Kuva: Urjanhai / Wikimedia Commons
Kuva: Urjanhai / Wikimedia Commons

Suometsien päätehakkuut pimentävät vesiä entisestään.

Suomen vesistöt ovat iät ja ajat olleet ruskeankeltaisia tai ruskeanmustia, mutta parina viime vuosikymmenenä ne ovat entisestään tummuneet. Väri tulee pääasiassa veteen liuenneista orgaanisista aineista.

Tutkijat ovat päätelleet, että humuksen ja muun aineen lisääntynyt huuhtoutuminen johtuu pääasiassa ilmastonmuutoksesta ja rikkilaskeuman vähenemisestä.

Yhä tummempiin järviin täytyy nyt varautua myös siksi, että tulossa on runsaasti suometsien päätehakkuita. Suomen metsäpinta-alasta noin neljännes on 1960-1980-luvuilla ojitettua suota. Nämä suometsät ovat kypsymässä hakattaviksi seuraavien 20-30 vuoden aikana.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tutkimuksissa kuusivaltaisen rehevän suon hakkuu on lisännyt orgaanisen aineksen liukenemisen 3-4-kertaiseksi ensimmäisinä vuosina hakkuun jälkeen. Liuenneen orgaanisen aineen huuhtoutumista ei voida nykykeinoin kunnolla torjua.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Vesistön tummumisesta on muitakin seurauksia kuin esteettinen haitta. Se vaikuttaa vesistön lämpötilaan, valaistusoloihin, perustuotantoon, ravintoketjuihin, happamuuteen, ravinteisuuteen sekä metallien kulkeutumiseen ja myrkyllisyyteen.

Jos olet Tieteen tilaaja, lue koko juttu heinäkuun lehdestä tai alla olevasta linkistä.

unbiased
Seuraa 
Viestejä1863

Ruskea aines vesissä on yleisnimeltään humusta. Orgaanista ainesta, jota on kolloidisesti liuenneena järvi ja joki vesissä. Mereen päätyttyään humus saostuu suolapitoisuuden johdosta ja painuu pohjaan. Pohjalla bakteerit käyttävät humusta ravinnokseen hapettamalla sitä.

Itämeren rehevöittäjä on pohjan hapettomuus, jolloin pohjalle aikojen saatossa kertynyt fosfori pääsee liukenemaan. Hapekkaassa vedessä fosfori muuttuu liukenemattomaan muotoon ja hapekas vesi puhdistuu fosforista. Orgaanisia aineita on aina päässyt Itämereen, mutta Itämeri on sen kestänyt joitakin poikkeuksia lukuunottamatta. Meren kyky sitoa tai päästää fosforia lienee noin 5 tonnia fosforia vuodessa neliökilometriltä. Jos Suomenlahden pohja on hapeton 20% alalta, fosforia vapautuu 30 000 tonnia vuodessa. Ympäristöviranomaiset puhuvat ravinnekuormituksesta, mutta lukuja ei anneta. Suomenlahden valuma-alueella asuu vajaa 10 miljoonaa ihmistä, joiden fosforipäästöt ovat 1 g/päivä. Jos kaikki päätyisi Suomenlahteen, päästömäärä olisi 3650 tonnia vuodessa, 10% hapettoman pohjan tuotosta. Pietarin syyttämien rehevöitymisestä on suomalaisten politiikkaa, jolla peitellään ojituspäästöjä.

Tiedän vain Suomen ojituksista 1950-1980, jossa kaivettiin 20% maan pinnasta suurille valtaojille. Näistä mereen valui satoja miljoonia tonneja humusta, joka kulutti ajan myötä pohjan happivarat. Tämä tapahtui etenkin Suomen lahdella, jonne Kymijoen ja Vuoksen vedet virtasivat. Suomenlahdella näkyi mittauksissa kaksi hapettomuushuippua. Toinen kymmenen vuotta viivästyneenä, kun Vuoksen vedet pysähtyivät noin 10 vuodeksi Laatokkaan.

Terveessä Itämeressä on pohjallakin happea muutama gramma kuutiometrissä. 10 metrin pohjavedessä happea on kaikkiaan noin 10 miljoonaa tonnia. Ainoa mahdollinen hapen hävittäjä on valtava happea kuluttavan aineen päästä. Tähän kyllä riittää ne sadan miljoonat humustonnit, joita ojituksen aikana ja jälkeen mereen pääsivät.

SamBody
Seuraa 
Viestejä9113

"Tutkijat ovat päätelleet, että humuksen ja muun aineen lisääntynyt huuhtoutuminen johtuu pääasiassa ilmastonmuutoksesta"

 

Uskovalle kaikki kertoo Jumalasta, ilmastouskovalle ilmastonmuutoksesta.

http://www.vapaakielivalinta.fi/
Tunnustan poikkeavuuteni: perustan näkemykseni enemmän omaan ajatteluun kuin auktoriteetteihin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla