Kuva: Urjanhai / Wikimedia Commons
Kuva: Urjanhai / Wikimedia Commons

Suometsien päätehakkuut pimentävät vesiä entisestään.

Suomen vesistöt ovat iät ja ajat olleet ruskeankeltaisia tai ruskeanmustia, mutta parina viime vuosikymmenenä ne ovat entisestään tummuneet. Väri tulee pääasiassa veteen liuenneista orgaanisista aineista.

Tutkijat ovat päätelleet, että humuksen ja muun aineen lisääntynyt huuhtoutuminen johtuu pääasiassa ilmastonmuutoksesta ja rikkilaskeuman vähenemisestä.

Yhä tummempiin järviin täytyy nyt varautua myös siksi, että tulossa on runsaasti suometsien päätehakkuita. Suomen metsäpinta-alasta noin neljännes on 1960-1980-luvuilla ojitettua suota. Nämä suometsät ovat kypsymässä hakattaviksi seuraavien 20-30 vuoden aikana.

Tutkimuksissa kuusivaltaisen rehevän suon hakkuu on lisännyt orgaanisen aineksen liukenemisen 3-4-kertaiseksi ensimmäisinä vuosina hakkuun jälkeen. Liuenneen orgaanisen aineen huuhtoutumista ei voida nykykeinoin kunnolla torjua.

Vesistön tummumisesta on muitakin seurauksia kuin esteettinen haitta. Se vaikuttaa vesistön lämpötilaan, valaistusoloihin, perustuotantoon, ravintoketjuihin, happamuuteen, ravinteisuuteen sekä metallien kulkeutumiseen ja myrkyllisyyteen.

Jos olet Tieteen tilaaja, lue koko juttu heinäkuun lehdestä tai alla olevasta linkistä.

unbiased
Seuraa 
Viestejä1863
Liittynyt26.12.2010

Järvet ja joet tummentuvat

Ruskea aines vesissä on yleisnimeltään humusta. Orgaanista ainesta, jota on kolloidisesti liuenneena järvi ja joki vesissä. Mereen päätyttyään humus saostuu suolapitoisuuden johdosta ja painuu pohjaan. Pohjalla bakteerit käyttävät humusta ravinnokseen hapettamalla sitä. Itämeren rehevöittäjä on pohjan hapettomuus , jolloin pohjalle aikojen saatossa kertynyt fosfori pääsee liukenemaan. Hapekkaassa vedessä fosfori muuttuu liukenemattomaan muotoon ja hapekas vesi puhdistuu fosforista. Orgaanisia...
Lue kommentti
SamBody
Seuraa 
Viestejä6163
Liittynyt3.5.2008

Järvet ja joet tummentuvat

"Tutkijat ovat päätelleet, että humuksen ja muun aineen lisääntynyt huuhtoutuminen johtuu pääasiassa ilmastonmuutoksesta" Uskovalle kaikki kertoo Jumalasta, ilmastouskovalle ilmastonmuutoksesta.
Lue kommentti

http://www.vapaakielivalinta.fi/
http://www.sananvapaudenpuolesta.fi/
Tunnustan poikkeavuuteni: perustan näkemykseni enemmän omaan ajatteluun kuin auktoriteetteihin.