotoutua luonnonolojen mukaan ”, selittää evoluutiobiologian tutkija Terhi Honkola Turun yliopistosta Helsingin Sanomien jutussa.

Ryhmien väliset kontaktit ja kommunikaatio saattavat ylläpitää yhteisöjen samankaltaisuutta ja pienentää murre-eroja.

Voisi helposti luulla, että maantieteellinen läheisyys lähentää puheenparsia.

Yllättävä havainto ryhmän tutkimuksessa kuitenkin oli, että koko Suomen murrejaossa maantieteellisellä etäisyydellä ei ole juuri mitään tekemistä sen kanssa, miten erilaisia murteet ovat.

Vierekkäisiin murrealueisiin kuuluvat voivat puhua hyvin erilaista murretta. Toisaalta samanlaista murretta voivat puhua ihmiset, jotka elävät eri puolilla maata.

Jyrkkä murreraja kulkee esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan murteen ja niin sanotun savolaiskiilan välissä, vaikka puhujat elävät vieretysten.

Tilaisuuden levittäytymiseen antoi se, että savolaisten harjoittama kaskiviljely mahdollisti siirtymisen uusille asuinalueille helpommin kuin lännessä harjoitettu peltoviljely. Kaskiviljelijät raivasivat ja lannoittivat pellon polttamalla metsän.

”Ihmisten kulttuuri on vaikuttanut siihen, millaisille alueille he ovat olleet valmiita siirtymään”, selittää suomen kielen yliopistonlehtori Unni-Päivä Leino Tampereen yliopistosta.

Kaskenpoltto on tutkijoiden mukaan yksi mahdollinen tekijä, joka selittää ajan oloon kehittynyttä jakoa itä- ja länsimurteisiin.

Kaskeamista harjoitettiin niin lännessä kuin idässä. Kuitenkin lännessä lähinnä raivattiin peltoja lehtimetsistä ja siirryttiin pian pysyvien peltojen viljelyyn.

Itä-Suomessa sen sijaan kaskenpoltto jatkui kauemmin. Läntiset viljelytekniikat eivät välttämättä sopineet sikäläisiin oloihin. Viljelty kaskiruis ja kaskeamisen menetelmät tuotiin idästä, sillä ne soveltuivat paremmin Itä-Suomen vaikeampaan maastoon.

Itä- ja länsimurteiden lisäksi kolmas suuri kupla löytyy pohjoisesta. Myös pohjoiset murteet on saattanut erottaa omaksi ryhmäkseen elinkeinojen erilaisuus. Karjatalous, metsästys ja kalastus soveltuivat Pohjois-Suomen oloihin paremmin kuin peltoviljely.

Murrerajan pohjoispuolella Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan murteet ovat sanastoltaan lähellä Kainuun murretta.

”Vaikka Kainuun alkujaan asuttivat savolaiset, kontakteja rannikolle on ollut turkis- ja tervakaupan vuoksi niin paljon, että ne ovat lähentäneet näitä murteita toisiinsa”, Leino sanoo.

Kysely

Puhutko itäistä, läntistä vai pohjoista murretta?

Soikea ja litteä Dickinsonia katsotaan nyt kuuluvaksi eläinkuntaan. Kuva: Ilja Bobrovski/Australian National University
Soikea ja litteä Dickinsonia katsotaan nyt kuuluvaksi eläinkuntaan. Kuva: Ilja Bobrovski/Australian National University

Vienanmeren rannalta löytyneestä fossiilista paljastui eläimellisiä piirteitä.

Maailman varhaisin tunnettu eläin on nyt soikea ja litteä otus. Sen fossiilista paljastui kolesterolin ja muiden rasvojen jäänteitä, ja rasva on eläimen tunnusmerkki, tutkijat toteavat tiedotteessa.

Dickinsonia eli noin 558 miljoonaa vuotta sitten. Otus oli ensimmäisiä monisoluisia eliöitä.

Nämä muinaiset eliöt ovat olleet paleontologian suuria arvoituksia. Ediacarakauden oliot ovat Science-lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan ylipäätään niin merkillisiä, että niitä voisi pitää toiselta planeetalta tulleina.

Australialaisen Australian National Universityn video näyttää, miten fossiili löytyi ja miltä Dickinsonia ehkä näytti meressä uidessaan.

Dickinsoniat on luokiteltu vuosikymmenien aikana tutkijasta riippuen jäkäliksi, sieniksi, alkueläimiksi tai jopa jonkinlaiseksi kasvien ja eläinten välivaiheeksi. Tai evoluution umpikujaksi.

Nyt ne nousivat eläinkuntaan, kun tutkijat tarkastelivat luoteiselta Venäjältä Vienanmeren rannikolta löytynyttä fossiilia.

Siitä löytyi runsaasti kolesterolimolekyylejä, hyvin paljon enemmän kuin kerrostumista fossiilin ympärillä. Fossiili koostui suureksi osaksi rasvan jäänteistä.

Otus tarvitsi kolesterolia solukalvoihin, australialainen tutkija John Brocks kertoo New Scientistist -lehdessä. Dickinsonialla ei ole havaittu tukirankaa, joten sen keho oli ilmeisesti pehmeä.

Dickinsoniat kasvoivat jopa 1,4-metrisiksi, joskin löydettyjen yksilöiden koko on vaihdellut suuresti. Nyt voidaan sanoa, että suuria eläimiä eli runsaasti jo miljoonia vuosia aikaisemmin kuin on tähän asti arvioitu.

Ediacarakauden jälkeen kambrikaudella eläinkunta monipuolistui suorastaan räjähdyksenomaisesti.

Dickinsonian fossiileja löytyi ensi kerran Australiassa runsaat 70 vuotta sitten. Se paljastui eläimeksi vasta nyt, kun tutkija Ilja Bobrovski tutki hiekkakivestä löytyneen fossiilin ainesosia eikä rakenteita.

Australiasta löytyneet Dickinsoniat ovat kärsineet kovasta kuumuudesta ja eroosiosta. Tarvittiin fossiileja, joissa elollisen jäännökset olisivat säilyneet paremmin.

Bobrovski lensi helikopterilla Vienanmeren rannalle ”karhujen ja hyttysten maille”. Hän kuvailee roikkuneensa jyrkänteellä kymmenien metrien korkeudessa ja hakanneensa hiekkakivestä kappaleita löytääkseen haluamansa fossiilit.