Suomalainen yhteiskunta saattaa olla jakautumassa kahtia jo nuoruusiässä, toteaa Kuopion yliopiston tuoressa väitös . Lähes 20 prose...

Suomalainen yhteiskunta saattaa olla jakautumassa kahtia jo nuoruusiässä, toteaa Kuopion yliopiston tuoressa väitös . Lähes 20 prosenttia yhteiskuntatieteen lisensiaatti Riitta Vornasen tutkimista 13-17-vuotiasta kokee elämässään muita ikäisiään enemmän turvattomuutta.

Turvallisuutta heikentävät mm. perhe- ja kouluvaikeudet, kokemus omien kykyjen ja voimien riittämättömyydestä sekä yksinäisyys. Perheessä hiertävät erityisesti riidat vanhempien kanssa, talousvaikeudet, läheisen päihteiden käyttö ja huolenpidon puute. Pulmiin ajautuneet nuoret kokevat terveydentilansa muita heikommaksi ja potevat psyykkisiä oireita kuten masennusta ja ahdistusta.

Toisaalta Vornanen havaitsi, että vanhempien sallivuus, perheen kiinteys, avunsaanti ja keskustelut isän ja äidin kanssa lisäävät nuoren turvallisuutta.

Kyselytutkimuksessa vertailtiin nuorten ja aikuisten turvattomuuden aiheita. Otoksessa oli 922 nuorta.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla