Ranskaan rakennettava fuusioreaktori.
Kuva: <span class="photographer">ITER
</span>
Ranskaan rakennettava fuusioreaktori. Kuva: ITER

Uusi oivallus estää magneettista pulloa vuotamasta satamiljoonaa-asteista plasmaa ja tekee fuusiovoimasta käyttökelpoisempaa.

Uusi oivallus, joka estää magneettista pulloa vuotamasta satamiljoonaa-asteista plasmaa, tekee fuusiovoimalan käyttökelpoisemmaksi. Oivallus parantaa myös suunnitteilla olevan Iter-testireaktorin mahdollisuutta onnistua.

Fuusiovoimaloista on unelmoitu jo pitkään. Niiden käyttövoimaksi riittää näet vedestä saatava vety. Ne eivät myöskään tuota vaikeasti käsiteltäviä jätteitä. Kyse on siis puhtaasta ja halvasta energiasta.

Fuusion aikaan saaminen vaatii kuitenkin erittäin korkean lämpötilan. Ranskaan rakennettavassa kansainvälisessä testireaktorissa Iterissä (International Tokamak Experimental Reactor), vety tullaan kuumentamaan satamiljoonaa-asteiseksi plasmaksi. Kuumassa plasmassa vety-ytimet yhtyvät eli fuusioituvat ja tuottavat energiaa samaan tapaan kuin Auringon ja muiden tähtien sisuksien kuuma aine.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Fuusioreaktorien kuuma plasma vangitaan suurilla magneeteilla munkkirinkilän malliseen kammioon, jota nimitetään magneettiseksi pulloksi. Magneettikenttien vangitseman plasman epästabiilius aiheuttaa kuitenkin salaman kaltaisia purkauksia. Ne vahingoittavat reaktorin laitteita ja saavat osan niistä vaihtokuntoon lyhyessä ajassa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Todd Evans ja kumppanit hoksasivat, että epästabiilius katoaa, kun pullon magneettikenttiä häiritään pienellä ulkopuolisella kentällä. Näin suurten magneettien tuottamat kentät muuttuvat reunoiltaan kaoottisiksi. Tutkimus julkaistaan kesäkuun Nature Physicsissä.

Plasman epästabiilius ei valitettavasti ollut Iterin ainoa tekninen ongelma, joten haasteita riittää vastedeskin. Koereaktorin rakentaminen Ranskan Cadaracheen alkaa vuonna 2008.

Sisältö jatkuu mainoksen alla