Lohikeittoa. Kuva: Wikimedia Commons
Lohikeittoa. Kuva: Wikimedia Commons

Selitys voi piillä aivoja hellivissä rasvahapoissa.

Kalan suotuisat terveysvaikutukset sydämelle ovat olleet tiedossa pitkään, ja myös aivoille siitä näyttäisi olevan hyötyä. Nyt kalansyönnin on vahvistettu liittyvän pienempään masennusriskiin analyysissä, jossa arvioitiin aiheesta 2000-luvulla tehdyt tutkimukset.

Kokoomatutkimuksessa havaittiin, että runsaimmin kalaa syövän ihmisen riski sairastua masennukseen on kuudesosan pienempi kuin vähiten kalaa popsivilla. Yhteys on hieman vahvempi miehillä kuin naisilla. Miesten masennusriskiä runsas kalansyönti vähensi 20 prosentilla, naisten 16 prosentilla.

Havainto tehtiin vain eurooppalaisissa tutkimuksissa, vaikka mukana oli myös Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Oseaniassa tehtyjä tutkimuksia.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Periaatteessa tämän tutkimuksen perusteella ei pystytä arvioimaan syy-seuraus-suhteita eli sitä, johtuuko vähempi masentuneisuus runsaasta kalansyönnistä vai runsas kalansyönti vähemmästä masentuneisuudesta. Tunnetut biologiset mekanismit kuitenkin puoltavat ensimmäistä selitystä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Kalansyönnin masennusta ehkäisevä vaikutus voi selittyä omega-3-rasvahapoilla, joiden on aikaisemmissa tutkimuksissa esitetty vaikuttavan aivojen välittäjäaineiden dopamiinin ja serotoniinin toimintaan. Nämä liittyvät masennukseen.

Selitys voi löytyä myös muista kalan ravintoaineista, kuten hyvälaatuisista proteiineista, vitamiineista ja mineraaleista.

Mahdollista on sekin, että runsas kalansyönti on vain merkki muutenkin terveellisestä ja monipuolisesta ruokavaliosta.

Tutkimusta varten koottiin yhteen kaikki aiheesta vuosina 2001–2014 kirjoitetut tutkimusartikkelit, joista 16 täytti analyysille asetetut kriteerit. Ne pohjautuivat yhteensä 26 eri tutkimukseen. Niissä oli tutkittu yhteensä yli 150 000 ihmistä.

Mukana analyysissa oli sekä lähtöjään terveillä ihmisjoukoilla tehtyjä pitkiä seurantatutkimuksia että tutkimuksia, joissa tutkittiin nimenomaan masentuneiden ruokavaliota ja elintapoja.

Tutkimuksen julkaisi tiedelehti Journal of Epidemology & Sommunity Health.

Sisältö jatkuu mainoksen alla