Sukupuoli vaikuttaa kaksossisarusten avaruudelliseen hahmotuskykyyn.
Sukupuoli vaikuttaa kaksossisarusten avaruudelliseen hahmotuskykyyn.

Tyttökaksonen pärjää paremmin avaruudellisissa hahmottamistehtävissä, mikäli hänen kaksossisaruksensa on poika.

Miehet ovat keskimäärin naisia parempia hahmottamaan avaruudellisia tehtäviä - eli he ovat yleensä taitavampia pyörittämään kolmiulotteisia kappaleita mielessään. Helsingin yliopistossa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että naispuolisen kaksosen avaruudellisen hahmottamiseen saattaa vaikuttaa myös hänen kaksossisaruksensa sukupuoli.

Helsingin yliopiston Hjelt-instituutin kansanterveystieteen osastolla tehdyssä tutkimuksessa selvitettiin mielensisäistä rotaatiokykyä 804 kaksosella. Kuten aiemmissa tutkimuksissa, miehet suoriutuivat tehtävästä naisia paremmin.

Mielenkiintoista oli kuitenkin se, että naiskaksosten suoriutumiseen vaikutti oman sukupuolen lisäksi myös kaksosen sukupuoli: naiset, joilla on kaksosveli suoriutuivat tehtävässä paremmin kuin naiset, joilla on kaksossisko.

"Tätä ilmiötä kutsutaan maskulinisaatioksi, ja sen taustalla olevaksi syyksi on ehdotettu joko sikiöaikaista tai syntymän jälkeistä ympäristöä", kertoo väitöskirjan tekijä Eero Vuoksimaa.

Sikiöaikaisen vaikutuksen taustalla saattaisi olla naiskaksosten altistuminen kaksosveljen tuottamalle testosteronille. Eläintutkimuksissa on saatu näyttöä kohdun sisällä tapahtuvasta testosteronin siirtymisestä urokselta naaraalle, mutta ihmisten monikkoraskauksissa samaa ilmiötä ei ole todettu.

Maskulinisaation taustalla voi olla myös syntymänjälkeinen ympäristö:
kasvaminen kaksosveljen kanssa on hyvin erilaista kuin kasvaminen kaksossisaren kanssa. Tytöt, joilla on kaksosveli, saattavat "altistua"
enemmän pojille tyypillisille leikeille ja toiminnoille kuin ne tytöt, joilla on kaksossisko.

Tutkimuksessa otettiin huomioon kuinka usein koehenkilöt pelaavat
tietokonepelejä. Tällä ei kuitenkaan ollut yhteyttä tehtävässä suoriutumiseen, joten se ei selittänyt tutkimuksessa havaittua eroa.

"Kiinnostavaa oli myös se, että miesten suoriutumiseen tehtävässä ei kaksosen sukupuolella ollut mitään vaikutusta", Vuoksimaa toteaa.

Tutkimuksen julkaisi Psychological Science.