Kuvapörssi.
Kuvapörssi.

Kymmenen minuutin keskustelu toisen henkilön kanssa kohentaa älyllistä suorituskykyä.

Sosiaalinen kanssakäyminen pitää mielen terävänä, osoittivat yhdysvaltalaistutkijat.

Michiganin ja Kalifornian yliopiston tutkijat testasivat sosiaalisuuden vaikutusta henkiseen suoritukseen kahdella tapaa. He analysoivat yli 3600 eri ikäisen aikuisen psykologisten testien tuloksia ja tutkivat, oliko niillä mitään yhteyttä kokelaiden seurallisuuteen.

Vaikka muut mahdolliset asiaan vaikuttavat tekijät – kuten sukupuoli, koulutus ja terveydentila – otettiin huomioon, ilmeni, että mitä enemmän henkilö oli muiden ihmisten kanssa tekemisissä, sitä paremmin hän suoriutui älyllisistä tehtävistä. Tulos päti kaikenikäisiin aikuisiin.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Toisessa kokeessa tutkijat testasivat asiaa laboratorio-oloissa 76 parikymppisen opiskelijan voimin. Kokelaat jaettiin kolmeen ryhmään.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Vuorovaikutusryhmän jäsenet keskustelivat kymmenen minuuttia jostakin aiheesta ennen kognitiivista koetta. Älyryhmäläiset verryttelivät aivojaan miettimistä vaativan lukuharjoituksen avulla sekä ratkomalla ristikkoa ennen testiä. Verrokit puolestaan katselivat kymmenen minuuttia Seinfeld-tv-sarjaa. Tämän jälkeen kaikkien koehenkilöiden älyllistä työskentelyä ja työmuistia testattiin kahdessa kokeessa.

"Tulos osoitti, että kymmenen minuutin keskustelu terästi älyllistä suoritusta yhtä tehokkaasti kuin perinnäiset älyharjoitteet", sanoi tutkimusta johtanut psykologi Oscar Ybarra Michiganin yliopistosta.

Ybarran mukaan tutkimus on ensimmäinen, joka suoraan osoittaa seurallisuuden kohentavan muistia ja henkistä suorituskykyä.

Tutkimuksen julkaisee Personality and Social Psychology Bulletin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla