Lapsilla, joilla on vaikeuksia hillitä itseään, on enemmän ongelmia aikuisiässä. Hyvä itsehillintä ennakoi puolestaan hyvinvointia.

Lapset, joiden on vaikea hillitä itseään, näyttävät joutuvan muita herkemmin hankaluuksiin aikuisiässä, paljastaa amerikkalaisen Duken yliopiston tutkimus. Lapsen kyky hillitä itseään puolestaan ennakoi terveyttä ja hyvinvointia aikuisena.

Pitkäaikaistutkimus seurasi yli tuhatta lasta. Kun lapset olivat kolmivuotiaita, heidän vanhempansa, opettajansa ja muut tarkkailijat arvioivat heidän taipumuksiaan.

Seurantatutkimuksessa selvisi, että 32 ikävuoteen mennessä ongelmia elämässä oli kertynyt eniten niille, joiden itsehillinnässä oli lapsena eniten puutteita. Itsehillinnän heikkous ilmenee muun muassa yliaktiivisuutena, levottomuutena, vaikeutena odottaa omaa vuoroaan, alhaisena turhautumisensietokynnyksenä sekä hatarana keskittymiskykynä.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tällaisilla lapsilla ilmeni aikuisena monenlaisia terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia: heillä saattoi olla rikosrekisteri, velkaantuneisuutta, päihderiippuvuutta ja monenlaisia sairauksia. Myös yksinhuoltajuus oli yleisempää.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tutkijaryhmä huomasi, että osa koehenkilöistä oli tavalla tai toisella pystynyt parantamaan itsehillintäänsä varttuessaan. Tällöin heillä meni elämässä paremmin, mitä lapsuuden testit olisivat antaneet odottaa.

Tutkijat korostavatkin, että itsehillintää voi oppia – ja sitä voi myös lapselle opettaa. Niin saattaisi säästyä pitkä penni niin terveydenhuollon kuin rikosoikeudenkin kustannuksissa.

Tutkimuksen julkaisi Proceedings of the National Academy of Sciences.

Sisältö jatkuu mainoksen alla